- Chọn bài xích -Bài 1: Nhân đối chọi thức với nhiều thứcBài 2: Nhân đa thức với nhiều thứcLuyện tập (trang 8-9)Bài 3: phần đông hằng đẳng thức xứng đáng nhớLuyện tập (trang 12)Bài 4: hầu như hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)Bài 5: hầu hết hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)Luyện tập (trang 16-17)Bài 6: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng cách thức đặt nhân tử chungBài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách thức dùng hằng đẳng thứcBài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương thức nhóm hạng tửBài 9: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương phápLuyện tập (trang 25)Bài 10: Chia đối kháng thức cho solo thứcBài 11: phân chia đa thức cho 1-1 thứcBài 12: chia đa thức một đổi thay đã sắp xếpLuyện tập (trang 32)Ôn tập chương 1

Mục lục

Xem tổng thể tài liệu Lớp 8: tại đây

Xem toàn cục tài liệu Lớp 8: tại đây

Sách giải toán 8 bài 3: đa số hằng đẳng thức xứng đáng nhớ khiến cho bạn giải những bài tập vào sách giáo khoa toán, học xuất sắc toán 8 sẽ giúp bạn rèn luyện kỹ năng suy luận phù hợp và hợp logic, hình thành tài năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống cùng vào những môn học tập khác:

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 1 bài xích 3 trang 9: với a và b là nhì số bất kì, thức hiện phép tính (a + b)(a + b).

Bạn đang xem: Những hằng đẳng thức đáng nhớ

Lời giải

(a + b)(a + b) = a(a + b) + b(a + b)

= a2 + ab + ba + b2

= a2 + 2ab + b2

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 bài xích 3 trang 9: tuyên bố hằng đẳng thức (1) bằng lời.

Lời giải

Bình phương của tổng nhì biểu thức bằng tổng của bình phương biểu thức đồ vật nhất, bình phương biểu thức đồ vật hai và hai lần tích nhì biểu thức đó

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 bài xích 3 trang 10: Tính 2 (với a, b là các số tùy ý).

Lời giải

Áp dụng hằng đẳng thức (1) ta có:

2 = a2 + 2.a.(-b) + (-b)2 = a2 – 2ab + b2

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 bài xích 3 trang 10: tuyên bố hằng đẳng thức (2) bằng lời.

Lời giải

Bình phương của hiệu hai biểu thức bởi tổng của bình phương biểu thức thứ nhất và bình phương biểu thức trang bị hai, sau đó trừ đi nhị lần tích nhì biểu thức đó

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 bài bác 3 trang 10: triển khai phép tính (a + b)(a – b) (với a, b là các số tùy ý).

Lời giải

(a + b)(a – b) = a(a – b) + b(a – b)

= a2 – ab + tía – b2

= a2 – b2

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 1 bài xích 3 trang 10: phát biểu hằng đẳng thức (3) bằng lời.

Lời giải

Hiệu của bình phương nhị biểu thức bằng tích của tổng nhì biểu thức cùng hiệu nhị biểu thức.

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 1 bài xích 3 trang 11: Ai đúng, ai không nên ?

x2 – 10x + 25 = (x – 5)2.


Thọ viết:

x2 – 10x + 25 = (5 – x)2.

Hương nêu dấn xét: lâu viết sai, Đức viết đúng.

Sơn nói: Qua ví dụ trên mình rút ra được một hằng đẳng thức hết sức đẹp !

Hãy nêu chủ ý của em. Sơn rút ra được hằng đẳng thức như thế nào ?

Lời giải

– Đức và Thọ hồ hết viết đúng;

Hương thừa nhận xét sai;

– Sơn rút ra được hằng đẳng thức là: (x – 5)2 = (5 – x)2

Bài 16 (trang 11 SGK Toán 8 Tập 1): Viết các biểu thức sau đây dưới dạng bình phương của một tổng hoặc một hiệu:

*

Lời giải:

a) x2 + 2x + 1

= x2 + 2.x.1 + 12

= (x + 1)2 (Áp dụng hằng đẳng thức (1) với A = x cùng B = 1)

b) 9x2 + y2 + 6xy

= 9x2 + 6xy + y2

= (3x)2 + 2.3x.y + y2

= (3x + y)2 (Áp dụng hằng đẳng thức (1) với A = 3x và B = y)

c) 25a2 + 4b2 – 20ab

= 25a2 – 20ab + 4b2

= (5a)2 – 2.5a.2b + (2b)2

= (5a – 2b)2 (Áp dụng hằng đẳng thức (2) cùng với A = 5a và B = 2b)

*

(Áp dụng hằng đẳng thức (2) với A = x với

*
)

Các bài bác giải Toán 8 bài xích 3 khác

Bài 17 (trang 11 SGK Toán 8 Tập 1): chứng tỏ rằng: (10a + 5)2 = 100a . A(a + 1) + 25

Từ kia em hãy nêu cách tính nhẩm bình phương của một số tự nhiên bao gồm tận cùng bằng văn bản số 5.

Áp dụng để tính: 252; 352; 652; 752

Lời giải:

Ta có:

(10a + 5)2 = (10a)2 + 2.10a.5 + 52

= 100a2 + 100a + 25

= 100a(a + 1) + 25

Đặt A = a.(a + 1). Khi ấy ta có:


*

Do vậy, nhằm tính bình phương của một số tự nhiên bao gồm dạng

*
, ta chỉ việc tính tích a.(a + 1) rồi viết 25 vào đằng sau tác dụng vừa tìm được.

Áp dụng:

252 = 625 (Vì 2.3 = 6)

352 = 1225 (Vì 3.4 = 12)

652 = 4225 (Vì 6.7 = 42)

752 = 5625 (Vì 7.8 = 56)

Các bài bác giải Toán 8 bài 3 khác

Bài 18 (trang 11 SGK Toán 8 Tập 1): Hãy tìm kiếm cách giúp bạn An phục hồi lại phần nhiều hằng đẵng thức bị mực làm nhòe đi một số trong những chỗ:

a) x2 + 6xy + … = ( … + 3y)2

b) … – 10xy + 25y2 = ( … – …)2

Hãy nêu một đề bài tương tự.

Lời giải:

a) dễ dàng nhận thấy đây là hằng đẳng thức (1) cùng với

A = x ;

2.AB = 6xy ⇒ B = 3y.

Vậy ta bao gồm hằng đẳng thức:

x2 + 2.x.3y + (3y)2 = (x + 3y)2

hay x2 + 6xy + 9y2 = (x + 3y)2

b) dìm thấy đó là hằng đẳng thức (2) cùng với :

B2 = 25y2 = (5y)2 ⇒ B = 5y

2.AB = 10xy = 2.x.5y ⇒ A = x.


Vậy ta có hằng đẳng thức : x2 – 10xy + 25y2 = (x – 5y)2

c) Đề bài xích tương tự:

4x2 + 4xy + … = (… + y2)

… – 8xy + y2 = ( …– …)2

Các bài giải Toán 8 bài 3 khác

Bài 19 (trang 12 SGK Toán 8 Tập 1): Đố. Tính diện tích phần hình còn lại mà không cần đo.

Từ một miếng tôn hình vuông vắn có cạnh bằng a + b, bác bỏ thợ cắt đi một miếng cũng hình vuông vắn có cạnh bởi a – b (cho a > b). Diện tích phần hình còn sót lại là bao nhiêu? diện tích phần hình còn lại có phụ thuộc vào vị trí giảm không?

Lời giải:

Diện tích của miếng tôn lúc đầu là (a + b)2.

Diện tích của miếng tôn nên cắt là : (a – b)2.

Phần diện tích s còn lại (a + b)2 – (a – b)2.

Ta có: (a + b)2 – (a – b)2

= (a2 + 2ab + b2) – ( a2 – 2ab + b2 )

= a2 + 2ab + b2 – a2 + 2ab – b2

= 4ab

Hoặc: (a + b)2 – (a – b)2

= <(a + b) + (a – b)>.<(a + b) – (a – b)> (Áp dụng hằng đẳng thức (3))

= 2a.2b

= 4ab.

Vậy phần diện tích s hình sót lại là 4ab cùng không phụ thuộc vào vào địa điểm cắt.

Các bài bác giải Toán 8 bài xích 3 khác

Bài trăng tròn (trang 12 SGK Toán 8 Tập 1): dìm xét sự đúng, sai của công dụng sau :

x2 + 2xy + 4y2 = (x + 2y)2

Lời giải:

công dụng trên sai.

Ta có: (x + 2y)2 = x2 + 2.x.2y + 4y2 = x2 + 4xy + 4y2 ≠ x2 + 2xy + 4y2.

Các bài xích giải Toán 8 bài bác 3 khác

Bài 21 (trang 12 SGK Toán 8 Tập 1): Viết các đa thức sau dưới dạng bình phương của một tổng hoặc một hiệu:

a) 9x2 – 6x + 1.

b) (2x + 3y)2 + 2.(2x + 3y) + 1.

Hãy kiếm tìm một đề bài xích tương tự.

Lời giải:

a) 9x2 – 6x + 1

= (3x)2 – 2.3x.1 + 12

= (3x – 1)2 (Áp dụng hằng đẳng thức (2) với A = 3x; B = 1)

b) (2x + 3y)2 + 2.(2x + 3y) + 1

= (2x + 3y)2 + 2.(2x + 3y).1 + 12

= <(2x + 3y) +1>2 (Áp dụng hằng đẳng thức (1) cùng với A = 2x + 3y ; B = 1)

= (2x + 3y + 1)2

c) Đề bài xích tương tự:

Viết các đa thức sau bên dưới dạng bình phương của một tổng hoặc hiệu :

4x2 – 12x + 9

(2a + b)2 – 4.(2a + b) + 4.

Các bài bác giải Toán 8 bài 3 khác

Bài 22 (trang 12 SGK Toán 8 Tập 1): Tính nhanh:

a) 1012 ; b) 1992 ; c) 47.53

Lời giải:

a) 1012 = (100 + 1)2 = 1002 + 2.100 + 1 = 10000 + 200 + 1 = 10201

b) 1992 = (200 – 1)2 = 2002 – 2.200 + 1 = 40000 – 400 + 1 = 39601

c) 47.53 = (50 – 3)(50 + 3) = 502 – 32 = 2500 – 9 = 2491.

Các bài giải Toán 8 bài 3 khác

Bài 23 (trang 12 SGK Toán 8 Tập 1): chứng minh rằng:

(a + b)2 = (a – b)2 + 4ab

(a – b)2 = (a + b)2 – 4ab

Áp dụng:

a) Tính (a – b)2, biết a + b = 7 với a.b = 12.

b) Tính (a + b)2, biết a – b = đôi mươi và a.b = 3.

Xem thêm:
10 Cách Sử Dụng Hạt Chia Công Dụng, Có Tác Dụng Gì

Lời giải:

+ minh chứng (a + b)2 = (a – b)2 + 4ab

Ta có:

VP = (a – b)2 + 4ab = a2 – 2ab + b2 + 4ab

= a2 + (4ab – 2ab) + b2

= a2 + 2ab + b2

= (a + b)2 = VT (đpcm)

+ minh chứng (a – b)2 = (a + b)2 – 4ab

Ta có:

VP = (a + b)2 – 4ab = a2 + 2ab + b2 – 4ab

= a2 + (2ab – 4ab) + b2

= a2 – 2ab + b2

= (a – b)2 = VT (đpcm)

+ Áp dụng, tính:

a) (a – b)2 = (a + b)2 – 4ab = 72 – 4.12 = 49 – 48 = 1

b) (a + b)2 = (a – b)2 + 4ab = 202 + 4.3 = 400 + 12 = 412.

Các bài giải Toán 8 bài xích 3 khác

Bài 24 (trang 12 SGK Toán 8 Tập 1): Tính quý giá của biểu thức 49x2 – 70x + 25 trong những trường thích hợp sau:

*

Lời giải:

A = 49x2 – 70x + 25

= (7x)2 – 2.7x.5 + 52

= (7x – 5)2

a) cùng với x = 5: A = (7.5 – 5)2 = 302 = 900


*

Các bài xích giải Toán 8 bài xích 3 khác

Bài 25 (trang 12 SGK Toán 8 Tập 1): Tính:

a) (a + b + c)2 ; b) (a + b – c)2 ; c) (a – b – c)2