(Chinhphu.vn) – sáng ngày hôm nay (23/11), Ban túng thiếu thư trung ương Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập tập, cửa hàng triệt, triển khai thực hiện các nội dung hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) theo hiệ tượng trực đường tại 74 điểm cầu trên toàn quốc.


*
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: VGP/Lê Sơn

Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng dự cùng phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Bạn đang xem: Nghị quyết 8 khóa 12

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương bao gồm nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, các đồng chí Ủy viên Bộ bao gồm trị: túng thư Trung ươngĐảng,Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Phó Thủ tướng chính phủ Vương Đình Huệ; túng thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ươngVõ Văn Thưởng; bí thư Trung ươngĐảng,Trưởng Ban Dân vận Trung ươngTrương Thị Mai; túng thiếu thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban ghê tế Trung ươngNguyễn Văn Bình; những đồng chí túng thư Trung ương Đảng:Chánh Văn chống Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú; Giám đốc Học viện chủ yếu trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng.

Tham dự tại điểm cầu Hà Nội bao gồm đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ thiết yếu trị, bí thư Thành ủy Hà Nội.

Dự Hội nghị tại những điểm cầu có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Quốc hội, chính phủ, lãnh đạo những ban, bộ ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương những đoàn thể thiết yếu trị làng hội, những ban cán sự đảng, đoàn thể, đảng ủy trực thuộc Trung ương...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, Hội nghị Trung ương 8 diễn ra trong thời điểm giữa nhiệm kỳ khóa XII, vào năm bản lề 2018, tất cả ý nghĩa rất quan liêu trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và năm khởi đầu đến việc chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Trần Quốc Vượng cho biết: Tại Hội nghị Trung ương 8, Trung ương đã thông qua Quy định “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ thiết yếu trị, Ủy viên Ban túng thiếu thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững tởm tế biển; Kết luận về ghê tế làng hội và giá cả nhà nước với một số vấn đề quan liêu trọng khác. Các nghị quyết, quy định, kết luận lần này là những vấn đề quan lại trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phạt triển tởm tế-xã hội, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh.

Tại Hội nghị lần này, các đại biểu sẽ nghe các đồng chí Ủy viên Bộ chủ yếu trị, Ủy viên Trung ương Đảng được Bộ chủ yếu trị giao trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo cùng tham gia quá trình xây dựng những đề án dành riêng thời gian giới thiệu nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương một bí quyết chi tiết cả về nội dung cũng như kết quả quá trình nghiên cứu thảo luận với quyết định của Trung ương để các đồng chí hiểu sâu, nắm chắc những vấn đề cơ bản, vấn đề mới, cốt lõi. Trên cơ sở đó tất cả thêm kiến thức để tới đây những đồng chí làm tốt việc giới thiệu, tiệm triệt những nội dung của Hội nghị Trung ương cho cán bộ, đảng viên cùng nhân dân; đồng thời trực tiếp chỉ đạo, triển khai, thực hiện tại địa phương, đơn vị mình.

Thường trực Ban túng bấn thư cũng nhấn mạnh, tham dự Hội nghị lần này là cán bộ chủ chốt từ cấp huyện trở lên với ở nhiều địa phương có sự tham dự của các đồng chí cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn. Vì vậy, việc các đồng chí đến họp đông đủ tại các điểm cầu vào cả nước với chất lượng của cuộc họp này là việc có tác dụng nêu gương về học tập nghị quyết Trung ương vào toàn Đảng.

Đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị các đại biểu đề cao tinh thần trách nhiệm, chăm chú lắng nghe báo cáo viên trình bày, kết hợp với nghiên cứu tài liệu, trao đổi, thảo luận, liên hệ thực tiễn địa phương mình.

Sau Hội nghị, những cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể phải mau lẹ xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt việc triển khai học tập, cửa hàng triệt, tuyên truyền, giới thiệu các nghị quyết, quy định, kết luận được cho cán bộ, đảng viên với nhân dân ở địa phương, đơn vị mình; quá trình tổ chức học tập, tuyên truyền nghị quyết phải coi trọng tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng. Đồng thời, những cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể phải quyết liệt đưa nghị quyết vào cuộc sống, trong đó phải thực hiện tức thì quy định về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ thiết yếu trị, Ủy viên Ban túng thiếu thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”.

Thường trực Ban túng thư Trần Quốc Vượng tin tưởng, sau Hội nghị với tinh thần cùng trách nhiệm cao, với quyết trọng điểm của các cấp ủy, các tổ chức đảng, cán bộ chủ chốt các cấp, việc triển khai học tập, cửa hàng triệt các nghị quyết, quy định, kết luận của Hội nghị Trung ương 8 vào toàn quốc sẽ đạt hiệu quả cao.

Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện những nội dung Hội nghị Trung ương 8 sẽ giới thiệu những nội dung cơ bản vào 4 chăm đề: Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ chủ yếu trị, Ủy viên Ban túng thiếu thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách chi tiêu nhà nước năm 2018; kế hoạch phạt triển kinh tế- xóm hội, dự toán giá cả nhà nước năm 2019; Nghị quyết về Chiến lược phân phát triển bền vững khiếp tế biển Việt nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2045; thông báo một số vấn đề về công tác xây dựng Đảng, công tác làm việc cán bộ.

Xem thêm: Giải Thích Mối Quan Hệ Thống Nhất Về Chức Năng Giữa Màng Sinh Chất Chất Tế Bào Và Nhân Tế Bào

Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện những nội dung Hội nghị Trung ương 8 nhằm cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn đến lãnh đạo các cơ quan Trung ương, địa phương nắm vững những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 8; vận dụng những mục tiêu, quan tiền điểm, nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của cơ quan, đơn vị; tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, thống nhất về nhận thức với hành động, sớm đưa các nội dung của Hội nghị vào cuộc sống.