Bạn vẫn xem bạn dạng rút gọn của tài liệu. Coi và thiết lập ngay bạn dạng đầy đủ của tài liệu tại đây (70.25 KB, 2 trang )


Chất điện li - Phương trình điện li – Nồng độ các ion trong

dung dịch

I. Cách thức giải

- Viết phương trình điện li.

Bạn đang xem: Nh4 3po4 là chất điện li mạnh hay yếu

- Tìm số mol phân tử hoặc mol ion.- Áp dụng công thức tìm nồng đợ các ion.

II. Ví dụ

Bài 1: Cho các chất sau: NaCl; HF; CuSO4; NaOH; Mg(NO3)2; H3PO4;

(NH4)3PO4; H2CO3; ancol etylic; CH3COOH; AgNO3; Glucozơ; glyxerol;

Al(OH)3; Fe(OH)2; HNO3.

Xác định chất điện li mạnh, chất điện li yếu, chất không điện li? Viết phươngtrình điện li của các chất (nếu có).

Trả lời

- hóa học điện li mạnh: NaCl; CuSO4; NaOH; Mg(NO3)2; (NH4)3PO4; AgNO3;

HNO3.

Phương trình điện li:NaCl → Na+ + Cl

-CuSO4 → Cu2+ + SO4

2-NaOH → Na+ + OH

-Mg(NO3)2 → Mg2+ + 2NO3

-(NH4)3PO4 → 3NH4+ + PO4

3-AgNO3 → Ag+ + NO3

-HNO3 → H+ + NO3

-- chất điện li yếu: HF; H3PO4; H2CO3; CH3COOH; Al(OH)3; Fe(OH)2.

Phương trình điện li:HF H⇌ + + F

-CH3COOH CH⇌ 3COO- + H+

H3PO4 H⇌ + + H2PO4

-Al(OH)3 Al⇌ 3+ + 3OH

-H2PO4- H⇌ + + HPO4

2-H2CO3 H⇌ + + HCO3

-HPO42- H⇌ + + PO4

3-HCO3- H⇌ + + CO3


2-Fe(OH)2 Fe⇌ 2+ + OH

-- hóa học không điện li: Glucozơ; glyxerol; ancol etylic.

Bài 2: Tính nờng đợ mol/lit của các ion bao gồm trong dung dịch sau:a. Tổ hợp 4,9 g H2SO4 vào nước nhận được 200 ml dung dịch.

b. Trộn lẫn 500 ml dd NaOH 1 M cùng với 200 ml dd NaOH 30% ( d = 1,33 g/ml).c. Trộn 200ml dd Ca(NO3)2 0,5M với 300ml dd KNO3 2M.

Xem thêm: Cách Căn Lề Chuẩn Trong Word 2010, 2013, 2016, 2019, 365, Cách Căn Lề Trong Word Cực Chuẩn Chỉ

d. Trộn 100 gam hỗn hợp Fe2(SO4)3 4% (d=1,25g/ml) với 120 ml dung dịch

FeCl3 0,1 M.

e. Dung dịch HNO2 1M, biết α = 1,2%.Trả lời


(2)

CM(H2SO4) = 0,05/0,2 = 0,25 (M)

Phương trình điện li: H2SO4 → 2H+ + SO4

2-Nồng độ các ion trong dung dịch là: = 0,5 M;

42-> = 0,25 M

b) 500 ml dd NaOH 1 M gồm sớ mol là 0,5 mol

200 ml dd NaOH 3% (d = 1,33g/ml)có sớ mol là: 3.200.1,33/40.100 = 0,2 molNồng độ NaOH sau khi trộn là: (0,5+0,2)/(0,5+0,2) = 0,1 (M)


Phương trình điện li: NaOH → Na+ + OH

-Nồng độ các ion trong hỗn hợp là: = 0,1 M; = 0,1 Mc) Số mol Ca(NO3)2 là: nCa(NO3)2 = 0,5.0,2 = 0,1 mol

Phương trình điện li: Ca(NO3)2 → Ca2+ + 2NO3

-Số mol KNO3 là: nKNO3 = 0,3.2 = 0,6 molPhương trình điện li: KNO3 → K+ + NO

3

-Nồng độ các ion trong dung dịch sau khi trộn là: = 0,1/0,5 = 0,2 M;

= 0,6/0,5 = 1,2 M;

= (0,2+0,6)/0,5 = 1,6 M

d) Số mol Fe2(SO4)3 là: nFe2(SO4)3 = 4.100/100.400 = 0,01 (mol)

100 gam dung dịch Fe2(SO4)3 4% rất có thể tích là V = 100/1,25 = 80 ml

Phương trình điện li: Fe2(SO4)3 → 2Fe3+ + SO4

2-Số mol của FeCl3 là: nFeCl3 = 0,12.0,1 = 0,012 (mol)

Phương trình điện li: FeCl3 → Fe3+ + 3Cl


-Nồng độ các ion vào dung dịch sau khoản thời gian trộn là: = 0,32/0,2 = 1,6 M;

= 0,01/0,2 = 0,05 M;

= 0,036/0,2 = 0,18 M

Phương trình điện li:HNO2 H⇌ + + NO2

-Ban đầu: 1 0 0 M

Điện li: 1.α → α → α MSau đl : 1-α → α → α M

Nồng độ các ion trong dung dịch là: = 0,012 M;

Tài liệu liên quan


*
sở hữu Giải bài bác tập chất hóa học 12 bài 40: dìm biết một vài ion trong dung dịch - Giải bài bác tập hóa học 12 2 12 0
*
cài Giải bài xích tập trang 7 SGK hóa học lớp 11: Sự điện li - Giải bài bác tập môn chất hóa học lớp 11 3 22 0
*
bài xích tập tất cả đáp án cụ thể về sự năng lượng điện li môn chất hóa học lớp 11 | Lớp 11, chất hóa học - Ôn Luyện 21 61 0
*
bài tập trắc nghiệm tất cả đáp án chi tiết về chất điện li và sự năng lượng điện li môn hóa học lớp 11 | Lớp 11, hóa học - Ôn Luyện 6 27 0
*
bài bác tập về việc điện li môn hóa học lớp 11 phần 3 | Lớp 11, chất hóa học - Ôn Luyện 4 108 0
*
bài bác tập về sự điện li môn hóa học lớp 11 phần 1 | Lớp 11, hóa học - Ôn Luyện 2 142 1
*
Đề khảo sát quality về sự năng lượng điện li môn chất hóa học lớp 11 | Lớp 11, hóa học - Ôn Luyện 4 26 0
*
bài tập về việc điện li và chất điện li môn chất hóa học lớp 11 | Lớp 11, chất hóa học - Ôn Luyện 2 76 0
*
Đề chất vấn 1 tiết về việc điện li môn chất hóa học lớp 11 trường trung học phổ thông thạnh tây | Lớp 11, chất hóa học - Ôn Luyện 14 160 2
*
bài bác tập trắc nghiệm bao gồm đáp án về việc điện li môn hóa học lớp 11 phần 2 | Lớp 11, hóa học - Ôn Luyện 2 71 0
*


Tài liệu các bạn tìm kiếm đã chuẩn bị tải về


(9.73 KB - 2 trang) - download Chất điện li - Phương trình năng lượng điện li – Nồng độ các ion trong hỗn hợp - siêng đề môn chất hóa học lớp 11
Tải phiên bản đầy đủ ngay
×