Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

- Giai đoạn I (chế độ quân chủ lập hiến), có các sự kiện : Ngày 14 - 7 - 1789, tấn công pháo đài - nhà ngục Ba-xti; tháng 8 - 1789, thông qua Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền; tháng 9-1791, thông qua Hiến pháp...

Bạn đang xem: Nêu những sự kiện chủ yếu qua các giai đoạn để chứng tỏ sự phát triển của cách mạng tư sản pháp

- Giai đoạn II (bước đầu của nền cộng hòa) : Tháng 9 - 1972, thành lập nền cộng hòa; ngày 21 - 1 - 1793, xử tử vua Lu-i XVI; ngày 2 - 6 - 1793. Nhân dân nổi dậy khởi nghĩa lật đổ phái Gi-rông-đanh.

- Giai đoạn III (chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-cô-banh) : dựa vào SGK, trình bày những biện pháp tích cực của phái này nhằm cứu nước Pháp thoát khỏi sự đe dọa của "thù trong, giặc ngoài", đưa cách mạng Pháp đạt đến đỉnh cao.


Đúng 0
Bình luận (0)
Các câu hỏi tương tự
*

1. Nêu những sự kiện chủ yếu qua các giai đoạn để chứng tỏ sự phát triển của Cách mạng tư sản Pháp.2. Trình bày và phân tích ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.


Lớp 8 Lịch sử
3
0

Điền từ còn thiếu vào các nội dung sau. Cách mạng tư sản pháp đã lật đổ chế độ ……………………. đưa giai cấp ……. ……………….. lên cầm quyền, mở đường cho Chủ nghĩa tư bản phát triển. Công xã Pari là cuộc cách mạng........................... đầu tiên trên thế giới, lật đổ chính quyền của giai cấp ………………….

 

phong kiến- tư sản- tư sản- vô sản

 Phong kiến- vô sản- tư sản- tư bản

Phong kiến- tư sản- vô sản- tư sản

Vô sản- phong kiến- tư sản- tư sản


Lớp 8 Lịch sử
1
0

Sự xác lập sự thắng lợi của tư bản chủ nghĩa với chế độ phong kiến ở các mức độ khác nhau tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển (ở những điểm nào ?) nhưng không triệt để (biểu hiện những sự kiện nào ?)


Lớp 8 Lịch sử
1
1

1. Những sự kiện quan trọng chứng tỏ đến giữa thế kỉ XIX , chủ nghĩa tư bản đã thắng thế trên phạm vi toàn thế giới?

A. Cách mạng công nghiệp bùng nổ ở hầu hết các nước phương Tây

B. Sự bùng nổ các cuộc cách mạng tư sản

C. Đến giữa thế kỉ XIX , hầu hết các nước Á, Phi, Mĩ La Tinh lần lượt trở thành thuộc địa của phương Tây

D. Tất cả đáp án trên

2. Một trong những hệ quả kinh tế của cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII - XIX là...

A. Xuất hiện nhiều trung tâm công nghiệp và thành thị đông dân 

B. Tạo ra sự khủng hoảng kinh tế theo chu kì ở các nước tư bản

C. Thúc đẩy quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế 

D. Hình thành 2 giai cấp tư sản và vô sản

Mong các bạn giúp đỡ mình 2 câu này với ạ! Mình đang cần rất gấp! Mong các bạn giúp đỡ. Thật sự cảm ơn rất nhiều!


Lớp 8 Lịch sử
0
0

Lập niên biểu những sự kiện chính của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.


Lớp 8 Lịch sử
1
0

Sự kiện nào chứng tỏ sự phát triển của phong trào cách mạng thế giới trong thời gian diễn ra chiến tranh thế giới thứ nhất?

A. Các Đảng Cộng sản được thành lập ở nhiều nước

B. Cách mạng tháng Mười Nga thành công.

C. Phe Hiệp ước giành thắng lợi trên các mặt trận 

D. Cách mạng Mông Cổ, Thổ Nhĩ Kì thành công


Lớp 8 Lịch sử
1
0

Sự kiện nào chứng tỏ sự phát triển của phong trào cách mạng thế giới trong thời gian diễn ra chiến tranh thế giới thứ nhất?

A. Các Đảng Cộng sản được thành lập ở nhiều nước

B. Cách mạng tháng Mười Nga thành công.

C. Phe Hiệp ước giành thắng lợi trên các mặt trận

D. Cách mạng Mông Cổ, Thổ Nhĩ Kì thành công


Lớp 8 Lịch sử
1
0

Câu 15. Sự kiện mở đầu cách mạng Pháp là gì?

A. Hội nghị ba đẳng cấp.

B. Thông qua Hiến pháp.

C. Nhân dân tấn công pháo đài Ba-xti.

D. Hội đồng dân tộc thành lập.

Câu 16. Bị tụt xuống thứ tư (sau Mĩ, Đức, Anh) về công nghiệp, để tiếp tục phát triển Pháp đã làm gì?

A. Đầu tư vào các thuộc địa.B. Đầu tư khai thác các thuộc địa để sử dụng nguồn nhân công rẻ mạt.C. Phát triển một số ngành công nghiệp mới, đầu tư ra nước ngoài với hình thức cho vay lấy lãi.D. Thành lập các công ty độc quyền.

Xem thêm: Bộ 25 Đề Thi Toán Lớp 7 Học Kì 2 Có Đáp Án Lớp 7 Có Đáp Án Đề Số (11)

Câu 17. Sau cách mạng tư sản, nước Anh theo thể chế chính trị gì?

A. Quân chủ lập hiến

B. Quân chủ chuyên chế

C. Cộng hòa tổng thống

D. Cộng hòa liên bang

Câu 18. Vì sao Lênin gọi chủ nghĩa đế quốc Anh là “chủ nghĩa đế quốc thực dân”? A. Nước Anh là “đế quốc mà Mặt Trời không bao giờ lặn”.B. Tư sản Anh chú trọng đầu tư vào các thuộc địa.C. Chủ nghĩa đế quốc Anh xâm chiếm và bóc lột một hệ thống thuộc địa rộng lớn nhất thế giới.D. Chủ nghĩa đế quốc Anh có một nền công nghiệp phát triển nhất thế giới


Lớp 8 Lịch sử
1
0

1.Cuộc cách mạng tư sản đầu tiên báo hiệu sự tháng lợi của chủ nghĩa tư bản

A. cách mạng tư sản Anh . B.cách mạng tư sản Hà Lan.

C.cách mạng tư sản Pháp. D.chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở bắc Mĩ.