Trắc nghiệm Địa Lí 6 bài 5: (có đáp án) Kí hiệu bạn dạng đồ. Cách biểu thị địa hình trên phiên bản đồ (phần 2) !!
Trắc nghiệm Địa Lí 6 bài bác 7: (có đáp án) Sự vận chuyển tự quay quanh trục của Trái Đất, hệ trái (Phần 2) !!

Câu hỏi :

Ở phía hai bên xích đạo, gió thổi một chiều xung quanh năm từ vĩ độ 30o Bắc và Nam về xích đạo là gió?


*