Cho mang đến thời điểm này iPhone Nhật bản của tất những nhà mạng Softbank, Docomo. AU KDDI đều có thể tự Unlock bằng Code đặt lên phiên bản quốc tế Sim Free, để dùng toàn bộ các sim của những nhà mạng khác nhau, của cả sim giá bèo ở Nhật Bản.

Cho đến thời đặc điểm này iPhone Nhật bản của tất các nhà mạng Softbank, Docomo. AU KDDI đều hoàn toàn có thể tự Unlock bởi Code bỏ lên phiên phiên bản quốc tế Sim Free, nhằm dùng tất cả các sim của những nhà mạng khác nhau, bao gồm cả sim giá thấp ở Nhật Bản.


(HOT) cập nhật mới nhất