Câu 25: Nguyên tử yếu tắc F bao gồm 9 proton, 9 electron với 10 notron. Điện tích phân tử nhân nguyên tử F là bao nhiêu?A. 9+.B. 9-.C. 10+.D. 10-.Bạn đã xem: Nguyên tử f tất cả số khối là


*

1, Nguyên tử R có tổng số phân tử là 28. Số phân tử không với điện bằng (dfrac1019) lần số khối. Tìm kiếm số hiệu nguyên tử với viết kí hiệu nguyên tử R.

Bạn đang xem: Nguyên tử f có số khối là

Ta có: p+n+e = 2p+n = 28

(dfracnp+n=dfrac1019)

=> p = e = 9, n = 10

=> Số hiệu nguyên tử của R là 9, KHHH: F

Nguyên tố X có tổng số hạt trong nguyên tử là 28. Trong hạt nhân nguyên tử thì số hạt không có điện nhiều hơn thế số hạt có điện là 1. Vậy số khối cùng kí hiệu chất hóa học của X là:

A. 7 và Li. B.9 và F. C. 12 cùng C. D. 16 cùng O

Bài 1 : các bạn Điệp đã tìm kiếm được hai số nguyên, số đầu tiên (2a) bằng hai lần số thứ hai (a) mà lại số vật dụng hai trừ đi 10 lại bởi số đầu tiên trừ đi 5 (tức là a -10 = 2a - 5). Hỏi đó là hai số như thế nào ?

Bài 2 : Tính bằng hai cách

a) 15 . 12 - 3 . 5 . 10

b) 45 - 9 . (13 + 5)

c) 29 . (19 - 13) - 19 . (29 - 13)

Bài 3 : mang đến hai tập vừa lòng : A = 3 ; -5 ; 7 , B = -2 ; 4 ; -6 ; 8

a) có bao nhiêu tích ab (với a ở trong A và b thuộc B) được chế tạo ra thành ? b) có bao nhiêu tích to hơn 0, từng nào tích nhỏ hơn 0 ? c) gồm bao nhiêu tích là bội của 6 ? d) bao gồm bao nhiêu tích là ước của trăng tròn ?

Làm cấp tốc Hộ mình. Mk tick cho. Trưa nay mk đề xuất gấp

Lớp 6 Toán 2 0 gởi Hủy

Câu 1:

Theo bài ra ta có:

a - 10=2a - 5

2a - a=-10 + 5

a=-5

Vậy 2a = ( -5 ) : 2 =-10

Câu 2:

15.12 - 3.5.10

C1:15.12 - 3.5.10

=180-150

=30

C2:15.12 - 3 .5.10

=15.12 - 15.10

=15.(12-10)

=15.2

=30

b)45-9.(13+5)

C1:45-9.(13+5)

=45-9.18

=45-162

=-117

C2:45-9.(13+5)

 =45-9.13-9.5

 =0-117

 =-117

c)29. (19-13) - 19 .(29-13)

Bài c tựa như nha!

Câu 3:

a)Có 12 tích a.b

b)Có 6 tích lớn hơn 0;Có 6 tích nhỏ tuổi hơn 0

c)Có 6 tích là bội của 6 là:-6;12;-18;24;30;-42

d)Có 2 tích là mong của 20:10;-20

Tk nha,mik hok lớp 6 buộc phải ko sợ sai đâu!!

Đúng 0 bình luận (0)

nhanh hơn là một là 3 thì là phương pháp nhau 2 thì 3 bí quyết nhau 2 lấy 3+2=5

Đáp án là: a 5

Đúng 0
phản hồi (0)

Có bao nhiêu số nguyên m ở trong  để đồ dùng thị hàm số y=mx^4+(m^2-9)x^2+1 có cha điểm rất trị?

A. 20. B. 19. C. 18. D. 17.

Lớp 12 Toán Chương 1:ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ... 4 0 giữ hộ Hủy

??

Đúng 0
comment (0)

?

Đúng 0
comment (0)

Có từng nào số nguyên m thuộc  để đồ vật thị hàm số

y=mx4+(m2-9)x2+1 có ba điểm rất trị?

A. 20. B. 19. C. 18. D. 17.

y' = 4mx3 + 2(m2-9)x

hàm số có 3 điểm cực trị => m ≠ 0 và m.(m2-9) x x ∈ -20;-19;-18;...;-4;1;2 => 19 giá trị

Đúng 0 phản hồi (0)

Nguyên tử X gồm tổng số phân tử cơ bạn dạng là 77, trong các số ấy số hạt sở hữu điện nhiều hơn nữa số hạt không với điện là 19. Cho những phát biểu sau:

(b) Nguyên tử X bao gồm 7 electron s.

(c) Lớp M của nguyên tử X bao gồm 13 electron.

(d) X là thành phần s.

(e) X là nguyên tố kim loại.

(f) X gồm 4 lớp electron.

Trong những phát biểu trên, số tuyên bố đúng là

A. 5.

B. 6.

C. 3.

D. 4. 

Lớp 10 chất hóa học 1 0 gửi Hủy Đúng 0
bình luận (0)

Phân số có tử là 2, to hơn 1/10 và nhỏ tuổi hơn 1/9 là

A) 2/10. B) 2/9

C) 2/19. D) không có số nào trong những số trên 

Lớp 6 Toán 3 0 giữ hộ Hủy

Đáp án là: C

Đúng 0
comment (0)

Đáp án là C

Đúng 0
comment (0)

29 vày lớp 5 gồm học : nhì phân số có cùng mẫu số .phân số nào bao gồm tử số bé hơn thì to hơn và khi so sánh hai phân số 29 cùng 210 thì được kp là: 209 với 189 bắt buộc ta lựa chọn B) 29

Đúng 0
phản hồi (0)

cho nguyên tử K có số khối là 39, số hiệu nguyên tử là 19. Toàn bô hạt có điện nhiều hơn nữa không có điện là bao nhiêu?

Lớp 10 Hóa học bài xích 6. Luyện tập: kết cấu vỏ nguyên tử 5 0 nhờ cất hộ Hủy

18

Đúng 0
phản hồi (0)

Số khối P+N=39(Rightarrow)N=39-19(Rightarrow)N=20

Số phân tử không mang điện nhiều hơn thế không sở hữu điện là 2P-N=2.19-20=18

Đúng 0
bình luận (0)

TA TÌM Được N = 20 => tổng thể hạt mang điện nhiều hơn thế tổng số phân tử không sở hữu điện là 18

Đúng 0
bình luận (0)

Phân tử Fe2 (SO3 )3 có bao nhiêu nguyên tử?

 

 A.

14

 B.

17

 C.

16

 D.

19

 

Lớp 8 chất hóa học 1 1 nhờ cất hộ Hủy

C

Đúng 2
comment (0)

Tổng số hạt proton, nơtron, electron vào nguyên tử của một yếu tố thuộc team VIIA là 28.

Xem thêm: Vận Dụng Mối Quan Hệ Giữa Vật Chất Và Ý Thức Trong Cuộc Sống Hiện Nay

Nguyên tử khối của nguyên tố kia là

A.18

B.19

C.20

D.21

Lớp 12 Hóa học chủ thể 4. Bảng hệ thống tuần trả 1 0 gửi Hủy

Xét các nguyên tố trong đội VIIA tất cả F là là vừa lòng Z=9, MF=19.

Đúng 0
bình luận (0)

Khoá học trên OLM (olm.vn)

olm.vn hoặc hdthomagdalenarybarikova.com