Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên cùng xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt cồn trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt cồn trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

Câu 1 : đội chỉ gồm các bazơ tan vào nước

A. NaOH, Ba(OH)2 , Zn(OH)2 B. KOH, Mg(OH)2 , Ba(OH)2

C. KOH, Fe(OH)3, Ca(OH)2 D. NaOH, Ca(OH)2, KOH

Câu 2 : Trộn lẫn các chất sau, trường vừa lòng nào không xẩy ra phản ứng ? 

A. Mg(NO3)2 + 2NaOH→ Mg(OH)2+ 2NaNO3 B. 2HCl + K2SO4 → 2KCl + H2SO4

C. AgNO3 + NaCl → AgCl + NaNO3 D. Ca(NO3)2 + Na2CO3 → CaCO3 + 2NaNO3

Câu 3 : muối nào sau đây có thể chức năng với dung dịch H2SO4 sinh kết tủa ?

A. Na2CO3 B. K2CO3 C. Ba(OH)2 D. MgCl2

Câu 4 : chất nào một trong những thuốc thử sau đây có thể dùng để biệt lập dung dịch Na2SO4 và dung dịch Na2CO3

 A. Dung dịch NaOH B. Dung dịch BaCl2 C. Hỗn hợp AgNO3 D.Dung dịch HCl

Câu 5: Ứng dụng nào tiếp sau đây không bắt buộc của canxi hidroxit

A. Làm vật tư xây dựng B. Sản xuất dầu mỏ

C. Khử chua khu đất trồng trọt D. Khử độc những chất thải công nghiệp

Câu 6 : bao hàm bazơ sau : NaOH, Ba(OH)2, Fe(OH)3 . Số bazơ không bị sức nóng phân

A. 1 B. 4 C. 2 D. 3

Câu 7 : trong số các dung dịch: Na2SO4, KCl, HCl, KOH, HNO3 đa số dung dịch tất cả pH > 7 là:

A. KCl, HNO3 B. NaOH, HCl C. KOH, Ca(OH)2 . D. HCl, HNO3

Câu 8 : Dãy các chất tính năng được với dung dịch H2SO4 là:

A. Cu, CaCO3 B. NaOH, Cu(NO3)2 C. Al, Cu D. FeO, Ba(OH)2

Câu 9 : trong công nghiệp, natri hiđroxit được sản xuất bằng phương pháp

A. Năng lượng điện phân hỗn hợp NaCl, bao gồm màng chống điện cực.

Bạn đang xem: Nhóm chỉ gồm các bazơ tan trong nước là

B. điện phân dung dịch NaCl, không tồn tại màng phòng điện cực.

C. Năng lượng điện phân NaCl lạnh chảy.

D. Năng lượng điện phân hỗn hợp NaNO3, không có màng chống điện cực

Câu 10 : sử dụng 200ml dung dịch Ca(OH)2 0,1M hấp thụ hoàn toàn V lít khí CO2 (đktc).

Xem thêm: Trong Máy Phát Điện Xoay Chiều Ba Pha Ba Suất Điện, Trong Máy Phát Điện Xoay Chiều 3 Pha

Sau bội nghịch ứng thu được muối CaCO3 không tan. Giá chỉ trị thông qua số của V là: