Một mối cung cấp điện có suất điện đụng (E = 6left( V ight)), năng lượng điện trở trong (r = 2left( Omega ight)), mạch ngoài gồm điện trở (R). Để hiệu suất tiêu thụ nghỉ ngơi mạch ngoài là (4W) thì năng lượng điện trở (R) phải có giá trị:
Bạn đang xem: Một nguồn điện có suất điện động

+ sử dụng biểu thức định luật Ôm đến toàn mạch: (I = dfracER + r)

+ áp dụng biểu thức tính công suất: (P = I^2R)


*
*
*
*
*
*
*
*

Đồ thị biểu hiện định nguyên lý Ôm là:

*


Cho đoạn mạch như hình vẽ trong các số ấy (E_1 = 9V), (r_1 = 1,2Omega ); (E_2 = 3left( V ight)), (r_2 = 0,4Omega ). Điện trở (R = 28,4Omega ). Hiệu điện thế giữa nhị đầu đoạn mạch (U_AB = 6V). Cường độ mẫu điện vào mạch bao gồm chiều cùng độ to là:

*
Xem thêm: Đáp Án Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Nam Định 2021, Đề Thi Vào 10 Môn Toán Nam Định 2021

*

Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. Mỗi pin gồm suất điện động (E = 1,5V), điện trở vào (r = 1Omega ). Điện trở mạch bên cạnh (R = 3,5Omega ). Cường độ chiếc điện làm việc mạch quanh đó là:


Cho mạch điện sau:

*

Biết $E m = m 24V$, $r = 2Omega $, $R_1 = R_2 = 5Omega $, $C_1 = m 4.10^ - 7F$,$C_2 = m 6.10^ - 7F$