Lũy thừa một phép toán hai ngôi của toán học thực hiện trên nhị số ab, tác dụng của phép toán lũy quá là tích số của phép nhân gồm b quá số a nhân cùng với nhau. Lũy thừa ký kết hiệu là
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
a^m}}">định nghĩa này rất có thể mở rộng cho các số thực âm mỗi khi căn thức là tất cả nghĩa.