Câu hỏi trong đề: 343 bài tập Quy điều khoản di truyền - Sinh học 12 (Di truyền học - chương 2) có lời giải !!
*

Cho biết AA giải pháp hoa đỏ; Aa mức sử dụng hoa hồng; aa hiện tượng hoa trắng. Cây hoa đỏ lại với cây huê hồng thì F1 có tỉ lệ vẻ bên ngoài hình là


Tính trạng độ cao do 3 cặp gen AaBbDd xúc tiến cộng gộp, trong đó cứ có thêm một alen trội thì cây cao thêm 10cm. Nếu vẻ bên ngoài gen AaBbDd tất cả độ cao 120 cm thì kiểu dáng gen aabbDD có độ cao bao nhiêu?


Tính trạng chiều cây của một chủng loại thực vật vày 3 cặp gen Aa, Bb, Dd nằm tại 3 cặp NST khác biệt và tương tác theo phong cách cộng gộp. Lúc trong kiểu dáng gen có thêm 1 alen trội thì cây cao thêm 20 cm; cây đồng hợp gen lặn có độ cao 100 cm. Mang lại cây tối đa lại với cây thấp nhất thu được F1. Tiếp tục cho F1 giao phấn tình cờ thu được F2. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phân phát biểu tiếp sau đây đúng về đời F2?

I. Loại cây cao 160 cm chỉ chiếm tỉ lệ cao nhất.

Bạn đang xem: Ở một loài thực vật gen a quy định thân cao

II. Bao gồm 3 đẳng cấp gen hiện tượng kiểu hình cây cao 120 cm.

III. Cây cao 140 cm chiếm tỉ lệ 15/64.

IV. Gồm 7 vẻ bên ngoài hình cùng 27 đẳng cấp gen.


A. 1


B. 2


C. 3


D. 4


Câu 5:


Ở một chủng loại thực vật, xét 2 cặp gen luật 2 cặp tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Mang lại 2 cây mọi dị đúng theo 2 cặp ren nhưng có kiểu gen không giống nhau giao phấn với nhau, thu được F1 gồm 4% số cá thể đồng hòa hợp lặn về 2 cặp gen. Cho biết thêm không xẩy ra đột biến chuyển nhưng bao gồm hoán vị ren ở nhị giới với tần số bởi nhau. Theo lý thuyết, tất cả bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Tần số thiến là 20%.

II. Ở F1, các loại kiểu hình có 1 tính trạng trội chỉ chiếm 42%.

III. đến cây dị thích hợp về 2 cặp gene lai phân tích, rất có thể thu được đời bé với tỉ lệ hình trạng hình: 4 : 4 : 1 : 1.

IV. F1 gồm 4 thứ hạng gen qui định kiểu hình trội về 1 tính trạng.


A. 4


B. 3


C. 2


D. 1


Bình luận


comment
Hỏi bài

Hỗ trợ đăng ký khóa học tại magdalenarybarikova.com


*

link
tin tức magdalenarybarikova.com
Tải áp dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN xem

Hãy chọn đúng chuẩn nhé!


Đăng ký


cùng với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng cam kết

Bạn đã tài giỏi khoản? Đăng nhập


magdalenarybarikova.com

Bằng cách đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản sử dụng và chế độ Bảo mật của chúng tôi.


Đăng nhập


cùng với Google với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


magdalenarybarikova.com

Bằng phương pháp đăng ký, bạn chấp nhận với Điều khoản thực hiện và chế độ Bảo mật của bọn chúng tôi.

Xem thêm: Những Chai Nước Hoa Bản Dupe Là Gì, Top 10 Các Bản Dupe Nước Hoa Mới Nhất 2022


Quên mật khẩu


Nhập add email các bạn đăng ký để mang lại mật khẩu
mang lại password

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


magdalenarybarikova.com

Bằng bí quyết đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản thực hiện và chế độ Bảo mật của chúng tôi.


Bạn vui vẻ để lại thông tin để được TƯ VẤN THÊM
chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
magdalenarybarikova.com