Công cuộc dựng nền tự chủ của họ Khúc, họ Dương đã kết thúc, ách đô hộ nghìnnăm của các thế lực phong kiến Trung Quốc đối với nước ta về mặt danh chính. Việc dựng nền tự chủ đã tạo cơ sở để nhân dân ta tiến lên giành độc lập hoàn toàn và Ngô Quyền đã hoàn thành sứ mạng lịch sử ấy bằng 1 trận quyết chiến chiến lược, đánh tan ý chí xâm lược của kẻ thù mở ra thời kỳ độc lập lâu dài của Tổ quốc. Mời các em cùng tìm hiểu bài học này:Bài 27: Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938


1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Ngô Quyền đã chuẩn bị đánh quân xâm lược Hán như thế nào?

1.2. Chiến thắng Bạch Đằng năm 938

2. Luyện tập và củng cố

2.1. Trắc nghiệm

2.2. Bài tập SGK

3. Hỏi đáp Bài 27 Lịch Sử 6


*

Năm 937, Dương Đình Nghệ bị Kiều Công Tiễn giết chết,Ngô Quyền kéo quân ra Bắc.Kiều Công Tiễn cầu cứu nhà Nam HánNăm 938, Lưu Hoằng Tháo chỉ huy một đạo quân thủy sang xâm lược nước ta theo hướng sông Bạch Đằng.Ngô Quyền kéo quân ra Bắc tiến vào thành Đại La, trị tội Kiều Công Tiển và chuẩn bị kháng chiến, bàn bạc với các tướng chủ động đón đánh quân xâm lược.

Bạn đang xem: Ngô quyền và chiến thắng bạch đằng năm 938 lịch sử 6


Cuối năm 938 vua Nam Hán sai con là Lưu Hoằng Tháo chỉ huy đạo quân thủy kéo vào nước ta, còn vua Nam Hán đóng quân ở Hải Môn tiếp ứng cho Hoằng Tháo.Ngô Quyền cho các cọc gỗ nhọn đầu bịt sắt đóng xuống lòng sông Bạch Đằng ở những nơi hiểm yếu, gần cửa biển, thành một trận địa cọc ngầm, có quân mai phục hai bên bờNgô Quyền cho thuyền nhỏ ra nhử giặc, Lưu Hoằng Tháo thúc quân đuổi theo.Nước triều rút, Ngô Quyền dốc toàn bộ lực lượng đánh quật trở lại, Lưu Hoằng Tháo tử trậnVua Nam Hán nghe tin bại trận vội thu quân về nước.Trận Bạch Đằng kết thúc hòan tòan thắng lợi.Ý nghĩa:Chiến thắng Bạch Đằng đã chấm dứt hơn 1000 năm Bắc thuộc của dân tộc ta, mở ra thời kì độc lập lâu dài cho đất nước.

Học xong bài này các em cần nắm được nội dung sau:

Quân Nam Hán xâm lược nước ta lần thứ hai trong hoàn cảnh nào? Ngô Quyền và nhân dân ta đã chuẩn bị đánh giặc rất quyết tâm và chủ động.Đây là trận thuỷ chiến đầu tiên trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc và thắng lợi cuối cùng thuộc về dân tộc ta. Trong trận này, tổ tiên đã tận dụng cả ba yếu tố “thiên thời - địa lợi – nhân hoà” để tạo nên sực mạnh và chiến thắng.Chiến thắng Bạch Đằng có ý nghĩa vô cùng trọng đại đối với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.

Xem thêm: Ăn Món Mình Thích Lấy Người Mình Yêu Làm Điều Mình Muốn, ^^, Giới Thiệu Sách “Bí Mật Của Hạnh Phúc”


Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm traTrắc nghiệm Lịch sử 6 Bài 27cực hay có đáp án và lời giải chi tiết.