1 lý giải viết công thức tính quãng đường1.2 đổi khác công thức từ phương pháp tính quãng đường như sau:1.3 Mẹo để dễ nhớ công thức tính quãng đường1.6 Công thức tính quãng đường1.8 I. Triết lý và những công thức lý 10 phần CHUYỂN ĐỘNG CƠ1.9 II. Cầm tắt cách làm vật lý 10 phần : CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU1.10 III. định hướng và những công thức lý 10 phần : CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU

Ý nghĩa các ký hiệu trong đó 

s được đọc là quãng đường

v là vận tốc

Bạn vẫn xem: công thức tính quãng đường


t là thời gian

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Ví dụ 1: Một fan đi xe đạp điện trong 3 giờ với gia tốc 15 km/giờ. Tính quãng lối đi được của tín đồ đi xe đạp.

Bạn đang xem: Muốn tính quãng đường ta làm thế nào

Phương pháp: hy vọng tính quãng con đường ta lấy gia tốc nhân với thời gian..

Cách giải:

Quãng đường đi được của bạn đi xe đạp là:

15 × 3 = 45 (km)

Đáp số: 45km.

Ví dụ 2: Một ca nô đi với vận tốc 16 km/giờ. Tính quãng lối đi được của ca nô trong 2 tiếng đồng hồ 15 phút.

Cách giải: Vận tốc có đơn vị km/giờ nên thời gian cũng đề xuất có thời gian tương ứng là giờ. Cho nên vì thế ta đổi thời hạn sang đơn vị là giờ, kế tiếp để tính quãng mặt đường ta lấy tốc độ nhân cùng với thời gian.

Đổi 2 tiếng 15 phút = 2,25 giờ

Quãng con đường ca nô đó đã đi được là:

16 x 2,25 = 36 (km)

Đáp số: 36km.

Bài tập vận dụng công thức tính quãng đường

Câu 1: Một ô tô đi trong 4 giờ đồng hồ với vận tốc 42,5 km/giờ. Tính quãng đường đi được của ô tô.

Cách giải:

Quãng đường ô tô đi được vào 4 giờ:

42,5 × 4 = 170 (km)

Đáp số: 170 km

Để tính quãng đường xe hơi đi được ta rước quãng đường xe hơi đi được trong một giờ hay tốc độ của ô tô nhân với thời gian đi.

Câu 2: Một ca nô đi với vận tốc 15,2 km/ giờ. Tính quãng đường đi được của ca nô trong 3 giờ.

Cách giải:

Quãng lối đi được của ca nô trong 3h là:

15,2 × 3 = 45,6 km

Đáp số: 45,6 km

Câu 3: Một bạn đi xe đạp điện trong 15 phút với tốc độ 12,6 km/ giờ. Tính quãng đường đi được của người đó.

Cách giải:

Ta có thể đổi số đo thời hạn sang đơn vị chức năng giờ với tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân cùng với thời gian.

Ta gồm 15 phút = 0,25 giờ

Quãng lối đi được của xe đạp là:

12,6 × 0,25 = 3,15 (km)

Đáp số: 3,15 (km)

Câu 4: Một xe sản phẩm công nghệ đi từ A dịp 8 giờ đôi mươi phút với gia tốc 42 km/ giờ đến B thời điểm 11 giờ. Tính độ lâu năm của quãng đường AB.

Cách giải:

Tính thời gian xe máy đi từ A mang lại B = thời gian lúc đến B – thời gian đi tự A. Tính quãng con đường ta lấy vận tốc nhân cùng với thời gian.

Thời gian đi của xe vật dụng là:

11 tiếng – 8 giờ trăng tròn phút = 2 giờ 40 phút

2 giờ đồng hồ 40 phút = 8/3 giờ

Độ lâu năm quãng mặt đường AB là: 42 x 8/3 = 112 (km)

Đáp số: 112 km

Ví dụ: Một xe đạp đi với vận tốc 40m/phút, trong thời hạn 25 phút thì xe đạp đi được quãng con đường bao nhiêu?

Quãng đường xe đạp điện đi được là: 40 x 25 = 1000 (km)

Thời gian

Muốn tính thời hạn đi được thì ta rước quãng đường chia cho vận tốc.

Xem thêm: Tần Số Của Chuyển Động Tròn Đều Là, Viết Công Thức Liên Hệ Giữa Chu Kì

Ví dụ: Một xe ô tô đi quãng con đường 120km với gia tốc 60km/h thì thời hạn ô sơn đi được là bao nhiêu?

Thời gian ô tô đi là: 120 : 60 = 2(giờ)

Ví dụ 1. Một xe hơi đi từ thủ đô hà nội đến tỉnh quảng ninh trong 5 giờ đồng hồ được 300km. Hỏi vận tốc ô tô đi được là bao nhiêu?

Ví dụ 2. Xe máy đi với tốc độ 40km/h, hỏi trong 4 giờ xe lắp thêm đi được từng nào km?

Ví dụ 3. Một người đi được 50km với tốc độ 30km/h. Hỏi bạn đó đi mất từng nào thời gian?