ngày xuân vừa mang đến hoa về trên gần như bàn tay với em vừa đến rứa màu áo new vì anh Nguyện cho 1 ngày tháng êm đềm giống như các sớm mai hồ hết nhọc nhằn chớm quen vẫn trong ngần đôi mắt em ...đang nhìn về anh cùng anh lại nhớ những giờ em đứng chờ trông 1 mình lặng lẽ ướt lạnh lẽo trong mưa do anh Tình yêu tìm thấy toàn thể trong đêm bão giông thân hoang tàn lãng quên nơi cuối đường có em ... Riêng mong chờ anh Như trước đó chưa từng có phần đông phút lìa xa Giấu khuôn mặt trên vai anh khóc òa Những con đường anh đi rồi cũng gửi anh về bên em Như anh được sống giây phút thứ nhất Có em tận tới những giây sau cùng Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em.


Bạn đang xem: Mùa xuân vừa đến hoa về trên những bàn tay


Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Ecomobi Là Gì - Cách Sử Dụng Ecomobi Cho Publisher

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.