Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử cùng Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt rượu cồn trải nghiệm, phía nghiệpHoạt cồn trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

Cho những chất sau : HBr,Na2s,KOH,CH3COOH,H2SO4,Ba(OH)2,Mg(OH)2AlCl3a)Phân loại chất năng lượng điện li mạnh,yếub)Viết phương trình điện li của các chất


*

- chất điện li mạnh

(HBr ightarrow H^++Br^-)

(Na_2S ightarrow2Na^++S^2-)

(KOH ightarrow K^++OH^-)

(H_2SO_4 ightarrow2H^++SO_4^2-)

(Baleft(OH ight)_2 ightarrow Ba^2++2OH^-)

(AlCl_3 ightarrow Al^3++3Cl^-)

- hóa học điện li yếu

(CH_3COOH⇌CH_3COO^-+H^+)

(Mgleft(OH ight)_2⇌Mgleft(OH ight)^++OH^-)

(Mgleft(OH ight)^+⇌Mg^2++OH^-)


*

Bài 1.

Bạn đang xem: Na2s là chất điện li mạnh hay yếu

những dung dịch axit như HCl, bazơ như NaOH với muối như NaCl dẫn năng lượng điện được, còn những dung dịch như ancol etylic, saccarozơ, glixerol ko dẫn năng lượng điện là do nguyên nhân gì?

Bài 2.

Sự điện li, chất điện li là gì ?

Những các loại chất nào là chất điện li ? Thế như thế nào là hóa học điện li mạnh, hóa học điện li yếu ?

Lấy thí dụ với viết phương trình năng lượng điện li của chúng.

Bài 3.

Viết phương trình năng lượng điện li của các chất sau:

a) các chất năng lượng điện li mạnh: Ba(NO3)2 0,10M; HNO3 0,020M ; KOH 0,010M.

Tính nồng độ mol của từng ion trong những dung dịch trên.

b) những chất điện li yếu: HClO, HNO2.

Bài 4.

Chọn câu vấn đáp đúng trong những câu sau đây:

Dung dịch hóa học điện li dẫn năng lượng điện được là do

A. Sự gửi dịch của những electron.

B. Sự chuyển dịch của các cation.

C. Sự đưa dịch của các phân tử hòa tan.

D. Sự vận động và di chuyển của cả cation với anion.

Bài 5.

Chất nào tiếp sau đây không dẫn năng lượng điện được ?

A. KCl rắn, khan.

B. CaCl2 nóng chảy.

C. NaOH lạnh chảy.

D. HBr phối hợp trong nước.

Bài 6.

Viết phương trình điện li của các chất sau :

a) những axit yếu hèn : H2S, H2CO3.

b) Bazơ to gan lớn mật : LiOH.

c) các muối: K2CO3, NaCIO, NaHS.

d) Hiđroxit lưỡng tính : Sn(OH)2.

Bài 7.

Theo thuyết A-rê-ni-ut, tóm lại nào sau đây là đúng ?

1) Một hợp hóa học trong thành phẩn phân tử gồm hiđro là axit.

2) Một hợp hóa học trong thành phần phân tử tất cả nhóm OH là bazơ.

3) Một hợp chất có chức năng phân li ra cation H+trong nước là axit.

4) Một bazơ không nhất thiết phải bao gồm nhóm OH trong nhân tố phân tử.

Bài 8.

Đối với dung dịch axit yếu đuối CH3COOH 0,10M, nếu làm lơ sự điện li của nước thì review nào về độ đậm đặc mol ion sau đó là đúng ?

1) = 0,10M

2) –>

3) >

4) Bài 9.

Đối với dung dịch axit to gan lớn mật HNO3 0,10M, nếu bỏ qua sự năng lượng điện li của nước thì reviews nào về nồng độ mol ion sau đó là đúng ?

= 0,10M 3–> > Bài 10.

Tích số ion của nước là gì và bằng bao nhiêu ngơi nghỉ 25oC?

Bài 11.

Phát biểu các định nghĩa môi trường thiên nhiên axit, trung tính và kiềm theo mật độ H+ cùng pH.

Bài 12.

Chất thông tư axit – bazơ là gì? Hãy cho thấy màu của quỳ với phenolphtalein trong hỗn hợp ở những khoảng pH khác nhau.

Bài 13.

Một dung dịch gồm = 1,5.10-5. Môi trường của dung dịch này làA. Axit B. Trung tínhC. Kiềm D. Không khẳng định được

Bài 14.

Tính mật độ H+, OH– cùng pH của hỗn hợp HCl 0,10 M với dung dịch NaOH 0,010 M.

Bài 15.

Trong hỗn hợp HCl 0,010M tích số ion của nước là:A. . > 1,0.10-14 B. . = 1,0.10-14C. .

Xem thêm: Tác Dụng Của Các Biện Pháp Tu Từ Là Gì? 10 Biện Pháp Tu Từ Trong Văn Học

-14 D. Không xác minh được.