Nguyên nhân dẫn đến chiến thắng của cuộc nội chiến chống Tống thời tiền Lê bao gồm:

- có sự lãnh đạo, chỉ đạo tài tình của Lê Hoàn.

Bạn đang xem: Nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống tống thời tiền lê

- Ý chí quyết vai trung phong chiến đầu bảo đảm an toàn nền tự do dân tộc của quân cùng dân ta.


*
*
*
*
*
*
*
*

Sau chiến thắng Bạch Đằng năm 938, quần chúng ta đã bao nhiêu lần phải đương đầu với quân xâm lăng Tống?


Tể tướng mạo Vương An Thạch răn dạy vua Tống sai quân quý phái xâm lược nước ta trong khi bên Tống đang ở giai đoạn


Chiến lược: “Ngồi yên ngóng giặc không bởi đem quân đánh trước để ngăn mũi nhọn của giặc” được Lý thường xuyên Kiệt triển khai ở tiến trình nào của cuộc binh lửa chống Tống?


Cho câu thơ sau:

“…nhất trận hỏa công

Tặc binh đại phá, ngày tiết hồng mãn giang”.

Điền vào vị trí trống tên thành công mà quân dân bên Trần giành được trong cuộc kháng chiến chống quân Mông – Nguyên.

Xem thêm: Bánh Quẩy Tiếng Anh Là Gì ? It Was Used With The Word Above


Câu thơ: “Nướng dân black trên ngọn lửa hung tàn; Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ” (Bình Ngô đại cáo – Nguyễn Trãi) thể hiện điều gì?


Nam quốc giang san Nam đế cư

Tiệt nhiên định phận tạo thành thiên thư

Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm

Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư”

Bài thơ trên ko mang ý nghĩa sâu sắc nào sau đây?


Ý nào ko phản ánh chính xác nguyên nhân giặc Mông – Nguyên tía lần thua trong câu hỏi xâm lược nước ta?


Cuộc loạn lạc hay khởi nghĩa nào đã khởi đầu cho truyền thống hoàn thành cuộc chiến tranh một cách mềm dẻo (giảng hòa) để giữ vững hòa hiếu cùng với nước trơn giềng của dân tộc ta?


Ta thường xuyên tới bữa quên ăn, nửa tối vỗ gối, ruột nhức như cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ giận chưa thể lột da, ăn gan, uống huyết quân thù; dẫu cho trăn thân ta phơi bên cạnh nội cỏ, nghìn cụ ta quấn trong da con ngữa cũng nguyện xin làm” (theo Thơ văn Lý – Trần).

Lời hịch bên trên của trằn Hưng Đạo không có ý nghĩa gì?


Hành rượu cồn nào của nghĩa binh Lam sơn thể hiện tinh thần nhân đạo của quần chúng ta đối với giặc Minh xâm lược?


Nội dung nào sau đây không giải thích đúng đắn nguyên nhân quân dân thời Trần chuẩn bị sẵn sàng đoàn kết cùng với triều đình phòng quân Mông – Nguyên để bảo đảm độc lập?


Cuộc kháng chiến của quần chúng ta thời Lý – Trần tất cả điểm gì biệt lập với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?


Cuộc loạn lạc chống quân Mông – Nguyên thời Trần tất cả điểm gì khác so với cuộc tao loạn chống Tống thời Lý về thẩm mỹ và nghệ thuật quân sự?


Ý như thế nào không đề đạt đúng điểm lưu ý chung của các cuộc chiến đấu phòng ngoại xâm từ nạm kỉ X đến núm kỉ XV?


Người tất cả công phệ xây dựng vương vãi triều nai lưng và gồm Câu nói nổi tiếng: “Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo!”


Người thiếu hụt niên con trẻ tuổi gồm tinh thần phẫn nộ giặc sâu sắc, sẽ bóp nát quả cam trong tay khi không được vào dự họp bàn kế sách đánh giặc là