Câu 359544: Một máy biến áp lý tưởng có hai cuộn dây D1D2 . Khi mắc hai đầu cuộn D1 vào mạng điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu của cuộn D2 để hở có giá trị là 9 V. Khi mắc hai đầu cuộn D2 vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu của cuộn D1 để hở có giá trị là 4 V. Giá trị của U bằng 

A.

Bạn đang xem: Một máy biến áp lí tưởng có hai cuộn dây d1 và d2

36 V

B. 9 V

C.

Xem thêm: Soạn Văn 9 Bài Thơ Về Tiểu Đội Xe Không Kính Của Phạm Tiến Duật

6V

D. 2,5V


Giải chi tiết:

Áp dụng công thức máy biến áp:

\(\left\{ \begin{array}{l}\frac{U}{9} = \frac{{{N_1}}}{{{N_2}}}\\\frac{U}{4} = \frac{{{N_2}}}{{{N_1}}}\end{array} \right. \Rightarrow \frac{U}{9} = \frac{4}{U} \Leftrightarrow {U^2} = 4.9 = 36 \Rightarrow U = 6V\)


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát