Bài viết này magdalenarybarikova.com tổng thích hợp và reviews đến độc giả Tổng hợp các quyển Kỷ yếu hèn Olympic Toán sinh viên toàn quốc những năm vừa mới đây (từ 2015 đến 2019).Nội dung các quyển kỷ yếu đuối Olympic Toán học bao gồm hai phần:

- Những thông tin về Kỳ thi

- Tập hợp những đề thi và giải thuật do các đoàn đề xuất (chọn từ phần nhiều đề và lời giải được biên soạn bởi Latex).

Bạn đang xem: Olympic toán 2018

Cuốn kỷ yếu ớt được xuất phiên bản chính thức trên trang web của Hội Toán học vn (VMS) -http://www.vms.org.vn

Các cuốn kỷ yếu này cân xứng cho Sinh viên những trường CĐ với ĐH ôn tập chuẩn bị cho kì thi Toán sinh viên cung cấp trường và toàn quốc.

Nội dung đề thi Olymipic Toán sinh viên Toàn quốc các năm ngay sát đây:


Đề cương những môn thi


Phần I: SỐ PHỨC VÀ ĐA THỨC

1. Số phức, những tính chất cơ bản. Biểu đạt hình học tập của số phức.

2. Đa thức một biến: những phép toán của nhiều thức, số học của đa thức (phân tích thành nhân tử, ước chung lớn nhất, nguyên tố thuộc nhau).

3. Nghiệm của nhiều thức, định lý Bezout, định lý Viete, nhiều thức đối xứng*. 4. Bài xích toán xác minh đa thức (nội suy, phương pháp hệ số bất định,...)

Phần II: ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1. Hệ phương trình tuyến tính.

Hệ phương trình tuyến tính. Ma trận.

Giải cùng biện luận hệ phương trình tuyến tính bằng phương pháp khử Gauss-Jordan.

Nghiệm riêng với nghiệm tổng quát tháo của hệ phương trình tuyến tính. Hệ phương trình tuyến tính không suy biến.

Không gian nghiệm của hệ phương trình tuyến tính thuần nhất.

2. Ma trận cùng định thức

Ma trận, những phép toán của ma trận cùng một số tính chất cơ bản.

Hạng của ma trận, phương pháp tính.

Ứng dụng của ma trận vào việc nghiên cứu hệ phương trình tuyến tính. Định lý Kronecker-Capelli.

Định thức: khái niệm (quy nạp theo cấp và theo phép thế), khai triển Laplace, tính chất của định thức, các phương thức tính định thức.

Ma trận nghịch đảo, các phương pháp tìm ma trận nghịch hòn đảo (phần bù đại số, biến đổi sơ cấp).

Ứng va của định thức vào câu hỏi giải hệ phương trình tuyến tính: Định lý Cramer.

Ma trận đồng dạng và tính chéo cánh hóa được của ma trận*.

Một số dạng ma trận sệt biệt: ma trận Vandermonde, ma trận đối xứng, ma trận phản nghịch đối xứng, ma trận Hermite, ma trận trực giao*.


a. Định nghĩa, không khí con, những ví dụ tương quan tới Đại số, Giải tích. B. Các đại lý và số chiều.

c. Ánh xạ tuyến tính, ma trận biểu diễn.d. Toán tử tuyến tính, trị riêng, véc tơ riêng.e. Đa thức sệt trưng, đa thức tối thiểu, Định lý Cayley-Hamilton*.

Phần III: TỔ HỢP1. Chỉnh hợp, tổ hợp, tam giác Pascal, hệ số nhị thức.2. Các quy tắc đếm cơ bản: quy tắc cộng, phép tắc nhân, nguyên lý bù trừ. 3. Phân hoạch của số từ bỏ nhiên.4. Nguyên tắc quy nạp, nguyên lý Dirichlet, nguyên tắc cực hạn.5. Chuỗi lũy quá hình thức. Hàm sinh. Ứng dụng của hàm sinh*.

TÀI LIỆU

Lê Tuấn Hoa: Đại số tuyến tính qua những ví dụ và bài bác tập, NXB ĐHQG Hà Nội, 2006.

Nguyễn Hữu Việt Hưng: Đại số tuyến tính, NXB ĐHQG Hà Nội, 2000.

V. Prasolov: Polynomials, Springer, 2004.

K. H. Rosen, Discrete Mathematics và Its Applications, bạn dạng dịch tiếng Việt: Toán học tập rời rạc với Ứng dụng trong tin học, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2007.

Ngô Việt Trung: Đại số tuyến tính, NXB ĐHQG Hà Nội, 2002.

Ghi chú: các nội dung gồm dấu * giành cho sinh viên dự thi bảng A.


18

MÔN GIẢI TÍCH

Phần I: DÃY SỐ VÀ HÀM SỐ

Dãy hội tụ, dãy solo điệu, dãy bị chặn, dãy dần ra vô cực.

Các tính chất và phép toán về hàng hội tụ.

Tìm số lượng giới hạn của hàng số.

Hàm 1-1 điệu, hàm bị chặn, hàm tuần hoàn, hàm chẵn và hàm lẻ, hàm ngược.

Giới hạn của hàm số.

Tính liên tục, những tính chất của hàm liên tục.

Hàm lồi, bất đẳng thức Jensen*.

Phần II: GIẢI TÍCH TRÊN HÀM MỘT BIẾN 1. Phép tính vi phân hàm một biến.

a. Định nghĩa và những phép toán về đạo hàm.b. Các định lý của Fermat, Rolle, Lagrange, Cauchy, L’Hôpital.

c. Phương pháp Taylor, cách làm Maclaurin.d. Cực trị, giá chỉ trị béo nhất với giá trị bé bỏng nhất của hàm số. E. Hàm lồi khả vi*.

2. Phép tính tích phân hàm một biến.

Nguyên hàm và tích phân bất định.

Các phương pháp tính tích phân bất định.

Tích phân những hàm hữu tỷ, hàm vô tỷ, các chất giác.

Định nghĩa cùng các cách thức tính tích phân xác định, tính khả tích.

Định lý cơ phiên bản của phép tính vi tích phân (đạo hàm của tích phân xác minh theo cận của tích phân, công thức Newton-Leibniz).

Tích phân nhờ vào tham số.

Các định lý về mức độ vừa phải tích phân.

Bất đẳng thức tích phân.

Sự hội tụ và phân kỳ của tích phân suy rộng, những tiêu chuẩn so sánh đối với tích phân của hàm dương*.


Chuỗi số, tiêu chuẩn Cauchy về điều kiện cần cùng đủ mang lại sự hội tụ của chuỗi*.

Các tiêu chuẩn so sánh, tiêu chuẩn tích phân (Cauchy), tiêu chuẩn đối với chuỗi đan dấu (Leibniz), hội tụ tuyệt đối và quy tụ có điều kiện, tiêu chuẩn căn thức (Cauchy), tiêu chuẩn tỉ số (D’Alembert)*.

Các tiêu chuẩn hội tụ Abel, Dirichlet*.

Chuỗi lũy thừa*.

Tiêu chuẩn quy tụ đều mang đến dãy hàm và chuỗi hàm một biến, những tính chất cơ bạn dạng của dãy hàm với chuỗi hàm quy tụ đều*.

Phần III: KHÔNG GIAN METRIC*1. Không khí metric.2. Tôpô trên không gian metric.3. Ánh xạ liên tục, đẳng cự, đồng phôi.4. Các tính chất đầy đủ, compact, liên thông.

TÀI LIỆU

J. Dieudonné, cửa hàng giải tích tân tiến (Phan Đức chủ yếu dịch, tập 1), NXB ĐH&THCN, 1978.

G.M. Fichtengon, các đại lý giải tích toán học, NXB ĐH&THCN, 1986.

W.A.J. Kosmala, A friendly introduction lớn analysis, Pearson Prentice Hall,

2004.

Nguyễn Xuân Liêm, Giải tích toán học, NXB Giáo dục, 1997.

Nguyễn Duy Tiến, bài giảng giải tích, NXB ĐHQG Hà Nội, 2005.

Xem thêm: Giải Toán 11 Ôn Tập Chương 2, Giải Toán 11 Ôn Tập Chương Ii

Ghi chú: các nội dung gồm dấu * giành riêng cho sinh viên tham gia dự thi bảng A.


Kỷ yếu đuối Toán sinh viên Toàn Quốc năm 2013 tải về tại đây

Kỷ yếu Toán sinh viên nước ta năm 2014 tải về trên đây

Kỷ yếu đuối Toán sinh viên toàn quốc năm năm ngoái tải về trên đây

Kỷ yếu đuối Toán sinh viên toàn nước năm năm 2016 tải về tại đây

Kỷ yếu ớt Toán sinh viên việt nam năm 2017 thiết lập về trên đây

Kỷ yếu ớt Toán sinh viên toàn nước năm 2018 download về tại đây

Kỷ yếu Toán sinh viên cả nước năm 2019 cài về trên đây

*

Hiện tại magdalenarybarikova.com thi công 2 khoá học tập Toán cao cấp 1 và Toán thời thượng 2 giành cho sinh viên năm tốt nhất hệ Cao đẳng, đại học khối ngành kinh tế: