*
*
*
*
*
*
*
*Bạn đang xem: Quang điện trở là gì? cấu tạo, cách đo và ứng dụng

Hiện tượng những êlectrôn................... để cho chúng trở thành những êlectron dẫn gọi là hiện tượng lạ quang điện mặt trong. Hãy lựa chọn các cụm từ tiếp sau đây điền vào địa điểm trống?


Một tấm sạc quang điện với nhiều pin mắc nối tiếp. Diện tích s tổng cộng của các pin nhận tích điện ánh sáng sủa là (0,6;m^2). Ánh sáng sủa chiếu vào cỗ pin có cường độ (1360;W/m^2.)Dùng bộ pin cung ứng năng lượng mang lại mạch ngoài, lúc cường độ loại điện là $4A$ thì năng lượng điện áp hai cực của cục pin là $24V$. Công suất của cỗ pin là:


Năng lượng để giải phóng một electron liên kết thành electron dẫn vào chất cung cấp dẫn Ge là 0,66 eV. Số lượng giới hạn quang dẫn (hay số lượng giới hạn quang năng lượng điện trong) của Ge trực thuộc vùng ánh sáng


Nguồn sáng 1-1 sắc có hiệu suất (1,5W) phát ra bức xạ bao gồm bước sóng (lambda = m 546nm). Số hạt photon mà nguồn sáng vạc ra trong 1 phút gần quý giá nào nhất sau đây?


Trên hình vẽ, cỗ pin tất cả suất điện rượu cồn 9V, điện trở trong 1 Ω; A là ampe kế hoặc miliampe kế gồm điện trở khôn cùng nhỏ; R là quang năng lượng điện trở (khi chưa thắp sáng giá trị là R1 với khi phát sáng giá trị là R2) với L là chùm sáng chiếu vào quang điện trở. Lúc không chiếu sáng vào quang năng lượng điện trở thì số chỉ của miliampe kế là (6,,mu A) với khi chiếu sáng thì số chỉ của ampe kế là 0,6 A. Chọn kết luận đúng

*


Một chất chào bán dẫn có số lượng giới hạn quang dẫn là 0,62μm. Trong số các chùm bức xạ đơn sắc tiếp sau đây (có tần số khớp ứng là: f1 = 4,5.1014Hz; f2 = 5.1013Hz; f3 = 6,5.1013Hz; f4 = 6.1014Hz) thì chùm nào hoàn toàn có thể gây ra hiện tượng lạ quang năng lượng điện trong khí chiếu vào chất bán dẫn kể trên?


Một chất quang dẫn có giới hạn quang điện là 1,88 μm. Rước c = 3.108m/s. Hiện tượng lạ quang năng lượng điện trong xảy ra khi chiếu vào chất này ánh nắng có tần số nhỏ dại nhất là


Một tấm pin sạc quang điện với nhiều pin mắc nối tiếp. Diện tích tổng cộng của các pin nhận năng lượng ánh sáng sủa là 0,6 m2. Mỗi m2 của tấm sạc nhận hiệu suất 1360 W của ánh sáng. Dùng cỗ pin hỗ trợ năng lượng mang lại mạch ngoài, lúc cường độ mẫu điện là 4 A thì điện áp hai cực của bộ pin là 24 V. Hiệu suất của cỗ pin là


Cho vật dụng thị biểu thị sự dựa vào của cồn năng cực to của electron quang điện vào tần số của sự phản xạ điện từ chiếu cho tới cho một số kim một số loại khác nhau. Nếu sử dụng bức xạ điện từ kích thích có bước sóng 240nm thì bao gồm bao nhiêu kim loại trong các các kim loại trên xẩy ra hiện tượng quang đãng điện?

*
Xem thêm: Bài Cúng Ông Công Ông Táo 2022, Xuân Nhâm Dần Chuẩn Nhất, Bài Cúng Ông Công Ông Táo 2022 Chuẩn Nhất

Một cỗ pin có điện trở vào không đáng chú ý được mắc tiếp liền với một điện trở với một quang năng lượng điện trở như hình vẽ. Cường độ tia nắng trên quang điện trở giảm, số chỉ của các Vôn kế thay đổi như cố gắng nào?

*


Trên hình vẽ, ta tất cả (xi ): cỗ pin (9mkern 1mu mkern 1mu V - 1mkern 1mu mkern 1mu Omega ); A: hoàn toàn có thể là một ampe kế hoặc micrôampe kế; R là 1 trong những quang điện trở; L à chùm sáng tương thích chiếu vào quang điện trở. Khi không chiếu sáng vào quang điện trở thì số chỉ của micrôampe kế là (6mkern 1mu mkern 1mu mu A). Khi quang điện trở được chiếu sáng thì ampe kế chỉ (0,6mkern 1mu mkern 1mu A). Tính điện trở của quang điện trở lúc không được chiếu sáng và lúc được thắp sáng bằng ánh sáng thích hợp. Điện trở của ampe kế với của micrôampe kế coi như nhỏ không xứng đáng kể.

*
*