tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Người ta mắc một bộ 3 pin giống như nhau song song thì nhận được một cỗ nguồn bao gồm suất điện đụng 9 V và điện trở trong 3 Ω. Từng pin bao gồm suất điện cồn và năng lượng điện trở trong là

A. 27 V; 9 Ω

B. 9 V; 9 Ω

C. 9 V; 3 Ω

D. 3 V; 3 Ω


*


Người ta mắc một bộ 3 pin giống nhau tuy vậy song thì nhận được một cỗ nguồn tất cả suất điện đụng 9 V với điện trở vào 3 Ω. Từng pin bao gồm suất điện cồn và điện trở vào là

A. 27 V; 9 Ω.

Bạn đang xem: Người ta mắc một bộ 3 pin song song

B. 9 V; 9 Ω.

C. 9 V; 3 Ω. 

D. 3 V; 3 Ω


Người ta mắc một cỗ 3 pin kiểu như nhau tuy vậy song thì chiếm được một cỗ nguồn tất cả suất điện động 9 V và điện trở vào 3 Ω. Từng pin có suất điện động và năng lượng điện trở vào là

A. 27 V; 9 Ω

B. 9 V; 9 Ω

C. 9 V; 3 Ω

D. 3 V; 3 Ω


Ghép song song một cỗ 3 pin giống như nhau một số loại 9 V – 1 Ω thì thu được cỗ nguồn tất cả suất điện hễ và năng lượng điện trở trong là

A. 3 V – 3 Ω.

B. 3 V – 1 Ω.

C. 9 V – 3 Ω.

D. 9 V – 1/3 Ω


Ghép tuy vậy song một cỗ 3 pin giống như nhau các loại 9 V – 1 Ω thì thu được cỗ nguồn tất cả suất điện cồn và năng lượng điện trở vào là

A. 3 V – 3 Ω.

B. 3 V – 1 Ω.

C. 9 V – 3 Ω.

Xem thêm: Cách Tìm Tọa Độ Giao Điểm Với Trục Hoành Của Mỗi Parabol, Tìm Tọa Độ Giao Điểm Của Đường Thẳng (D) : X

D. 9 V – 1/3 Ω.


9 pin tương tự nhau được mắc thành bộ nguồn tất cả số nguồn trong những dãy thông qua số dãy thì thu được cỗ nguồn gồm suất điện độ 6 V cùng điện trở 1 Ω. Suất điện đụng và điện trở vào của từng nguồn là

A. 2 V với 1 Ω

B. 2 V và 3 Ω

C. 2 V cùng 2 Ω

D. 6V với 3 Ω


Một nguồn có 30 sạc pin mắc thành 3 team nối tiếp, từng nhóm gồm 10 sạc mắc song song, từng pin tất cả suất điện cồn 0,9 (V) và điện trở trong 0,6 (Ω). Bình điện phân hỗn hợp C u S O 4 bao gồm điện trở 205 Ω mắc vào nhì cực của bộ nguồn. Trong thời gian 50 phút khối lượng đồng Cu phụ thuộc vào catốt là:

A. 0,013 g

B. 0,13 g

C. 1,3 g

D. 13 g


Một bộ nguồn điện bao gồm 30 pin mắc thành 3 đội nối tiếp, mỗi nhóm bao gồm 0 , 6 Ω 10 pin sạc mắc tuy vậy song; từng pin tất cả suất điện rượu cồn 0,9 V và điện trở vào  Một bình điện phân đựng dung dịch C u S O 4  có điện trở 1 , 82 Ω  được mắc vào nhị cực của bộ nguồn nói trên. Anôt của bình năng lượng điện phân bởi đồng. Biết Cu tất cả A = 64; n = 2. Khối lượng đồng bám vảo catôt của bình trong thời hạn 50 phút là