toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Phát biểu nào dưới đây sai? A.Nguyên tử trung hoà về năng lượng điện B.Hạt nhân nguyên tử có kích cỡ rất bé nhỏ nhưng lại có trọng lượng rất khủng C..Nguyên tử cí kết cấu rỗng D.Khối lượng của nguyên tử sát bằng cân nặng của phân tử nhân nguyên tử


*

 

Phát biểu nào sau đây sai?

A.Nguyên tử trung hoà về điện

B.Hạt nhân nguyên tử có size rất bé bỏng nhưng lại có cân nặng rất lớn

C..Nguyên tử có cấu tạo rỗng

D.Khối lượng của nguyên tử gần bằng trọng lượng của hạt nhân nguyên tử

 


Hoặc hoàn toàn có thể C sai rõ ràng

Nhưng câu B thì trọng lượng rất phệ (và khôn xiết lớn đó là đối với tổng KL nguyên tử)

Nên chọn C là hợp lý nhất


Cho các phát biểu sau:

(2). Trọng lượng nguyên tử tập trung phần lớn ở lớp vỏ.

(4). Trong hạt nhân nguyên tử hạt mang điện là proton và electron.


Đáp án B

(2) không nên vì khối lượng nguyên tử tập trung tại vị trí hạt nhân nguyên tử.

(4) sai bởi vì hạt nhân không tồn tại electron.

(5) đúng.! ⇒ gồm 2 phát biểu đúng.

Bạn đang xem: Nguyên tử có cấu tạo rỗng đúng hay sai


(1). Tất cả các phân tử nhân nguyên tử phần đông được cấu tạo từ các hạt proton cùng nơtron.

(3). Trong nguyên tử số electron bằng số proton.

(5). Vào nguyên tử, phân tử electron có khối lượng không đáng chú ý so với những hạt còn lại.

Số phát biểu đúng là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4


. Cho các phát biểu sau: (1).Tất cả những hạt nhân nguyên tử đều được cấu trúc từ các hạt proton và notron. (2). Khối lượng nguyên tử tập trung phần nhiều ở lớp vỏ. (3). Vào nguyên tử, số electron bằng số proton. (4). Đồng vị là phần nhiều nguyên tử có cùng số khối. (5). Phần nhiều nguyên tử được kết cấu bởi 3 một số loại hạt cơ bản. (6). Trong phân tử nhân nguyên tử, hạt với điện là proton với electron (7). Trong nguyên tử hạt sở hữu điện chỉ là proton. (8). Vào nguyên tử, hạt electron có trọng lượng không đáng kể so với những hạt còn lại. Số tuyên bố đúng 

A.2 B.3 C.4 D.5


Lớp 10 hóa học
1
0
Gửi hủy

Chọn C


Đúng 0

phản hồi (0)

Câu 23. Chọn lời giải sai

A. Trọng lượng của phân tử nhân được coi là cân nặng của nguyên tử

B. Số p. = số e

C. Hạt tự tạo bởi proton cùng notron

D. Nguyên tử oxi bao gồm số p. Khác số e

Câu 24. Vì sao cân nặng nguyên tử được coi bằng cân nặng hạt nhân. Chọn lời giải đúng

A. Vày proton với nơtron gồm cùng khối lượng còn electron có trọng lượng rất bé

B. Vì số p. = số e

C. Vày hạt nhân tạo bởi proton và nơtron

D. Vì nơtron không mang điện

Câu 25. Trong các chất sau hãy cho thấy dãy làm sao chỉ bao gồm toàn đơn chất?

A. Fe(NO3)2, NO, C, S B. Mg, K, S, C, O2

C. Mg, K, S, C, NO2 D. Cu(NO3)2, KCl, HCl

Câu 26. Nguyên tử R tất cả 3 lớp e, phần ngoài cùng gồm 3e. Vậy tổng thể electron của nguyên tử R là:

A. 3 B. 11 C. 13 D. 23

Câu 27. Phân tử khí Clo tạo thành trường đoản cú 2 nguyên tử Clo. Nhận định nào sau đây là ĐÚNG?

A. Khí Clo là sắt kẽm kim loại B. Khí Clo là phi kim

C. Khí Clo là hợp hóa học D. Khí Clo là láo lếu hợp

Câu 28. Cho nguyên tử của nguyên tố X có 11 proton. Chọn đáp án sai

A. X là thành phần Natri

B. Số e là 11 e

C. Nguyên tử khối là 22

D. Số sản phẩm tự vào bảng tuần trả là 11

Câu 29. Cho nguyên tử khối của Bari là 137 . Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử bari là :

A. MBa= 2,2742.1022kg B. MBa= 2,234.10-24g

C. MBa = 1,345.10-23 kg D. MBa = 22,74885.10-23 g

Câu 30. Chọn đáp án sai

A. Số phường là số đặc thù của yếu tắc hóa học

B. Nguyên tố hóa học là tập hợp các nguyên tố thuộc loại, bao gồm cùng số p trong hạt nhân

C. 1 đvC=1/12 mC

D. Oxi là nguyên tố chiếm khoảng nửa cân nặng vỏ trái đất

Câu 31. Trong số những công thức chất hóa học sau: O2, N2, Al, Al2O3, H2, AlCl3, H2O, P.

Xem thêm: Công Thức Của Lực Ma Sát Trượt Là Gì? Công Thức Tính Lực Ma Sát Trượt Chuẩn 100%

Số solo chất là

A. 4 B. 3 C. 5 D. 6

Câu 32. Để biến phân tử của hợp hóa học thì buổi tối thiểu rất cần được có bao nhiêu loại nguyên tử link với nhau: