Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Nguồn điện tạo ra điện nạm giữa nhì cực bởi cách

A. Tách bóc electron ra khỏi nguyên tử và gửi eletron với ion ra khỏi những cực của nguồn.Bạn đang xem: nguồn điện tạo thành hiệu điện vậy giữa nhì cực bởi cách

B. Xuất hiện eletron ở cực âm.Bạn sẽ xem: nguồn điện tạo thành hiệu điện chũm giữa nhì cực bằng cách

C. Sinh ra eletron ở cực dương.

Bạn đang xem: Nguồn điện tạo ra hiệu điện thế giữa hai cực bằng cách

D. Làm bặt tăm eletron ở rất dương.


*

Đáp án: A

Nguồn điện tạo nên điện ráng giữa hai cực bằng phương pháp tách electron ra khỏi nguyên tử trung hòa và gửi eletron với ion dương tạo bởi vậy khỏi các cực của nguồn.

Một dòng điện được tạo thành trong một ống chứa khí hidro, khi bao gồm một hiệu điện núm đủ cao thân hai điện rất của ống. Hóa học khí bị ion hoá và những electron vận động về cực dương, các ion dương về cực âm. Cường độ với chiều của mẫu điện chạy qua ống khí này khi gồm 4 , 2 . 10 18 electron và 2 , 2 . 10 18 proton hoạt động qua ngày tiết diện của ống trong những giây là

A. I = 1,024 A; từ rất dương sang cực âm

B. I = 0,32 A; từ cực dương sang cực âm

C. I = 1,024 A; từ rất âm sang rất dương

D. I = 0,32 A; từ rất âm sang cực dương

Lớp 11 vật lý 1 0

Một loại điện được tạo nên trong một ống chứa khí hidro, khi tất cả một hiệu điện cầm đủ cao giữa hai điện cực của ống. Hóa học khí bị ion hoá và các electron chuyển động về rất dương, các ion dương về cực âm. Cường độ cùng chiều của chiếc điện chạy qua ống khí này khi bao gồm 4 , 2 . 10 18 electron và 2 , 2 . 10 18 proton hoạt động qua ngày tiết diện của ống trong mỗi giây là

A. I = 1,024 A; từ rất dương sang rất âm

B. I = 0,32 A; từ rất dương sang cực âm

C. I = 1,024 A; từ rất âm sang cực dương

D. I = 0,32 A; từ rất âm sang cực dương

Lớp 11 trang bị lý 1 0

Một loại điện được tạo nên trong một ống đựng khí hiđro, khi có một hiệu điện ráng đủ cao giữa hai điện rất của ống. Hóa học khí bị ion hóa và các electron hoạt động về cực dương, những ion dương về cực âm. Cường độ và chiều của mẫu điện chạy qua ống khí này khi có 4 , 2.10 18 electron cùng 2 , 2.10 18 proton vận động qua ngày tiết diện của ống trong những giây là:

A. I=1,024A,từ cực dương sang cực âm

B. I=0,32A, từ rất dương sang cực âm

C. I=1,024A,từ cựcâm sang cực dương

D. I=0,32A, tự cựcâm sang rất dương

Lớp 11 trang bị lý 1 0

Nguồn điện tạo ra điện chũm giữa nhì cực bởi cách

A.tách electron ra khỏi nguyên tử và đưa eletron và ion ra khỏi những cực của nguồn.

B.sinh ra eletron ở cực âm.

C.sinh ra eletron ở cực dương.

D.làm biến mất eletron ở cực dương.

Lớp 11 đồ dùng lý 1 0

Nguồn điện tạo nên điện vắt giữa hai cực bởi cách

A. tách electron thoát ra khỏi nguyên tử và đưa eletron và ion ra khỏi những cực của nguồn

hình thành eletron ở cực âm

D. làm mất tích eletron ở cực dương

Lớp 11 vật lý 1 0

Nguồn điện tạo ra điện vắt giữa nhì cực bởi cách

A. bóc tách electron thoát ra khỏi nguyên tử và chuyển eletron và ion ra khỏi những cực của nguồn

B. xuất hiện eletron ở rất âm

C. có mặt eletron ở cực dương

D. làm bặt tăm eletron ở cực dương.

Lớp 11 đồ lý 1 0

Nguồn điện tạo nên hiệu điện núm giữa hai cực bằng cách

A. Tách bóc electron ra khỏi nguyên tử và chuyển electron với ion về những cực của nguồn

B. Ra đời electron ở rất âm

C. Sinh ra ion dương ở cực dương

D. Làm mất tích electron ở rất dương

Lớp 11 đồ vật lý 1 0

Nguồn điện tạo nên hiệu điện cố kỉnh giữa nhì cực bởi cách

A. Tách bóc electron thoát khỏi nguyên tử và đưa electron và ion về những cực của nguồn.

B. Sinh ra electron ở cực âm.

C. Hình thành ion dương ở rất dương.

D. Làm biến mất electron ở rất dương

Lớp 11 trang bị lý 1 0

Cho mạch điện như hình vẽ. Nguồn có suất điện hễ E = 24V, r = 1W, điện dung tụ C = 4mF. Đèn Đ gồm ghi (6V - 6W). Các điện trở R 1 = 6 W ; R 2 = 4 W ; R phường = 2 W và là bình năng lượng điện phân đựng dung dịch C u S O 4 có cực dương bởi Cu.Tính lượng Cu giải phóng ra ở rất âm của bình âm điện phân trong thời gian 16 phút 5 giây. Biết Cu gồm hóa trị 2 và bao gồm nguyên tử lượng 64


*

A.

Xem thêm: Bài Soạn Nghị Luận Về Một Sự Việc Hiện Tượng Đời Sống, Nghị Luận Về Một Sự Việc, Hiện Tượng Đời Sống

0,416 g

1,28 g

D. 0,64 g

Lớp 11 vật lý 1 0

Khoá học tập trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học tập Sư phạm HN

chăm mục: