tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Một xe pháo lửa yêu cầu vận chuyển một lượng hàng. Người lái xe tính rằng trường hợp xếp mỗi toa 15t hàng thì còn vượt lại 5 tấn, còn nếu xếp từng toa 16t thì rất có thể chở thêm 3 tấn nữa. Hỏi xe pháo lửa tất cả mấy toa vàphải chở từng nào tấn hàng
Gọi x là số xe nên chuyển mặt hàng ( x>0)

Ta tất cả mỗi xe xếp 15t thì còn vượt 5 tấn

=> lượng sản phẩm càn chở là: 15x+5

Ta lại sở hữu mỗi xe cộ xếp 16 tấn thì còn thiếu 3 tấn

=> lượng hàng đề xuất chở là: 16x-3

x=8

Vậy lượng hàng cần chở là: 15.8+5=125 tấn.

Bạn đang xem: Một xe lửa cần vận chuyển một lượng hàng

Mình new làm qua thui, độc giả qua rùi sửa lại nhé

Gọi x là số xe đề xuất chuyển sản phẩm ( x>0)

Ta có mỗi xe xếp 15t thì còn vượt 5 tấn

=> lượng mặt hàng càn chở là: 15x+5

Ta lại có mỗi xe xếp 16 tấn thì còn thiếu 3 tấn

=> lượng hàng nên chở là: 16x-3

x=8

Vậy lượng hàng đề nghị chở là: 15.8+5=125 tấn.

Mình bắt đầu làm qua thui, bạn đọc qua rùi sửa lại nhé


Đúng 1
comment (3)

một xe lửa đề nghị vận chuyển 1 lượng hàng . Người điều khiển xe tính rằng nếu xếp mỗi toa15 tấn sản phẩm thì còn quá lại 5t còn ví như xếp từng toa 16 tấn thì rất có thể trở thêm 3 tấn nữa hoiir xe cộ lửa bao gồm mấy toa và phải chở bao nhiêu tấn hàng


Lớp 9 Toán
0
0
Gửi diệt

Một xe lửa đề nghị vận gửi một lượng hàng. Bạn ta tính rằng ví như xếp từng tòa 15t thì còn quá lại 5 tấn, còn nếu như xếp mỗi toa 16 tấn thì có thể chở thêm 3 tấn nữa. Hỏi xe cộ lửa tất cả mấy toa và yêu cầu chở bao nhiêu tấn hàng?


Lớp 9 Toán
0
0
gởi Hủy

Một xe pháo lửa vận chuyển 1 lượng hàng . Nếu như xếp vào từng toa 15t hàng thì còn quá lại 3 tấn , trường hợp xếp vào từng toa 16 tấn thì còn rất có thể chở thêm 5 tấn nữa . Hỏi xe cộ lửa bao gồm mấy toa và yêu cầu chở bao nhiêu tấn mặt hàng ? 


Lớp 5 Toán
2
0
gửi Hủy

8 toa cùng 125 tấn hàng 


Đúng 0

bình luận (0)

Gọi số toa là x với số hàng đề xuất trở là y tấn (x;y > 0 với x thuộc N)Theo bài ra ta có15x+5=y16x-3=y x=8 và y=125Vậy số toa là 8 số hàng đề nghị trở là 125 tấn


Đúng 0

phản hồi (0)

Một xe cộ lửa đề nghị vận gửi một lượng hàng. Ví như xếp vào mỗi toa 15t hàng thì còn quá lại 3 tấn, nếu xếp vào từng toa 16 tấn thì còn có thể chứa thêm 5t nữa. Hỏi xe cộ lửa bao gồm mấy toa và đề xuất chở bao nhiêu tấn hàng?


Lớp 9 Toán
1
0
Gửi diệt

Gọi x (tấn) là số hàng bắt buộc chuyển, y (toa) là số toa tàu nhằm chở.

Điều kiện: x > 3, y ∈N*

Vì xếp vào mỗi toa 15t hàng thì còn thừa lại 3 tấn đề xuất ta có:

15y = x – 3

Vì xếp vào mỗi toa 16 tấn thì còn có thể chứa thêm 5 tấn nữa đề nghị ta có:

16y = x + 5

Ta gồm hệ phương trình:

*

Giá trị của x với y vừa lòng điều kiện bài toán.

Vậy xe cộ lửa bao gồm 8 toa và số hàng cần chở là 123 tấn.


Đúng 1

comment (0)

Một đoàn xe yêu cầu vận đưa một lượng hàng.Người tài xế tính rằng ví như xếp từng xe 15 tấn hàng thì còn vượt lại 5 tấn,còn nếu như xếp từng xe 16t thì rất có thể chở thêm 3 tấn nữa.Hỏi gồm mấy xe và buộc phải chở từng nào tấn hàngMn giải chi tiết giúp bản thân nhé


Lớp 9 Toán
1
0
giữ hộ Hủy

Gọi x là số xe buộc phải chuyển mặt hàng ( x>0)

Ta bao gồm mỗi xe cộ xếp 15 tấn thì còn vượt 5 tấn

=> lượng mặt hàng càn chở là: 15x+5

Ta lại có mỗi xe cộ xếp 16t thì còn thiếu 3 tấn

=> lượng hàng cần chở là: 16x-3

x=8

Vậy lượng hàng nên chở là: 15.8+5=125 tấn.

Mình new làm qua thui, độc giả qua rùi sửa lại nhé.

~Chúc học tốt~


Đúng 0

bình luận (0)

Một xe lửa đề nghị vận đưa một lượng hàng. N ếu xếp vào từng toa 15 tấn thì còn thừa 3 tấn, giả dụ xếp vào mỗi toa 16 tấn thì còn có thể chở thêm 5t nữa. Hỏi xe pháo lửa có mấy toa và nên chở thêm bao nhiêu tấn hàng.lập bảng bài bác này góp mình với


Lớp 9 Toán
0
0
giữ hộ Hủy

Một đoàn xe cần vận gửi một lượng hàng. Người lái xe tính rằng nếu xếp từng xe 15 tấn hàng thì còn thừa lại 5 tấn, còn ví như xếp từng xe 16 tấn thì có thể chở thêm 3 tấn nữa. Hỏi tất cả mấy xe và cần chở từng nào tấn hàng


Lớp 9 Toán
1
1
giữ hộ Hủy

Gọi số xe nên vận chuyển một lượng mặt hàng là (xleft(x>0 ight)) (xe)

Số tấn hàng rất cần phải chở là (yleft(y>0 ight)) (tấn hàng)

Theo đề bài ta tất cả hệ phương trình (left{eginmatrixy-5=15x\y+3=16xendmatrix ight.)

(Leftrightarrowleft{eginmatrixx=8\y=125endmatrix ight.) (TMĐK)

Vậy nên (8) đoàn xe để vận chuyển (125) tấn hàng.

Xem thêm: Khảo Sát Hàm Số Và Dạng Đồ Thị Của Các Dạng Đồ Thị Hàm Số Bậc 3


Đúng 1

comment (0)

Một đoàn xe tải một lượng hàng. Người điều khiển xe tính rằng nếu như xếp từng xe 15t hàng thì còn thừa lại 5 tấn, còn giả dụ xếp từng xe 16 tấn thì có thể chở thêm 3 tấn nữa. Hỏi gồm mấy xe pháo và nên chở bao nhiêu tấn hàng?


Lớp 9 Toán
4
0
Gửi hủy

Goi x la so xe pháo phai van chuyen hang (x>0) 

Ta co : moi xe xep 15 chảy thi bé thua lai 5 tung => luong hang can đến la 15.x + 5 

Ta lai co: xep moi xe cộ 16 tan thi con thieu 3 tan=> luong hang can mang đến la 16.x - 3

Vay ta teo phuong trinh: 15.x + 5 = 16.x - 3 -x=-8 x=8 

=> luong hang can mang đến la 15.8 + 5 = 125 ( tan) THU LAI xem DUNG KHONG NHE


Đúng 0

phản hồi (0)

còn thiếu thốn số xe các bạn ạ


Đúng 0
bình luận (0)

đây bn có gì không nên thì bn sửa đến mình luôn : 

 Gọi x là số toa xe pháo lửa và y là số tấn hàng bắt buộc chở (Dk : x,y>0 , x,y ở trong N)

TH1: nếu như xếp : 1 toa -> 15t hàng ->thừa 5 tấn hàng -> Ta gồm pt : 15x=y-5 ( 1)

 TH2 1 toa -> 16t hàng -> có thể chở thêm 3 tấn .-> Ta có pt : 16x=y+3 (2)

Từ (1) cùng (2) , ta sẽ có được hpt : 15x=y - 5

16x = y + 3 

Giải hpt đó = máy tính bn sẽ dc : x=8(toa) ; y = 125 (tấn sản phẩm )

Bn tự kết luận nhé . Đó chỉ là biện pháp suy luận của bản thân ,bn thấy ở đâu ko đúng nói mình ^^ Thanks


Đúng 0
phản hồi (0)

1:Một xe pháo lửa bắt buộc vận chuyển một lượng hàng.Người tài xế tính rằng nếu xếp từng toa 15 tấn hàng thì còn thừa lại 5 tấn. Còn nếu như xếp mỗi xe 16tấn mặt hàng thì có thể chở thêm 3 tấn nữa.Hỏi xe cộ lửa bao gồm mấy toa và cần chở bao nhiêu tấn hàng.


Lớp 9 Toán bài 5: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
1
0
Gửi hủy
Đúng 0

comment (2)
olm.vn hoặc hdtho
magdalenarybarikova.com