Một tụ điện gồm điện dung (10mu F) được tích điện cho một hiệu điện cố kỉnh xác định. Kế tiếp nối hai phiên bản tụ này vào trong 1 cuộn dây thuần cảm bao gồm độ trường đoản cú cảm 1H. Làm lơ điện trở của những dây nối, rước (pi ^2 = 10). Sau khoảng thời gian ngắn nhất là từng nào (kể từ khi nối) điện tích trên tụ có mức giá trị bằng một nửa quý hiếm ban đầu?
Bạn đang xem: Một tụ điện có điện dung 10

Kể từ thời điểm nối (pha của q là 0) đến lúc điện tích trên tụ có giá trị bằng một nửa giá bán trị thuở đầu (pha của q là (fracpi 3)) => thời hạn ngắn nhất là:

(t = dfracT6 = frac2pi sqrt LC 6 = dfrac2pi sqrt 10.10^ - 6.1 6 = dfrac1300s)


*
*
*
*
*
*
*
*

Phương trình dao động của điện tích trong mạch dao động LC là (q = Q_0cos (omega t + varphi )). Biểu thức của mẫu điện vào mạch là:


Phương trình xấp xỉ của năng lượng điện trong mạch dao động LC là (q = Q_0cos (omega t + varphi )). Biểu thức của hiệu điện cầm trong mạch là:


Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch xê dịch LC là (i = I_0cos (omega t + varphi )). Biểu thức của năng lượng điện trong mạch là:


Một mạch xấp xỉ gồm một tụ điện bao gồm điện dung (C = 10 pF) cùng cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm (L = 0,25 mH), cường độ cái điện cực đại là (50 mA). Tại thời điểm thuở đầu cường độ mẫu điện qua mạch bằng không. Biểu thức của điện tích trên tụ là:


Cho mạch xấp xỉ điện từ thoải mái gồm tụ điện bao gồm điện dung C = 1μF. Biết biểu thức cường độ chiếc điện vào mạch là i = 20cos(1000t + π/2) mA. Biểu thức điện áp thân hai phiên bản tụ điện bao gồm dạng:


Một mạch xê dịch LC bao gồm điện áp 2 phiên bản tụ là u = 5cos(104t) V, điện dung C = 0,4 μF. Biểu thức cường độ mẫu điện trong mạch là:


Mạch dao động gồm tụ điện gồm điện dung (C = 10nF)và cuộn dây thuần cảm có hệ số tử cảm (L = 10_mH). Tụ điện được tích điện mang lại hiệu điện vắt 12V. Tiếp đến cho tụ phóng điện trong mạch. đem (pi ^2 = 10)và gốc thời hạn là dịp tụ ban đầu phóng điện. Biểu thức của chiếc điện vào cuộn cảm là :


Mạch giao động LC gồm cuộn dây thuần cảm bao gồm độ từ cảm (L = 2mH)và tụ điện bao gồm điện dung (C = 5pF)Tụ được tích điện mang lại hiệu điện cố gắng 10V, tiếp nối người ta làm cho tụ phóng năng lượng điện trong mạch. Nếu lọc gốc thời gian là cơ hội tụ ban đầu phóng năng lượng điện thì biểu thức của điện tích trên phiên bản tụ điện là:


Cho mạch điện như hình vẽ. Biết $C = 500 pF$, $L = 0,2mH$, $E = 1,5 V$. đem $π^2= 10$. Tại thời điểm $t = 0$, khóa K chuyển từ là 1 sang 2. Thiết lập cấu hình phương trình trình diễn sự dựa vào của năng lượng điện trên tụ năng lượng điện C theo thời gian?


*

Một mạch xấp xỉ lí tưởng đang có dao đụng điện từtựdo cùng với chu kì xê dịch T. Tạithời điểm t = 0, năng lượng điện trên một phiên bản tụ điện đạt quý giá cực đại. Điện tích trên bạn dạng tụ này bằng 0 nghỉ ngơi thời điểm đầu tiên (kể trường đoản cú t = 0) là:


Một mạch dao động điện từ bỏ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần tất cả độtựcảm 1 H và tụ điện bao gồm điệndung 10 μF. Rước π2= 10. Thời điểm đầu, điện tích trên một bạn dạng tụ năng lượng điện đạt quý giá cực đại. Điện tích bên trên tụ điện có mức giá trị bằng một nửa giá trị thuở đầu sau khoảng thời gian ngắn độc nhất vô nhị là:


Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng tất cả cuộn cảm thuần tất cả độtựcảm 5μH cùng tụ điện có điện dung 5 μF. Trong mạch có xấp xỉ điện tự tự do. Khoảng thời hạn giữa hai lần thường xuyên mà năng lượng điện trên một bạn dạng tụ điện bao gồm độ lớn cực đại là


Một mạch xấp xỉ điện từlí tưởng đang có dao đụng điện từtựdo. Tại thời khắc t = 0, điện tích trên một phiên bản tụ điện cực đại. Sau khoảng thời hạn ngắn tuyệt nhất Δt thì năng lượng điện trên bản tụ này bằng một nửa quý giá cực đại. Chu kì xấp xỉ riêng của mạch dao động này là:


Một mạch xấp xỉ điện trường đoản cú lí tưởng đang xuất hiện dao cồn điện từtựdo. Biết điện tích cực lớn trên một phiên bản tụ năng lượng điện là (4sqrt 2 mu C)và cường độ dòng điện cực to trong mạch là (0,5sqrt 2 pi A)Thời gian ngắn nhất để điện tích trên một bản tụ giảm từ q0đến (fracq_0sqrt 2 )là:


Một mạch giao động điện từlí tưởng đang có dao đụng điện từtựdo, thời điểm ban sơ điện tíchtrên tụ năng lượng điện đạt giá bán trị cực đại q0= 10-8C. Thời gian ngắn nhất để tụ phóng hết năng lượng điện là 2 μs. độ mạnh hiệu dụng của dòng điện trong mạch là:


Một mạch dao động điện trường đoản cú LC lí tưởng đang xuất hiện dao hễ điện từtựdo. Biết điện tíchcực đại trên một bạn dạng tụ năng lượng điện là q0= 1μC và cường độ mẫu điện cực lớn trong mạch là I0= 3π mA. Tính từ thời điểm điện tích bên trên tụ là q0, khoảng thời gian ngắn độc nhất vô nhị để cái điện vào mạch tất cả độ lớn bởi I0là:


Khi điện tích trên tụ tăng từ $0$ lên $0,5 m left( mu C ight)$ thì mặt khác cường độ chiếc điện vào mạch dao động LC lí tưởng bớt từ $3pi left( mA ight)$ xuống (dfrac3sqrt 3 pi 2mA) . Khoảng thời hạn xảy ra sự trở thành thiên này là:


Trong mạch xê dịch điện trường đoản cú lí tưởng đang có dao hễ điện từtựdo. Biết thời hạn để cường độdòng điện trong mạch sút từ giá chỉ trị cực lớn I0= 2,22 A xuống còn một phần là τ = 8/3 (μs). Ở những thời gian cường độ cái điện trong mạch bằng không thì điện tích trên tụ bằng:


Trong mạch xấp xỉ lí tưởng đang có dao đụng điện từ tự do với chu kỳ luân hồi T. Biết tụ điện tất cả điện dung (2nF) với cuộn cảm có độ trường đoản cú cảm (8mH). Tại thời khắc t1, cường độ dòng điện trong mạch tất cả độ khủng (5 mA). Tại thời điểm t2 = t1 + 2π.10-6(s) năng lượng điện áp giữa hai bản tụ bao gồm độ lớn


Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần gồm độ tư cảm (L) với tụ điện tất cả điện dung (C) đang có dao động điện từ bỏ tự do. Ở thời gian (t), mẫu điện qua cuộn dây tất cả cường độ bằng (0) thì ở thời điểm (t + dfracpi sqrt LC 2)


Một mạch xấp xỉ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần tất cả độ từ cảm L với tụ điện gồm điện dung C đang xuất hiện dao hễ điện tự tự do. Điện tích trên một bản tụ ở thời khắc t có dạng biểu thức (q = q_0cosleft( omega t + fracpi 2 ight)left( C ight)) (t tính bởi giây). Kể từ thời điểm ban sơ (t = 0), sau khoảng thời gian ngắn tốt nhất (10^ - 6s) thì điện tích trên phiên bản tụ bằng 0. Tần số dao động của mạch này là


Cường độ mẫu điện tức thì trong một mạch xấp xỉ là (i = 0,05cos 100pi t) (A). Hệ số tự cảm của cuộn dây là 2mH. đem (pi ^2 = 10). Điện dung với biểu thức năng lượng điện của tụ điện có mức giá trị làm sao sau đây?


Trong mạch dao động LC lý tưởng, đại lượng nào không thỏa mãn phương trình vi phân dạng (x"" - omega ^2x = 0), cùng với (omega = dfrac1sqrt LC ).
Xem thêm: Giải Sgk Toán 10 Đại Số 10 Bài 1, 2, 3, Please Wait

Một mạch giao động LC lí tưởng cùng với (q) là năng lượng điện trên tụ, (i) được coi là dòng điện tức tốc trong mạch. Đồ thị bộc lộ sự phụ thuộc của (q^2)vào (i^2)như hình vẽ. Cách sóng nhưng mạch chiếm được trong bầu không khí là

*


Một tụ điện bao gồm điện dung (C = 0,202mu mF) được tích điện đến hiệu điện nỗ lực (U_0). Cơ hội (t = 0), nhị đầu tụ được đấu vào hai đầu của một cuộn dây tất cả độ từ bỏ cảm bởi (0,5H). Bỏ qua điện trở thuần của cuộn dây và của dây nối. Lần lắp thêm hai năng lượng điện trên tụ bằng một nửa năng lượng điện tích ban đầu là ở thời gian nào?