Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Một xe lửa cần vận chuyển một lượng hàng. Người lái xe tính rằng nếu xếp mỗi toa 15 tấn hàng thì còn thừa lại 5 tấn, còn nếu xếp mỗi toa 16 tấn thì có thể chở thêm 3 tấn nữa. Hỏi xe lửa có mấy toa vàphải chở bao nhiêu tấn hàng
Gọi x là số xe cần chuyển hàng ( x>0)

Ta có mỗi xe xếp 15 tấn thì còn thừa 5 tấn

=> lượng hàng càn chở là: 15x+5

Ta lại có mỗi xe xếp 16 tấn thì còn thiếu 3 tấn

=> lượng hàng cần chở là: 16x-3

x=8

Vậy lượng hàng cần chở là: 15.8+5=125 tấn.

Bạn đang xem: Một xe lửa cần vận chuyển một lượng hàng

Mình mới làm qua thui, bạn đọc qua rùi sửa lại nhé

Gọi x là số xe cần chuyển hàng ( x>0)

Ta có mỗi xe xếp 15 tấn thì còn thừa 5 tấn

=> lượng hàng càn chở là: 15x+5

Ta lại có mỗi xe xếp 16 tấn thì còn thiếu 3 tấn

=> lượng hàng cần chở là: 16x-3

x=8

Vậy lượng hàng cần chở là: 15.8+5=125 tấn.

Mình mới làm qua thui, bạn đọc qua rùi sửa lại nhé


Đúng 1
Bình luận (3)

một xe lửa cần vận chuyển 1 lượng hàng . người lái xe tính rằng nếu xếp mỗi toa15 tấn hàng thì còn thừa lại 5 tấn còn nếu xếp mỗi toa 16 tấn thì có thể trở thêm 3 tấn nữa hoiir xe lửa có mấy toa và phải chở bao nhiêu tấn hàng


Lớp 9 Toán
0
0
Gửi Hủy

Một xe lửa cần vận chuyển một lượng hàng. Người ta tính rằng nếu xếp mỗi tòa 15 tấn thì còn thừa lại 5 tấn, còn nếu xếp mỗi toa 16 tấn thì có thể chở thêm 3 tấn nữa. Hỏi xe lửa có mấy toa và phải chở bao nhiêu tấn hàng?


Lớp 9 Toán
0
0
Gửi Hủy

Một xe lửa vận chuyển 1 lượng hàng . Nếu xếp vào mỗi toa 15 tấn hàng thì còn thừa lại 3 tấn , nếu xếp vào mỗi toa 16 tấn thì còn có thể chở thêm 5 tấn nữa . Hỏi xe lửa có mấy toa và phải chở bao nhiêu tấn hàng ? 


Lớp 5 Toán
2
0
Gửi Hủy

8 toa và 125 tấn hàng 


Đúng 0

Bình luận (0)

Gọi số toa là x và số hàng phải trở là y tấn (x;y > 0 và x thuộc N)Theo bài ra ta có15x+5=y16x-3=y x=8 và y=125Vậy số toa là 8 số hàng phải trở là 125 tấn


Đúng 0

Bình luận (0)

Một xe lửa phải vận chuyển một lượng hàng. Nếu xếp vào mỗi toa 15 tấn hàng thì còn thừa lại 3 tấn, nếu xếp vào mỗi toa 16 tấn thì còn có thể chứa thêm 5 tấn nữa. Hỏi xe lửa có mấy toa và phải chở bao nhiêu tấn hàng?


Lớp 9 Toán
1
0
Gửi Hủy

Gọi x (tấn) là số hàng cần chuyển, y (toa) là số toa tàu để chở.

Điều kiện: x > 3, y ∈N*

Vì xếp vào mỗi toa 15 tấn hàng thì còn thừa lại 3 tấn nên ta có:

15y = x – 3

Vì xếp vào mỗi toa 16 tấn thì còn có thể chứa thêm 5 tấn nữa nên ta có:

16y = x + 5

Ta có hệ phương trình:

*

Giá trị của x và y thỏa mãn điều kiện bài toán.

Vậy xe lửa có 8 toa và số hàng cần chở là 123 tấn.


Đúng 1

Bình luận (0)

Một đoàn xe cần vận chuyển một lượng hàng.Người lái xe tính rằng nếu xếp mỗi xe 15 tấn hàng thì còn thừa lại 5 tấn,còn nếu xếp mỗi xe 16 tấn thì có thể chở thêm 3 tấn nữa.Hỏi có mấy xe và phải chở bao nhiêu tấn hàngMn giải chi tiết giúp mình nhé


Lớp 9 Toán
1
0
Gửi Hủy

Gọi x là số xe cần chuyển hàng ( x>0)

Ta có mỗi xe xếp 15 tấn thì còn thừa 5 tấn

=> lượng hàng càn chở là: 15x+5

Ta lại có mỗi xe xếp 16 tấn thì còn thiếu 3 tấn

=> lượng hàng cần chở là: 16x-3

x=8

Vậy lượng hàng cần chở là: 15.8+5=125 tấn.

Mình mới làm qua thui, bạn đọc qua rùi sửa lại nhé.

~Chúc học tốt~


Đúng 0

Bình luận (0)

Một xe lửa phải vận chuyển một lượng hàng. N ếu xếp vào mỗi toa 15 tấn thì còn thừa 3 tấn, nếu xếp vào mỗi toa 16 tấn thì còn có thể chở thêm 5 tấn nữa. hỏi xe lửa có mấy toa và phải chở thêm bao nhiêu tấn hàng.lập bảng bài này giúp mình với


Lớp 9 Toán
0
0
Gửi Hủy

Một đoàn xe cần vận chuyển một lượng hàng. Người lái xe tính rằng nếu xếp mỗi xe 15 tấn hàng thì còn thừa lại 5 tấn, còn nếu xếp mỗi xe 16 tấn thì có thể chở thêm 3 tấn nữa. Hỏi có mấy xe và phải chở bao nhiêu tấn hàng


Lớp 9 Toán
1
1
Gửi Hủy

Gọi số xe cần vận chuyển một lượng hàng là \(x\left(x>0\right)\) (xe)

Số tấn hàng cần phải chở là \(y\left(y>0\right)\) (tấn hàng)

Theo đề bài ta có hệ phương trình \(\left\{{}\begin{matrix}y-5=15x\\y+3=16x\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=8\\y=125\end{matrix}\right.\) (TMĐK)

Vậy cần \(8\) đoàn xe để vận chuyển \(125\) tấn hàng.

Xem thêm: Khảo Sát Hàm Số Và Dạng Đồ Thị Của Các Dạng Đồ Thị Hàm Số Bậc 3


Đúng 1

Bình luận (0)

Một đoàn xe vận chuyển một lượng hàng. Người lái xe tính rằng nếu xếp mỗi xe 15 tấn hàng thì còn thừa lại 5 tấn, còn nếu xếp mỗi xe 16 tấn thì có thể chở thêm 3 tấn nữa. Hỏi có mấy xe và phải chở bao nhiêu tấn hàng?


Lớp 9 Toán
4
0
Gửi Hủy

Goi x la so xe phai van chuyen hang (x>0) 

Ta co : moi xe xep 15 tan thi con thua lai 5 tan => luong hang can cho la 15.x + 5 

Ta lai co: xep moi xe 16 tan thi con thieu 3 tan=> luong hang can cho la 16.x - 3

Vay ta co phuong trinh: 15.x + 5 = 16.x - 3 -x=-8 x=8 

=> luong hang can cho la 15.8 + 5 = 125 ( tan) THU LAI XEM DUNG KHONG NHE


Đúng 0

Bình luận (0)

còn thiếu số xe bạn ạ


Đúng 0
Bình luận (0)

đây bn có gì sai thì bn sửa cho mình luôn : 

 Gọi x là số toa xe lửa và y là số tấn hàng phải chở (Dk : x,y>0 , x,y thuộc N)

TH1: Nếu xếp : 1 toa -> 15 tấn hàng ->thừa 5 tấn hàng -> Ta có pt : 15x=y-5 ( 1)

 TH2 1 toa -> 16 tấn hàng -> có thể chở thêm 3 tấn .-> Ta có pt : 16x=y+3 (2)

Từ (1) và (2) , ta sẽ có hpt : 15x=y - 5

16x = y + 3 

Giải hpt đó = máy tính bn sẽ dc : x=8(toa) ; y = 125 (tấn hàng )

Bn tự kết luận nhé . Đó chỉ là cách suy luận của mình ,bn thấy chỗ nào ko đúng nói mình ^^ Thanks


Đúng 0
Bình luận (0)

1:Một xe lửa cần vận chuyển một lượng hàng.Người lái xe tính rằng nếu xếp mỗi toa 15 tấn hàng thì còn thừa lại 5 tấn. Còn nếu xếp mỗi xe 16tấn hàng thì có thể chở thêm 3 tấn nữa.Hỏi xe lửa có mấy toa và phải chở bao nhiêu tấn hàng.


Lớp 9 Toán Bài 5: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
1
0
Gửi Hủy
Đúng 0

Bình luận (2)
olm.vn hoặc hdtho
magdalenarybarikova.com