Bạn đã xem bản rút gọn của tài liệu. Coi và mua ngay phiên bản đầy đủ của tư liệu tại trên đây (3.6 MB, 62 trang )
Bạn đang xem: Một số nội dung về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá

Vụ giáo dục Trung họcCác thầầy cô sẽ đượợc gia nhập nhưững đợợt tầợphuầấn làm sao vềầ đôổi mợấi PPDH cùng KTĐG?1. Công tác làm việc tập huấn, bồi dưỡng CBQL,GV được triển khai hàng năm- nâng cấp nhận thức và năng lực của lực lượng vềđổi mới, tạo ra tâm thế chuẩn bị sẵn sàng đổi mới;- thiết bị kiến thức hiện đại về đổi mới ND, PP,HT dạy học cùng kiểm tra, reviews cho CBQL, GV;- tăng tốc CSVC, TBDH giao hàng đổi mới;- tăng cường ứng dụng cntt trong quản lí lí giáodục và đổi mới PPDH, KTĐG.2. Nâng cao khả năng thực hiện thay đổi thôngqua các vận động thí điểm- triển khai thí điểm phương thức “Bàn tay nặnbột” quá trình 2011 – 2015;- phát triển thiết bị dạy học trường đoản cú làm;- dạy học liên môn, tích hợp;- mô hình nhà trường đổi mới đồng bộ PPDH vàKTĐG công dụng giáo dục;3. Triển khai thí điểm nhiều hình thức giáo dục
mới theo hướng phát triển năng lực học sinh- hội thi KHKT giành riêng cho HS trung học- hội thi vận dụng kỹ năng và kiến thức liên môn đểgiải quyết trường hợp thực tiễn dành riêng cho HS trunghọc- cuộc thi dạy học tập chuổ đềầ tích hợợp dànhcho GV- những cuộc thi trên mạng: Violympic, IOE; Giảitoán trên máy tính cầm tay- Đường lên đỉnh Opympia, tài năng tiếngAnh…5. Đổi new kiểm tra đánh giá- Đổi new một bước cách thức ra đề kiểm tra, thitheo hướng: sút dần yêu ước học trực thuộc lòng; chútrọng yêu ước vận dụng kỹ năng và kiến thức tổng hợp; tăngdần những yêu mong sáng tạo; lắp với các vấn đề thờisự của giang sơn nhằm review đúng hóa học lượnghọc tập và năng lượng của học sinh.- Đổi mới thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông theo hướng tổ chứcthi 4 môn giang sơn và sử dụng 1/2 kết trái đánhgiá vượt trình.II. Một số hiệu quả đã đạt dược
(1)- Đông đảo GV có nhận thức đúng về đổimới PPDH, KTĐG. Các GV đã xác minh rõ sựcần thiết và mong muốn thực hiện đổi mới PPDH,KTĐG.(2)- những GV đã vận dụng được những PPDH,KTDH lành mạnh và tích cực trong dạy dỗ học; khả năng sử dụngTBDH và vận dụng CNTT trong tổ chức triển khai hoạtđộng dạy học được nâng cao.(3)- những GV cách đầu vận dụng được quitrình KT, ĐG mới.II. Một số kết quả đã đạt dược(4)- CSVC, TBDH phục vụ thay đổi PPDH,KTĐG đã có lần bước cải thiện, tạo ra điều kiệnthuận lợi cho vận động đổi mới PPDH, KTĐG.(5)- bộ chủ trương tăng tốc hoạt rượu cồn tựlàm TBDH GV cùng HS, sản xuất điều kiện dễ ợt chosự chủ động, sáng chế của GV cùng HS trong hoạtđộng dạy với học sống trường trung học.III. Một trong những mặt còn hạn chế(1) hoạt động đổi mới PPDH, KTĐG ngơi nghỉ nhiềutrường trung học chưa mang lại công dụng cao.- Truyền thụ trí thức một chiều vẫn là PPDHchủ đạo của không ít GV.- Số GV liên tục chủ động, sáng sủa tạotrong việc phối hợp các PPDH tương tự như sử dụng
các PPDH phát huy tính tích cực, trường đoản cú lực cùng sángtạo của HS còn ít.III. Một số trong những mặt còn hạn chế(2) dạy học vẫn nặng trĩu về truyền thụ kiến thứclí thuyết, vơi về thí nghiệm, thực hành.- bài toán rèn luyện tài năng sống, kỹ năng giảiquyết các trường hợp thực tiễn đến HS thông quakhả năng vận dụng tri thức tổng hợp chưa thựcsự được quan tâm.- Việc ứng dụng CNTT, sử dụng các TBDHchưa được thực hiện thoáng rộng và hiệu quả.III. Một trong những mặt còn hạn chế(3) vận động KTĐG chưa bảo đảm an toàn yêu cầukhách quan, bao gồm xác, công bằng;- vấn đề kiểm tra nhà yếu chăm chú đến yêu mong táihiện kiến thức và kỹ năng và review qua điểm số đang dẫnđến triệu chứng GV cùng HS gia hạn dạy học tập theo lối"đọc-chép" thuần túy, HS học tập tập ưu tiền về ghinhớ, không nhiều quan tâm vận dụng kiến thức.- Chưa chú trọng rèn luyện năng lực tự họccho HS.4. Một số mặt còn hạn chế(4) các GV chưa áp dụng đúng quy trìnhbiên biên soạn đề kiểm tra nên những bài đánh giá còn
nặng tính chủ quan của người dạy.- hoạt động KTĐG trong quy trình tổ chứchoạt rượu cồn dạy học tập trên lớp không được quan tâmthực hiện một giải pháp khoa học với hiệu quả.IV. Một số nguyên nhân của thay đổi mớiPPDH, KTĐG chưa hiệu quả- Nhầợn thưấc vềầ sượ cầần thiềất phaổi đôổi mợấiPPDH, KTĐG với ý thưấc thược hiềợn đôổi mợấi cuổamôợt bôợ phầợn CBQL, GV không cao.- Lý luầợn vềầ PPDH, KTĐG chưa đượợcnghiền cưấu cùng vầợn duợng môợt cách tất cả hềợthôấng nền chưa taợo ra sượ đôầng bôợ, hiềợu quaổ;các hình thưấc tôổ chưấc hoaợt đôợng daợy hoợcnghèo nàn.- Năng lược cuổa ĐNGV vềầ vầợn duợng cácPPDH tích cược, sưổ duợng TBDH, ưấng duợngCNTT vào daợy hoợc còn haợn chềấ.IV. Một số tại sao của đổi mớiPPDH, KTĐG chưa hiệu quả- năng lượng quản lý, lãnh đạo đổi new PPDH,KTĐG của ban ngành QLGD và CBQL còn hạn chế,chưa đáp ứng được yêu thương cầu.- việc tổ chức chuyển động đổi mới PPDH, KTĐGchưa đồng điệu và chưa phát huy được sứ mệnh thúcđẩy của đổi mới KTĐG đối với thay đổi PPDH.- Cơ chế, chính sách chưa khuyến khích được
sự tích cực đổi PPDH, KTĐG của GV.- nguồn lực ship hàng cho quy trình đổi mớiPPDH, KTĐG trong công ty trường vừa thiếu, vừachưa đồng bộ, tinh giảm việc áp dụng các PPDH,KTĐG hiện nay đại...Nghị quyết 29:- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cách thức dạy với họctheo hướng hiện nay đại; đẩy mạnh tính tích cực, nhà động,sáng tạo thành và vận dụng KT-KN của fan học; tự khắc phụclối truyền dạy áp để một chiều, ghi nhớ sản phẩm công nghệ móc.- tập trung dạy giải pháp học, phương pháp nghĩ, khích lệ tựhọc, tạo cơ sở để tín đồ học tự update và đổi mới trithức, kỹ năng, cải cách và phát triển năng lực.- đưa từ học đa số trên lớp sang tổ chức hìnhthức học tập nhiều dạng, chăm chú các chuyển động xã hội, ngoạikhóa, nghiên cứu và phân tích khoa học.- Đẩy mạnh áp dụng CNTT vào dạy và học”.Nghị quyết 29:- Đổi new căn phiên bản hình thức và cách thức thi, KTvà ĐG kết quả GD, ĐT, bảo đảm an toàn trung thực, kháchquan.- việc thi, KT với ĐG công dụng giáo dục, huấn luyện và giảng dạy cầntừng bước theo các tiêu chí tiên tiến được thôn hội vàcộng đồng giáo dục trái đất tin cậy với công nhận.
- phối hợp sử dụng tác dụng ĐG trong quy trình họcvới ĐG cuối kỳ, thời điểm cuối năm học; ĐG của bạn dạy vớitự ĐG của bạn học; ĐG trong phòng trường với ĐGcủa mái ấm gia đình và của làng mạc hội”.II. Tiềấp cầợn mợấi vềầ các thành tôấcuổa quy trình giáo duợc và daợy hoợcđôấi vợấi giáo duợc phôổ thông1. VỀ MỤC TIÊU GIÁO DỤCCách tiếp cận truyền thốngTiếp cận nội dung: có đề cậpđến kĩ năng, thái độ, nhưngchú trọng cung ứng trang bịkiến thức; chưa chú ý yêucầu vận dụng kiến thức.Cách tiếp cận mớiTiếp cận năng lực:Hình thành phẩm chất vànăng lực thông qua yêu cầuvận dụng tổng hợp kiến thức ,kĩ năng, cách biểu hiện và nhiều yếu tốtâm lý khác.-Đề cao yêu cầu vận dụng kiếnthức, thực hành, khả năng
thực hiện, năng lực sống…-2. VỀ XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ CTGDCách tiếp cận truyền thốngCách tiếp cận mới- Một CT non sông do cỗ ban - Trên cơ sở CT quốc gia, coihành vận dụng chung mang lại toàn trọng cải tiến và phát triển CT bên trườngquốc.cho phù hợp với điều kiện,- Xây dựng theo kiểu cắt hoàn cảnh cụ thể.khúc, thiếu hụt liên thông.- Một CT tổng thể liên thông từ- CT chưa đảm bảo an toàn tính khoa lớp 1 đến lớp 2.học, thiếu thốn tổng chủ biên - đảm bảo an toàn và update quyxuyên suốt các cấp họctrình quốc tế; bao gồm tổng nhà biêncho các môn học/cấp học.3. Về nội dung giáo dụcCách tiếp cận truyền thốngCách tiếp cận mới- CT các môn học là nội dung
thu bé dại của những khoa họctương ứng.- Quá chú ý lôgic khoahọc và tính khối hệ thống của mônhọc, dẫn đến ôm đồm nặngnề; nhiều kỹ năng và kiến thức hàn lâm,thiếu tính thực tiễn; nặng trĩu về líthuyết, nhẹ về thực hành.- các môn học còn thiếu tínhliên môn.- Chỉ lựa lựa chọn 1 số kiếnthức cơ bản, cốt lõi, thiết thựcgiúp cho vấn đề hình thành vàphát triển phẩm chất, năng lựcngười học. để ý tích hợp,liên môn; tăng tính thực tế vàyêu cầu vận dụng vào thựctiễn đời sống; bức tốc hoạtđộng thực hành.-Bổ sung các nội dung và hìnhthức mới: GD gớm doanh; dạyhọc toán, các môn khoa họcbằng giờ đồng hồ Anh.


*
*
CHUYÊN ĐỀ: “ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ GIÁO ÁN CẢ NĂM MÔN LỊCH SỬ LỚP 4 SOẠN THEO CHUẨN KTKN” 175 1 0
*
planer đổi mới phương thức dạy học, kiểm tra review trường THCS_2013 6 883 2
*
CHUYÊN ĐỀ: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TUYỂN TẬP CÁC BÀI SOẠN THEO PHƯƠNG PHÁP MỚI VINEN TỪ TUẦN 1 ĐẾN TUẦN 10LỚP 2 CẤP TIỂU HỌC 261 905 0
*
CHUYÊN ĐỀ: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TUYỂN TẬP CÁC BÀI SOẠN MÔN KHOA HỌC LỚP 5 THEO CHUẨN KTKN MÔN HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP BTNB. 156 884 0
*
CHUYÊN ĐỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BÀI SOẠN DẠY TỔNG HỢP CÁC MÔN TUẦN 1 LỚP 5 PHƯƠNG PHÁP MỚI THEO ĐỐI TƯỢNG VÀ THEO CHUẨN KTKN MÔN HỌC 38 667 0
*
CHUYÊN ĐỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BÀI SOẠN DẠY TỔNG HỢP CÁC MÔN TUẦN 2 LỚP 5 PHƯƠNG PHÁP MỚI THEO ĐỐI TƯỢNG VÀ THEO CHUẨN KTKN MÔN HỌC. 53 739 0
*
CHUYÊN ĐỀ: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BÀI SOẠN DẠY TỔNG HỢP CÁC MÔN TUẦN 3, LỚP 5 PHƯƠNG PHÁP MỚI THEO ĐỐI TƯỢNG VÀ THEO CHUẨN KTKN MÔN HỌC. 47 789 0
*
CHUYÊN ĐỀ: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BÀI SOẠN DẠY TỔNG HỢP CÁC MÔN TUẦN 4, LỚP 5 PHƯƠNG PHÁP MỚI THEO ĐỐI TƯỢNG VÀ THEO CHUẨN KTKN MÔN HỌC. 50 981 0


Xem thêm: So Sánh Phong Trào Cần Vương Và Khởi Nghĩa Yên Thế

*
CHUYÊN ĐỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BÀI SOẠN DẠY TỔNG HỢP CÁC MÔN TUẦN 7 LỚP 5 PHƯƠNG PHÁP MỚI THEO ĐỐI TƯỢNG VÀ THEO CHUẨN KTKN MÔN HỌC. 42 635 0