magdalenarybarikova.com xin gửi tới bạn hiểu tuyển tập 1000 thắc mắc trắc nghiệm giáo dục công dân lớp 12 chọn lọc, có đáp án cùng với các thắc mắc được soạn theo bài học không thiếu các mức độ: nhấn biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao giúp đỡ bạn ôn thi THPT nước nhà môn GDCD đạt kết quả cao.

Bạn đang xem: Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm gdcd 12 có đáp án

*

Mục lục câu hỏi trắc nghiệm GDCD 12

(mới) Bộ câu hỏi trắc nghiệm GDCD lớp 12 ôn thi THPT giang sơn năm 2021

Câu hỏi trắc nghiệm GDCD 12 bài bác 1 (có đáp án)

Câu 1. điều khoản là quy tắc xử sự chung, được áp dụng đối với tất cả mọi người là thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?

A. Tính quy phạm phổ biến.

B. Tính phổ cập.

C. Tính rộng lớn rãi.

D. Tính nhân văn.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 2. điều khoản do đơn vị nước ban hành và bảo vệ thực hiện

A. Bằng quyền lực tối cao Nhà nước.

B. Bằng chủ trương trong phòng nước.

C. Bằng cơ chế của bên nước.

D. Bằng uy tín của phòng nước.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 3. điều khoản không hình thức về những bài toán nào sau đây ?

A. đề nghị làm B. Được làm.

C. Phải làm D. Không được làm.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 4. giữa những đặc trưng của điều khoản thể hiện tại ở

A. Tính quyền lực, phải chung.

B. Tính hiện tại đại.

C. Tính cơ bản.

D. Tính truyền thống.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 5. lao lý mang thực chất xã hội bởi vì pháp luật

A. Bắt đầu từ thực tiễn cuộc sống xã hội.

B. Bởi vì Nhà nước ban hành.

C. Luôn luôn tồn trên trong đầy đủ xã hội.

D. Phản ánh lợi ích của ách thống trị cầm quyền.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 6. Để quản lí buôn bản hội, bên nước cần sử dụng phương tiện đặc biệt nhất nào bên dưới đây?

A. Quy định B. Giáo dục.

C. Thuyết phục D. Tuyên truyền.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 7. pháp luật quy định về những việc được làm, việc phải làm cho và những câu hỏi nào bên dưới đây?

A. Không được gia công B. Tránh việc làm.

C. Buộc phải làm D. Vẫn làm.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 8. pháp luật có tính quy phạm phổ biến, vì quy định được áp dụng

A. Vào mọi nghành nghề của cuộc sống xã hội.

B. Trong một số nghành quan trọng.

C. đối với người vi phạm

D. đối với người sản xuất kinh doanh.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 9. câu chữ của toàn bộ các văn bản pháp hiện tượng đều yêu cầu phù hợp, không được trái với Hiến pháp là thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?

A. Tính xác định ngặt nghèo về phương diện hình thức.

B. Tính quy phạm phổ biến.

C. Tính tương xứng về phương diện nôi dung.

D. Tính buộc phải chung.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 10. các quy phi pháp luật vày Nhà nước ban hành phù thích hợp với tiện ích của giai cấp cầm quyền là thể hiện bản chất nào tiếp sau đây của phâp luật?

A. Bản chất xã hội.

B. Thực chất giai cấp.

C. Thực chất nhân dân.

D. Bản chất dân tộc.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 11. lao lý có tính quyền lực, buộc phải chung, tức là quy định bắt buộc đối với

A. Mọi bạn từ 18 tuổi trở lên.

B. Mọi cá thể tổ chức.

C. Mọi đối tượng người tiêu dùng cần thiết.

D. đông đảo cán bộ, công chức.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 12. luật pháp phản ánh đầy đủ nhu cầu, công dụng của giai cấp, tầng lớp không giống nhau trong làng mạc hội là thể hiện bản chất nào dưới đây của pháp luật?

A. Bản chất xã hội.

B. Bản chất giai cấp.

C. Bản chất nhân dân.

D. Thực chất hiện đại.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 13. Quy định trong những văn phiên bản diễn đạt chính xác, một nghĩa để mọi bạn đều đọc đúng cùng thực hiện chính xác là thể hiện đặc thù nào dưới đây của pháp luật?

A. Tính quy phạm phổ biến.

B. Tính xác định chặt chẽ về phương diện hình thức.

C. Tính nghiêm ngặt và thuận tiện khi sử dụng.

D. Tính quần chúng nhân dân.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 14. khối hệ thống quy tắc xử xự chung vận dụng cho đông đảo cá nhân, tổ chức khi gia nhập vào những quan hệ xã hội được call là

A. Chính sách B. Pháp luật.

C. Chủ trương D. Văn bản.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 15. điều khoản mang bản chất giai cấp, vì quy định do

A. Quần chúng. # ban hành.

B. Bên nước ban hành.

C. Chính quyền những cấp ban hành.

D. Các đoàn thể quần bọn chúng ban hành.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu hỏi trắc nghiệm GDCD 12 bài xích 2 (có đáp án)

Câu 1. Thực hiện pháp luật là vượt trình vận động có mục đích tạo cho những biện pháp của pháp luật

A. đi vào cuộc sống.

B. Gắn bó cùng với thực tiễn.

C. Thân thuộc trong cuộc sống.

D. Có chỗ đứng trong thực tiễn.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 2. Thực hiện lao lý là hành vi

A. Thiện ý của cá nhân, tổ chức.

B. Hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

C. Trường đoản cú nguyện của đông đảo người.

D. Dân nhà trong xóm hội.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 3. Dấu hiệu nào sau đây không đề nghị là tín hiệu vi bất hợp pháp luật ?

A. Không mê say hợp.

B. Lỗi.

C. Trái pháp luật.

D. Do tín đồ có năng lượng trách nhiệm pháp luật thực hiện.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 4. vi phạm hành đó là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm các quy tắc nào sau đây ?

A. Quản lý nhà nước.

B. An ninh lao động.

C. Ký phối hợp đồng.

D. Công vụ đơn vị nước.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 5. tất cả mấy hiệ tượng thực hiện lao lý ?

A. Tư hình thức.

B. Cha hình thức.

C. Hai hình thức.

D. Một hình thức.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 6. có mấy nhiều loại vi phạm pháp luật ?

A. Tứ loại.B. Năm loại.

C. Sáu loại.D. Nhì loại.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 7. vi phạm luật dân sự là hành vi vi phi pháp luật, xâm phạm tới

A. Những quan hệ gia tài và tình dục nhân thân.

B. Những quan hệ tài chính và quan hệ tình dục lao động.

C. Các quy tắc thống trị nhà nước.

D. Lẻ tẻ tự, bình yên xã hội.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 8. vi phạm luật dân sự là hành động vi phạm pháp luật, xâm phạm tới những quan hệ tài sản, sẽ là quan hệ

A. Sở hữu, vừa lòng đồng.

B. Hành chính, mệnh lệnh.

C. Sản xuất, khiếp doanh.

D. đơn nhất tự, an ninh xã hội.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 9. Người đề nghị chịu hình phân phát từ là buộc phải chịu trách nhiệm

A. Hình sự.B. Hành chính.

C. Kỷ luật.D. Dân sự.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 10. hành vi xâm phạm tới quan liêu hệ gia tài và quan hệ nam nữ nhân thân là

A. Vi phạm hành chính.

B. Vi phạm dân sự.

C. Vi phạm kinh tế.

D. Phạm luật quyền tác giả.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 11. fan phải phụ trách hình sự có thẻ chịu

A. Hình phạt tù.B. Phê bình.

C. Hạ bậc lương.D. Kiểm điểm.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 12. Người có hành vi vi phạm luật trật tự an toàn giao thông bắt buộc chịu trách nhiệm

A. Hành chính.B. Kỉ luật.

C. Bồi thường.D. Dân sự.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 13. Hành vi nguy hại cho thôn hội, bị xem là tội phạm được phương pháp trong Bộ dụng cụ Hình sự là hành vi vi phạm

A. Hình sự.

B. Hành chính.

C. Qui tắc cai quản lí xã hội.

D. Bình yên xã hội.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 14. Vi phạm pháp luật là hành vi không tồn tại dấu hiệu nào tiếp sau đây ?

A. Từ bỏ tiện.

B. Trái pháp luật.

C. Tất cả lỗi.

D. Do fan có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 15. hành động vi bất hợp pháp luật, xâm phạm tới các quan hệ lao động, quan hệ tình dục công vụ nhà nước là

A. Phạm luật kỷ luật.

B. Phạm luật hành chính.

C. Vi phạm luật nội quy cơ quan.

D. Phạm luật dân sự.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu hỏi trắc nghiệm GDCD 12 bài bác 3 (có đáp án)

Câu 1. đều công dân gần như được hưởng trọn quyền cùng phải thực hiện nghĩa vụ theo chính sách của pháp luật là biểu hiện công dân bình đẳng về

A. Quyền với nghĩa vụ.

B. Quyền với trách nhiệm.

C. Nhiệm vụ và trách nhiệm.

D. Trọng trách và pháp lý.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 2. bất kể công dân làm sao vi phi pháp luật đều đề nghị bị xử trí theo chính sách của điều khoản là trình bày bình đẳng về

A. Trách nhiệm pháp lý.

B. Quyền với nghĩa vụ.

C. Tiến hành pháp luật.

D. Trách nhiệm trước Tòa án.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 3. Quyền và nhiệm vụ công dân không biến thành phân biệt bởi dân tộc, giới tính và địa vị xã hội là biểu lộ quyền đồng đẳng nào dưới đây của công dân ?

A. đồng đẳng quyền và nghĩa vụ.

B. đồng đẳng về thành phần xóm hội.

C. Bình đẳng tôn giáo.

D. Bình đẳng dân tộc.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 4. đông đảo công dân khi bao gồm đủ đk theo nguyên lý của pháp luật đều phải sở hữu quyền sale là biểu thị công dân bình đẳng

A. Về quyền cùng nghĩa vụ.

B. Trong sản xuất.

C. Trong khiếp tế.

D. Về điều kiện kinh doanh.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 5. văn bản nào dưới đây không nói đến công dân bình đẳng về quyền và nhiệm vụ ?

A. Công dân bình đẳng về nghĩa vụ bảo đảm Tổ quốc.

B. Công dân bình đẳng về nghĩa vụ đóng góp vào quỹ tự thiện.

C. Công dân đồng đẳng về nhiệm vụ đóng thuế.

D. Công dân bình đẳng về quyền thai cử.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 6. 1 trong các những biểu thị của bình đẳng về quyền với nghĩa vụ

A. Ai ai cũng có quyền và nghĩa vụ như nhau.

B. Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân.

C. Quyền và nhiệm vụ công dân là một trong những thể thống nhất.

D. Phần đông người đều có quyền ưu tiên như nhau.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 7. Trách nhiệm pháp luật được áp dụng nhằm mục đích mục đích

A. Mạnh tay trừng trị nguời vi phạm pháp luật.

B. Buộc người vi phạm pháp luật xong hành vi vi phạm pháp luật.

C. Cảnh cáo những người dân khác để họ không vi phi pháp luật.

D. Triển khai quyền công dân trong làng mạc hội.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 8. bất kỳ công dân như thế nào vi bất hợp pháp luật các phải chịu trách nhiệm về hành động vi phạm của chính bản thân mình và cần bị cách xử lý theo phương tiện của quy định là bình đẳng về

A. Trọng trách pháp lý.

B. Quyền và nghĩa vụ.

C. Nhiệm vụ và trách nhiệm.

D. Trách nhiệm và chính trị.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 9. Công dân đồng đẳng về quyền và nghĩa vụ có nghĩa là mọi công dân

A. đều phải sở hữu quyền như nhau.

B. đều có nghĩa vụ như nhau.

C. đều có quyền và nhiệm vụ giống nhau.

D. đều bình đẳng về quyền với làm nghĩa vụ theo phương tiện của pháp luật.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 10. bất kỳ công dân nào, nếu như đủ những điều kiện theo chính sách của pháp luật đều phải có quyền học tập tập, lao động, ghê doanh. Điều này thể hiện

A. Công dân bình đẳng về nghĩa vụ.

B. Công dân đồng đẳng về quyền.

C. Công dân đồng đẳng về trách nhiệm.

D. Công dân đồng đẳng về phương diện xã hội.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 11. Ngoài câu hỏi bình đẳng về hưởng trọn quyền, công dân còn đồng đẳng trong thực hiện

A. Nghĩa vụ.B. Trách nhiệm.

C. Các bước chung.D. Nhu cầu riêng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 12. Sau khi xuất sắc nghiệp Trung học phổ thông, A vào Đại học, còn B thì làm cho công nhân công ty máy, nhưng mà cả nhì vẫn bình thường với nhau. Vậy kia là đồng đẳng nào sau đây ?

A. Bình đẳng về quyền với nghĩa vụ.

B. đồng đẳng về tiến hành nghĩa vụ công dân.

C. Bình đẳng về trách nhiệm đối với đất nước.

Xem thêm: Phát Biểu Cảm Nghĩ Về Bài Thơ Cảm Nghĩ Trong Đêm Thanh Tĩnh Hay Nhất

D. Bình đẳng về nhiệm vụ với xóm hội.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


❮ bài xích trướcBài sau ❯
*

giáo dục và đào tạo cấp 1, 2
giáo dục cấp 3