Họ nguyên hàm của hàm số (fleft( x ight) = dfrac1x^2 - 2x) trên khoảng tầm (left( 2; + infty ight)) là


- so sánh (fleft( x ight)) thành (dfracAx + dfracBx - 2).

Bạn đang xem: Nguyên hàm 1 x 1

- thực hiện công thức tính nguyên hàm: (int dfrac1ax + bdx = dfrac1aln left| ax + b ight| + C).

- Sử dụng điều kiện của (x) nhằm phá trị tốt đối.


Xét hàm số: (fleft( x ight) = dfrac1x^2 - 2x) trong (left( 2; + infty ight)) ta có:

( dfrac1x^2 - 2x=dfrac1xleft( x - 2 ight)=dfrac12left( x - 2 ight) - dfrac12x )

Khi đó:

(eginarrayl,,,,int fleft( x ight)dx = int dfrac1x^2 - 2xdx \ = int left( dfrac12left( x - 2 ight) - dfrac12x ight)dx \ = dfrac12ln left| x - 2 ight| - dfrac12ln left| x ight| + C\ = dfrac12left( x - 2 ight ight) + C.endarray)

Vì (x in left( 2; + infty ight) Rightarrow left{ eginarraylleft| x - 2 ight| = x - 2\left| x ight| = xendarray ight.)

Do đó (int fleft( x ight)dx = dfracln left( x - 2 ight) - ln x2 + C).


Đáp án đề nghị chọn là: c


Bài tập có liên quan


Nguyên hàm Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Hàm số (Fleft( x ight)) được gọi là nguyên hàm của hàm số (fleft( x ight)) nếu:


Cho (fleft( x ight)) là đạo hàm của hàm số (Fleft( x ight)). Chọn mệnh đề đúng:


Chọn mệnh đề đúng:


Hàm số nào ko là nguyên hàm của hàm số (y = 3x^4)?


Mệnh đề nào dưới đấy là sai?


Hàm số $y = sin x$ là 1 nguyên hàm của hàm số nào trong những hàm số sau?


Trong các mệnh đề sau, mệnh đề làm sao sai?


Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số (fleft( x ight) = sin x + dfrac2x) là:


Chọn mệnh đề đúng:


Chọn mệnh đề đúng:


Chọn mệnh đề sai:


Chọn mệnh đề đúng:


Họ các nguyên hàm của hàm số (fleft( x ight) = cos ^2x) là:


Cho hàm số $fleft( x ight) = dfrac1sin ^2x$. Giả dụ $Fleft( x ight)$ là một trong nguyên hàm của hàm số $fleft( x ight)$ cùng đồ thị hàm số $y = Fleft( x ight)$ trải qua $Mleft( dfracpi 3;0 ight)$ thì là:


Cho hàm số $fleft( x ight) = dfrac1x + 2$. Nên chọn mệnh đề sai:


Họ nguyên hàm của hàm số $fleft( x ight) = xleft( 2 + 3x^2 ight)$ là


Tìm nguyên hàm của hàm số (f(x) = x^2 + dfrac2x^2.)


Cho hàm số (fleft( x ight) = e^ - 2018x + 2017). Gọi (Fleft( x ight)) là 1 trong những nguyên hàm của (fleft( x ight)) mà lại (Fleft( 1 ight) = e). Chọn mệnh đề đúng:


Cho hàm số (Fleft( x ight) = x^2) là 1 nguyên hàm của hàm số (fleft( x ight)e^4 mx), hàm số (fleft( x ight)) có đạo hàm (f"left( x ight)). Chúng ta nguyên hàm của hàm số (f"left( x ight)e^4 mx) là


Giả sử (Fleft( x ight) = left( ax^2 + bx + c ight)e^x) là một nguyên hàm của hàm số (fleft( x ight) = x^2e^x). Tính tích (P = abc).

Xem thêm: Soạn Bài Sông Núi Nước Nam Thuộc Thể Loại Gì ? Sông Núi Nước Nam


Tìm hàm số $Fleft( x ight)$ biết $F"left( x ight) = 3x^2 + 2x-1$ với đồ thị hàm số $y = Fleft( x ight)$ giảm trục tung tại

điểm gồm tung độ bởi $2$. Tổng những hệ số của (Fleft( x ight)) là:


Cho hàm số (y = fleft( x ight)) thỏa mãn (fleft( 2 ight) = - dfrac419) và (f"left( x ight) = x^3f^2left( x ight),,forall x in mathbbR). Cực hiếm của (fleft( 1 ight)) bằng:


Họ nguyên hàm của hàm số (y=dfrac2x + 32x^2 - x - 1 ) là:


Hàm số nào sau đây không là nguyên hàm của hàm số$f(x) = dfracxleft( x + 2 ight)left( x + 1 ight)^2$?


Một đám vi trùng tại ngày trang bị (t) có con số (Nleft( t ight)), biết rằng (N"left( t ight) = dfrac40001 + 0,5t) và lúc đầu đám vi trùng tất cả (250000) con. Hỏi số lượng vi trùng tại ngày lắp thêm $10$ (lấy theo phần nguyên) là bao nhiêu?


Cho hàm số $fleft( x ight)$ xác định và liên tục trên $mathbbR$ và vừa lòng đồng thời các điều khiếu nại sau$fleft( x ight) > 0;mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu f"left( x ight) = dfracx.fleft( x ight)sqrt x^2 + 1 ;mkern 1mu mkern 1mu forall x in mathbbR$ cùng $fleft( 0 ight) = e.$ giá trị của $fleft( sqrt 3 ight)$ bằng


Cho hàm số (fleft( x ight)) thường xuyên trên (mathbbR) thỏa mãn nhu cầu các điều kiện: (fleft( 0 ight) = 2sqrt 2 ), (fleft( x ight) > 0,forall x in mathbbR) cùng (fleft( x ight).f"left( x ight) = left( 2x + 1 ight)sqrt 1 + f^2left( x ight) ,,forall x in mathbbR). Khi đó giá trị (fleft( 1 ight)) bằng


Cho hàm số (fleft( x ight)) tất cả đạo hàm tiếp tục trên (mathbbR) và (fleft( 0 ight) = 1), (Fleft( x ight) = fleft( x ight) - e^x - x) là một trong những nguyên hàm của (fleft( x ight)). Họ những nguyên hàm của (fleft( x ight)) là:


Đề thi thpt QG - 2021 - mã 101

Cho hàm số (fleft( x ight) = x^2 + 4). Xác định nào dưới đây đúng?


Đề thi thpt QG - 2021 - mã 101

Cho hàm số (fleft( x ight) = e^x + 2). Xác định nào tiếp sau đây đúng?


Tìm bọn họ nguyên hàm của hàm số (fleft( x ight) = dfracx^2 - 2x + 1x - 2)


*

Một cái xe đua (F_1) đạt tới vận tốc lớn nhất là (360,,km/h). Đồ thị bên biểu hiện vận tốc (v) của xe trong 5 giây trước tiên kể từ lúc xuất phát. Đồ thị vào 2 giây đầu là một trong những phần của một parabol định tại nơi bắt đầu tọa độ (O), giây tiếp sau là đoạn thẳng với sau đúng ba giây thì xe đạt tốc độ lớn nhất. Biết rằng mỗi đơn vị trục hoành bộc lộ 1 giây, mỗi đơn vị chức năng trực tung biểu thị 10 m/s cùng trong 5 giây đầu xe vận động theo đường thẳng. Hỏi trong 5 giây đó xe đã đi được quãng mặt đường là bao nhiêu?

*


Họ nguyên hàm của hàm số (fleft( x ight) = dfrac1x^2 - 2x) trên khoảng (left( 2; + infty ight)) là


*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ social trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT vị Bộ tin tức và Truyền thông.