Việt Nam vừa công bố mức nợ công. Chính phủ đánh giá, nợ công của Việt Nam vẫn ở ngưỡng an toàn khi tương đương 43,7% GDP, thấp hơn mức trần dưới 60% GDP Quốc hội cho phép.

Bạn đang xem: Nợ công việt nam


Điểm đáng chú ý nữa chính là con số dự kiến nợ công của Việt Nam vào năm 2022, mỗi người dân sẽ ‘gánh’ khoảng hơn 40 triệu đồng.
Báo cáo của Chính phủ Việt Nam về tình hình nợ công năm 2021, dự kiến năm 2022 trình lên Quốc hội cho thấy nhiều vấn đề đáng chú ý.
Gửi Quốc hội báo cáo về tình hình nợ công năm 2021 và dự kiến năm 2022 của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc thông tin, nợ Chính phủ khoảng 3,35 triệu tỷ đồng, bằng 39,5% GDP.
Nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ so với thu ngân sách khoảng 24,8% và Nợ nước ngoài quốc gia khoảng 3.297 nghìn tỷ đồng, bằng 38,8% GDP. Trả nợ nước ngoài của quốc gia so với kim ngạch xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ (không bao gồm trả nợ gốc ngắn hạn) khoảng 5,8%.
*

Báo cáo về tình hình nợ công năm 2021 và dự kiến năm 2022 trình đại biểu Quốc hội khóa XV cũng cho thấy nợ công ước tính đến cuối năm 2021 vào khoảng 3.708 nghìn tỷ đồng, bằng 43,7% GDP. Trong đó, nợ chính phủ khoảng 3.351 nghìn tỷ đồng, bằng 39,5% GDP.
Điều này đồng nghĩa với việc, mỗi người dân Việt Nam năm 2021 sẽ gánh khoảng 37,7 triệu đồng nợ công.
Năm 2021 này, tổng mức trả nợ của Chính phủ khoảng 365.932 tỷ đồng, trong đó hơn 92% là trả nợ trực tiếp, khoảng 338.415 tỷ đồng. Số trả nợ nước ngoài của các dự án cho vay lại là 27.517 tỷ đồng.
Báo cáo của Chính phủ cũng nêu rõ, việc thực hiện nghĩa vụ các khoản trả gốc, lãi của Chính phủ đầy đủ, gồm cả nghĩa vụ nợ trực tiếp của Chính phủ và nghĩa vụ nợ cho vay lại, không để xảy ra tình trạng nợ quá hạn.
Mặc dù vậy, báo cáo của Chính phủ cũng khẳng định, tình hình Covid-19 còn diễn biến phức tạp, tăng trưởng kinh tế quý III giảm sâu và GDP 9 tháng chỉ tăng 1,42% so với cùng kỳ 2020.
Trường hợp GDP năm 2021 không đạt mức dự báo sẽ tác động đến bội chi ngân sách nhà nước và các chỉ tiêu an toàn nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia trong năm 2021.

Xem thêm: Tải Mẫu Viết Bản Kiểm Điểm Cá Nhân Học Sinh 2022, Cách Viết Bản Tự Kiểm Điểm Cá Nhân


Báo cáo mà Bộ trưởng Hồ Đức Phớc gửi cũng cho thấy, năm nay nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ so với thu ngân sách được điều hành đảm bảo trong phạm vi trần Quốc hội phê duyệt (25%).
*

*

*

*