Cho sơ trang bị phản ứng : Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O sau khoản thời gian lập phương trình chất hóa học của làm phản ứng , ta tất cả số nguyên tử Cu bị oxi hóa và số phân tử HNO3 bị khử là:A. 1&6B. 3&6C. 3&2D. 3&8


Bạn đang xem: Nhiệt phân hoàn toàn cu(no3)2, thu được sản phẩm gồm

Dãy kim loại chức năng được với hỗn hợp Cu(NO3)2 tạo thành thành Cu kim loại:A. Al , Zn, FeB. Zn, Pb, AuC. Mg, sắt , AgD. Na, Mg , Al
Dung dịch X gồm 0,015 mol Cu(NO3)2 và 0,16 mol KHSO4. Khối lượng Fe về tối đa phản nghịch ứng được cùng với dung dịch X là (biết NO là sản phẩm khử nhất của NO3-)A. 3,36 gamB. 4,48 gamC. 2,99 gamD. 8,96 gam
Tiến hành năng lượng điện phân dung dịch cất NaCl và 0,15 mol Cu(NO3)2 bằng điện cực trơ, màng ngăn xốp cùng với cường độ chiếc điện không thay đổi I = 5A trong thời hạn 6562 giây thì dừng năng lượng điện phân, thấy trọng lượng dung dịch sút 15,11 gam. Dung dịch sau năng lượng điện phân hòa tan tối đa m gam bột Fe, phản nghịch ứng tạo ra khí NO (sản phẩm khử tốt nhất của N^ + 5). Giá trị của m làA. 5,04.B. 2,80.C. 4,20.D. 3,36.
Cho m gam Mg vào dung dịch cất 0,1 mol AgNO3 với 0,25 mol Cu(NO3)2, sau một thời gian thu được đôi mươi gam kết tủa với dung dịch X đựng hai muối. Tách lấy kết tủa, thêm tiếp 9,6 gam bột fe vào dung dịch X, sau khoản thời gian các bội nghịch ứng trả toàn, nhận được 10,56 gam kết tủa. Cực hiếm của m làA. 5,20.B. 4,32.C. 5,04.D. 4,80.
Tiến hành năng lượng điện phân V lít dung dịch đựng NaCl 0,5M và Cu(NO3)2 1M bằng điện rất trơ, màng phòng xốp với cường độ chiếc điện không thay đổi I = 5A, sau 9650 giây thì dừng điện phân, thu được hỗn hợp X cùng ở anot bay ra 3,92 lít các thành phần hỗn hợp khí (đktc). Cho m gam bột fe vào X, sau thời điểm các phản ứng xẩy ra hoàn toàn,thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) cùng 0,8m gam hỗn hợp kim loại. Quý giá của m làA. 15,0 gamB. 21,0 gamC. 31,5 gamD. 25,5 gam
Dung dịch X đựng 0,4 mol HCl cùng 0,05 mol Cu(NO3)2. đến m gam fe vào dung dịch X, khuấy số đông cho bội phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn Y bao gồm hai sắt kẽm kim loại có khối lượng 0,8m gam. đưa sử NO là sản phẩm khử duy nhất. Quý giá của m làA. đôi mươi gamB. 30 gamC. 40 gamD. 60 gam


Xem thêm: D Là Gì Trong Hóa Học? Một Số Công Thức Tính D Trong Hóa Học Và Vật Lý

Chất như thế nào sau đây không có tính lưỡng tính?Chất như thế nào sau không phải là hợp chất hữu cơ?Phản ứng nào dưới đây tạo ra muối hạt sắt (II)?Cho những phản ứng sau:(a) CuO + H2 → Cu + H2O;(b) 2CuSO4 + 2H2O đpdd−−→→đpdd 2Cu + O2 + 2H2SO4;(c) Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu; (d) 2Al + Cr2O3 to→→to Al2O3 + 2CrSố phản nghịch ứng dùng để điều chế kim loại bằng phương thức nhiệt luyện làTại những kho bãi đào vàng, nước sông và đất ven sông thường bị nhiễm một một số loại hóa độc hại X do thợ vàng thực hiện để tách vàng khỏi mèo và tạp chất. Hóa học X là một loại muối bột của natri của axit nào sau đây?Cho những dung dịch HNO3, CH3COOH, NaCl, NaOH bao gồm cùng độ đậm đặc mol, dung dịch tất cả pH nhỏ nhất làỞ ánh sáng thường, kim loại X ko tan trong nước mà lại tan trong dung dịch kiềm. Kim các loại X làChất nào tiếp sau đây thuộc một số loại đipeptit?Tổng số link xích ma δ trong công thức cấu tạo CH2=CH2 làPoli(metyl metacrylat) được chế tạo thành từ bỏ monome tương xứng là