It looks lượt thích your browser does not have JavaScript enabled. Please turn on JavaScript & try again.

Bạn đang xem: Mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông mới


*

*

It looks like your browser does not have JavaScript enabled. Please turn on JavaScript và try again.
Tuyên truyền về chương trình giáo dục phổ thông 2018

17 - 08-2021

 

PHÒNG GD&ĐT TP  PHỦ LÝ

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊM TIẾT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do - Hạnh phúc

*
*
   Số:176 / THLT                       Liêm Tiết, ngày 16 tháng 8 năm 2021

 

BÀI TUYÊN TRUYỀN

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018 

Kính gửi : các thầy cô giáo, các bậc CMHS ngôi trường Tiểu học tập Liêm Tiết

Bắt đầu từ thời điểm năm học 2020-2021 sẽ triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới- có cách gọi khác chương trình giáo dục phổ thông 2018 (thay sách), nhằm CMHS hiểu rõ hơn về chương trình giáo dục đào tạo phổ thông 2018, trường Tiểu học Liêm ngày tiết xin thông tin tóm tắt về triển khai triển khai chương trình giáo dục và đào tạo phổ thông 2018 như sau:

I. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG:

Chương trình giáo dục phổ thông cụ thể hoá mục tiêu giáo dục phổ thông, góp học sinh làm chủ kiến thức phổ thông, biết vận dụng kết quả kiến thức, khả năng đã học vào đời sống cùng tự học suốt đời, có định hướng lựa chọn công việc và nghề nghiệp phù hợp, biết desgin và phát triển hài hoà các mối quan hệ tình dục xã hội, có cá tính, nhân bí quyết và đời sống trọng tâm hồn phong phú, nhờ vào đó gồm được cuộc sống đời thường có chân thành và ý nghĩa và đóng góp tích cực vào sự trở nên tân tiến của giang sơn và nhân loại.

Chương trình giáo dục đào tạo tiểu học giúp học viên hình thành và cải tiến và phát triển những yếu tố căn phiên bản đặt nền móng đến sự cách tân và phát triển hài hoà về thể hóa học và tinh thần, phẩm hóa học và năng lực; kim chỉ nan chính vào giáo dục đào tạo về giá chỉ trị bản thân, gia đình, xã hội và đầy đủ thói quen, nền nếp cần thiết trong học tập với sinh hoạt.

Chương trình giáo dục đào tạo trung học cửa hàng giúp học viên phát triển các phẩm chất, năng lượng đã được xuất hiện và cách tân và phát triển ở cấp tiểu học, từ điều chỉnh phiên bản thân theo các chuẩn chỉnh mực chung của thôn hội, biết áp dụng các phương thức học tập lành mạnh và tích cực để hoàn chỉnh tri thức và kỹ năng nền tảng, có những hiểu biết ban sơ về các ngành nghề và tất cả ý thức hướng nghiệp để tiếp tục học lên trung học phổ thông, học nghề hoặc gia nhập vào cuộc sống đời thường lao động.

Chương trình giáo dục và đào tạo trung học phổ quát giúp học viên tiếp tục trở nên tân tiến những phẩm chất, năng lực quan trọng đối với người lao động, ý thức và nhân giải pháp công dân, khả năng tự học cùng ý thức học tập suốt đời, năng lực lựa chọn nghề nghiệp tương xứng với năng lực và sở thích, điều kiện và hoàn cảnh của bản thân để thường xuyên học lên, học nghề hoặc gia nhập vào cuộc sống đời thường lao động, kĩ năng thích ứng cùng với những thay đổi trong bối cảnh toàn cầu hoá và biện pháp mạng công nghiệp mới.

II. YÊU CẦU CẦN ĐẠT VỀ PHẨM CHẤT VÀ NĂNG LỰC

1. Chương trình giáo dục đào tạo phổ thông hình thành và cách tân và phát triển cho học viên những phẩm chất đa phần sau: yêu thương nước, nhân ái, siêng chỉ, trung thực, trách nhiệm.

2. Chương trình giáo dục và đào tạo phổ thông sinh ra và phát triển cho học sinh những năng lượng cốt lõi sau:

a) Những năng lượng chung được hình thành, cải tiến và phát triển thông qua tất cả các môn học và vận động giáo dục: năng lượng tự công ty và từ bỏ học, năng lực giao tiếp và đúng theo tác, năng lực xử lý vấn đề cùng sáng tạo;

b) Những năng lực đặc thù được hình thành, cải cách và phát triển chủ yếu đuối thông qua một trong những môn học và hoạt động giáo dục độc nhất định: năng lực ngôn ngữ, năng lực tính toán, năng lực khoa học, năng lực công nghệ, năng lượng tin học, năng lực thẩm mĩ, năng lượng thể chất.

Bên cạnh việc hình thành, phát triển các năng lực cốt lõi, chương trình giáo dục và đào tạo phổ thông còn góp thêm phần phát hiện, bồi dưỡng năng năng khiếu của học sinh.

3. Những yêu cầu phải đạt ví dụ về phẩm chất hầu hết và năng lực cốt lõi được mức sử dụng tại Mục IX Chương trình toàn diện và tổng thể và tại những chương trình môn học, hoạt động giáo dục.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018 Ở TIỂU HỌC:

Chương trình 2018 bao gồm quy định lịch trình tổng thể, cơ chế chương trình môn học tập và vận động giáo dục của đái học, Trung học tập cơ sở, Trung học Phổ thông. Vào đó, so với cấp Tiểu học tập có một số nội dung cốt tử sau:

a) Môn học tập và chuyển động giáo dục buộc phải trong lịch trình mới.

( tất cả 10 môn học với 01 hoạt động)

- Gồm: 1) giờ đồng hồ Việt;  2) Toán;  3) Đạo đức; 4) ngoại ngữ 1 (Lớp 3, 4, 5);  5) tự nhiên và thoải mái và xóm hội (Lớp 1, 2, 3);  6) lịch sử hào hùng và Địa lí (Lớp 4, 5);  7) kỹ thuật (Lớp 4, 5);  8) Tin học tập và technology (Lớp 3, 4, 5);  9) giáo dục và đào tạo thể chất; 10) thẩm mỹ (Âm nhạc và Mĩ Thuật) và hoạt động trải nghiệm (trong đó gồm tích hòa hợp nội dung giáo dục của địa phương).

- câu chữ môn học giáo dục thể chất được thiết kế thành các học phần (mô-đun); nội dung hoạt động trải nghiệm có phong cách thiết kế thành những chủ đề; học sinh được lựa chọn học phần, nhà đề cân xứng với nguyện vọng của bản thân và kỹ năng tổ chức của nhà trường.  

b) các môn học tập tự chọn (dạy ở hồ hết nơi gồm đủ điều kiện dạy học và phụ huynh học sinh có nguyện vọng)

Tiếng dân tộc thiểu số (dạy từ bỏ lớp 1 đến lớp 5); ngoại ngữ 1 (dạy sinh hoạt lớp 1, 2).

c) nhấn xét chung

- So với chương trình hiện hành, công tác 2018 gồm ít môn học tập hơn do triển khai chủ trương tích hòa hợp cao ở các lớp dưới. Tuy nhiên, trong công tác 2018 bao gồm thêm 2 môn học new là ngoại ngữ 1; Tin học với Công nghệ. Đối. Công tác 2018 là công tác học 2 buổi/ngày, vì thế số tiết học tập trong 1 năm học phần đông tăng lên, chũm thể: 

+) Lớp 1, 2 có: 07 môn học với 01 chuyển động bắt buộc, số tiết trung bình trên tuần là 25 (chưa tính môn từ chọn). (Chương trình hiện tại hành bao gồm 10 môn và 23 ngày tiết trên tuần).

 +) Lớp 3 có: 08 ói học cùng 01 chuyển động bắt buộc, số tiết bình quân trên tuần là 28 huyết (Chương trình hiện nay hành gồm 10 môn và 24 huyết trên tuần)

+) Lớp 4, 5 có: 10 môn học và 01 chuyển động bắt buộc, số tiết trung bình trên tuần là 30 tiết. (Chương trình hiện hành có 11 môn, với 26 tiết trên tuần )

IV. LỘ TRÌNH THỜI GIAN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018:

- Năm học tập 2020-2021: tiến hành chương trình mới so với lớp 1.

- Năm học tập 2021-2022: triển khai chương trình mới so với lớp 2 cùng lớp 6.

- Năm học tập 2022-2023: thực hiện chương trình mới đối với lớp 3, lớp 7 cùng lớp 10.

- Năm học tập 2023-2024: tiến hành chương trình mới đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 11.

- Năm học tập 2024-2025: tiến hành chương trình mới đối với lớp 5, lớp 9 với lớp 12.

      * bắt đầu từ năm học 2020-2021, cùng với các trường Tiểu học trên nước ta nói chung, 24 trường Tiểu học tập của thành phố Phủ Lý nói riêng sẽ triển khai tiến hành chương trình, sách giáo khoa bắt đầu (Chương trình GDPT 2018) so với lớp 1 và gặt hái được rất nhiều thành công.

    * Năm học 2021- 2022 là năm học tiếp theo, cung cấp tiểu học tiến hành chương trình, sách giáo khoa mới so với lớp 2.

V. Về sách giáo khoa

Sau khi trả thiện quá trình lựa chọn, những trường đã đề xuất Danh mục sách giáo khoa lớp 2, năm học tập 2021- 2022 theo đúng các văn phiên bản hướng dẫn lên cấp trên. Từ danh mục sách khuyến cáo của các cơ sở giáo dục, Hội đồng chắt lọc sách giáo khoa tỉnh giấc Hà phái nam đã tiến hành lựa chọn, tổng hợp và trình ubnd tỉnh phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2 nhằm sử dụng trong các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Hà nam năm học tập 2021-2022 như sau:

STT

Môn học

Bộ sách

Nhà xuất bản (NXB)

 
 

1

Mĩ thuật 2

Chân trời sáng sủa tạo

 NXB giáo dục đào tạo Việt Nam

 

2

Âm nhạc 2

Kết nối học thức với cuộc sống

 

3

Tự nhiên làng mạc hội 2

 

4

Tiếng Việt 2

 

5

Hoạt động trải nghiệm 2

 

6

Giáo dục thể chất

Cánh diều

NXB Đại học tập Sư phạm

 

7

Toán

Cánh diều

 

8

Đạo đức

Cánh diều

NXB Đại học SP TPHCM

 

9

Tiếng Anh

 Phonics Smart

NXB ĐH đất nước TP HCM

 

ơ

Như vậy, những đầu sách trên sẽ được ủy ban nhân dân tỉnh Hà nam giới phê phê chuẩn và sẽ chủ yếu thức áp dụng trong tổ chức dạy và học tại trường Tiểu học tập trên địa bàn tỉnh vào thời điểm năm học 2021-2022. Đề nghị những bậc cha mẹ học sinh trang bị vừa đủ SGK cho con em của mình mình theo đúng danh mục mà đơn vị trường sẽ công bố, giúp thầy cô và các em học sinh thực hiện xuất sắc chương trình GDPT 2018.

VI. Về đội ngũ giáo viên:

- Phân công đội ngũ  GV dạy dỗ lớp hai năm học 2021-2022 ổn định như năm học tập trước, bảo đảm an toàn tối thiểu 01 gia sư văn hóa/lớp.

Xem thêm: Sơ Đồ Tư Duy Về Ancol - Sơ Đồ Tư Duy Hóa Học Đẹp

- Đội ngũ GV dạy dỗ lớp 2 được tham gia các lớp tập huấn khá đầy đủ về dạy dỗ học theo công tác mới, theo sách giáo khoa mới.

VII. Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học:

- Đảm bảo đủ mối lớp/phòng học để học viên được học tập 2 buổi/ngày, bàn ghế HS, tủ giá chỉ …, bảo đảm an toàn mỗi lớp có một tivi, …

Rất mong các bậc phụ huynh nhiệt tình ủng hộ, tích cực và lành mạnh phối kết hợp ngặt nghèo cùng công ty trường, đóng góp phần thực hiện chiến thắng nhiệm vụ năm học tập mới. Xin trân trọng cảm ơn!