toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Thực trang bị được phân nhiều loại từ cao mang lại thấp theo thứ tự bao gồm những bậc nào?

A. Ngành - loại - Lớp - cỗ - chúng ta - Chi

B. Chủng loại - Lớp - cỗ - họ - bỏ ra - Ngành

C. Ngành - Lớp - cỗ - bọn họ - chi - Loài

D. Ngành - Lớp - bộ - chúng ta - loại - Chi


*

Thực thứ được phân một số loại từ cao đến thấp theo sản phẩm tự tất cả những bậc nào?

A. Ngành - chủng loại - Lớp - cỗ - bọn họ - Chi

B. Chủng loại - Lớp - bộ - bọn họ - bỏ ra - Ngành

C. Ngành - Lớp - cỗ - chúng ta - chi - Loài

D. Ngành - Lớp - cỗ - bọn họ - chủng loại - Chi


*

Thực đồ được phân nhiều loại từ cao cho thấp theo lắp thêm tự gồm những bậc nào?

A. Ngành - loại - Lớp - bộ - bọn họ - Chi

B. Loại - Lớp - cỗ - bọn họ - bỏ ra - Ngành

C. Ngành - Lớp - cỗ - họ - chi - Loài

D. Ngành - Lớp - bộ - họ - loại - Chi


Câu 4:Các bậc phân các loại sinh thứ từ thấp mang lại cao theo trình tự làm sao sau đây?

A. Chủng loại → chi (giống) → bọn họ → cỗ → Lớp → Ngành → Giới

B. Bỏ ra (giống) → loài → bọn họ → cỗ → Lớp → Ngành → Giới

C. Giới → Ngành → Lớp → bộ → bọn họ → chi (giống) → Loài

D. Loại → bỏ ra (giống) → bộ → bọn họ → Lớp → Ngành → Giới

Đề ôn ạ.

Bạn đang xem: Ngành-lớp-bộ-họ-giống-loài


Câu 6: các bậc phân một số loại sinh trang bị từ thấp đến cao theo trình tự như thế nào sau đây?

A bỏ ra (giống) → chủng loại → họ → cỗ → Lớp → Ngành → Giới

B. Loại → bỏ ra (giống) → chúng ta → cỗ → Lớp → Ngành → Giới

C. Giới → Ngành → Lớp → cỗ → chúng ta → chi (giống) → Loài

D. Loài → đưa ra (giống) → cỗ → họ → Lớp → Ngành → Giới


Thế giới sinh đồ gia dụng được phân tách vào các bậc phân các loại từ bé dại đến khủng theo trơ thổ địa tự.*

5 điểm

A.Loài – chi – họ- bộ- lớp- ngành- giới.

B.Loài – bọn họ - bỏ ra - bộ- lớp- ngành- giới.

C.GIới- ngành- bộ- lớp- họ- bỏ ra – loài

D.Giới- họ- lớp- ngành- bộ- họ- chi- loài.

Xem thêm: Anh Chị Cần Làm Gì Và Phấn Đấu Như Thế Nào Để Trở Thành Đảng Viên Đảng Cộng Sản Việt Nam


Thế giới sinh đồ vật được chia vào những bậc phân một số loại từ nhỏ tuổi đến béo theo đơn thân tự.