*

Căn cứ vào lời reviews sơ lược về thể thơ thất ngôn tứ xuất xắc ở ghi chú để nhận dạng thể thơ của bài xích Nam quốc sơn hà (bản phiên âm chữ Hán) về số câu, số chữ vào câu, cách hiệp vần | Câu 1 trang 64 Ngữ Văn 7


Soạn bài: việt nam nước nam giới (soạn 2 cách)

Câu 1 (trang 64 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)

Căn cứ vào lời trình làng sơ lược về thể thơ thất ngôn tứ xuất xắc ở chú thích để dấn dạng thể thơ của bài xích Nam quốc tổ quốc (bản phiên âm chữ Hán) về số câu, số chữ trong câu, phương pháp hiệp vần.

Bạn đang xem: Nam quốc sơn hà thuộc thể thơ gì

Soạn phương pháp 1

Đặc điểm bài bác thơ phái nam Quốc đánh Hà

- Thể thơ: Thất ngôn tứ giỏi (bài thơ gồm 4 câu, từng câu 7 chữ)

- Gieo vần : những chữ ở đầu cuối của câu thơ 1,2,4 gieo vần cùng nhau (vần ư)

Soạn cách 2

Đặc điểm của bài bác thơ "Sông núi nước Nam":

- Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt

- Số câu: 4 câu.

- Số chữ vào câu: 7 chữ.

- phương pháp hiệp vần: vần chân (cư – thư – hư).

Xem thêm: Giá Trị Hiện Thực Và Nhân Đạo Trong Chuyện Người Con Gái Nam Xương


Tải về
Tham khảo những bài học khác
Loạt bài Lớp 7 hay tuyệt nhất
xemthêm

Trang Web chia sẻ tài liệu, giải mã miễn phí.Thông tin liên hệ

Chính sách bảo mật


Lớp 1-2-3


Lớp 4


Lớp 5


Lớp 6


Lớp 7


Lớp 8


Lớp 9


Lớp 10


Lớp 11


Lớp 12


Tài liệu


HỎI ĐÁP


Lớp 1-2-3


Lớp 4


Lớp 5


Lớp 6


Lớp 7


Lớp 8


Lớp 9


Lớp 10


Lớp 11


Lớp 12


Tài liệu


HỎI ĐÁP


Đặt thắc mắc
*
Hỏi đáp