Hình vuông có lẽ rằng là 1 một trong những hình bao gồm công thức tính diện tích s và bí quyết tính chu vi dễ dàng nhớ nhất trong các loại hình. Chúng ta có thể dễ dàng áp dụng công thức tính diện tích hình chữ nhật cho hình vuông. Dưới đây là cách tính diện tích s hình vuông, chu vi hình vuông và bài bác tập vận dụng cho chúng ta cùng tham khảo.

Bạn đang xem: Một hình vuông có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật


Hình vuông là một trong hình tứ giác tất cả 4 cạnh cân nhau và 4 góc bằng nhau. Hình vuông vắn có không thiếu thốn các tính chất của 1 hình chữ nhật, hình thoi và hình thang. Hình vuông vắn có 4 góc vuông, đường chéo cánh vuông góc tại trung diểm, 2 cặp cạnh đối song song với nhau.

Công thức tính diện tích s hình vuông

*

Công thức tính diện tích hình vuông bằng bình thường chiều nhiều năm cạnh hình vuông

S = a²

Chu vi hình vuông

C= 4a

Với a là độ nhiều năm cạnh hình vuông

Ví dụ ráng thể họ có hình vuông ABCD bao gồm chiều dài cạnh là 5cm họ sẽ có

*

Diện tích hình vuông ABCD: S(ABCD)=5² = 25 cm²

Chu vi hình vuông ACBD: C(ABCD) = 4×5=20cm

Bài tập về hình vuông


Bài 1: Một hình vuông vắn có chu vi 32 cm. Hỏi diện tích của hình vuông vắn đó bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Cạnh của hình vuông là: 32 : 4 = 8 (cm).

Diện tích hình vuông là: 8 x 8 = 64 (cm2)

Đáp số: 64 (cm2)

Bài 2: Một miếng khu đất hình vuông, sau khi mở rộng về ở một bên thêm 8m thì được một hình chữ nhật tất cả chu vi 116m. Hỏi sau khoản thời gian mở rộng, miếng đất có diện tích s là bao nhiêu?

Lời giải:

Chu vi miếng đất hình vuông vắn là:

116 – 8 x 2 = 100 (m)

Cạnh của miếng đất hình vuông vắn (cũng là chiều rộng lớn của hình chữ nhật) là:

100 : 4 = 25 (m)

Chiều dài miếng khu đất hình chữ nhật là:

25 + 8 = 33 (m)

Sau khi mở rộng, miếng đất có diện tích là:

25 x 33 = 825 (m2)

Đáp số: 825 (m2)

Bài 3: Tìm diện tích s miếng đất hình vuông, hiểu được khi không ngừng mở rộng mỗi cạnh của miếng đất thêm 4 m thì diện tích tạo thêm 224

Lời giải:

Phần diện tích tăng thêm là diện tích của hình chữ nhật tất cả chiều rộng lớn 4 m, chiều dài bằng 2 lần cạnh hình vuông và thêm vào đó 4 m.

Chiều dài của hình chữ nhật nói trên là:

224 : 4 = 56 (m)

Hai lần cạnh miếng đất hình vuông vắn bằng:

56 – 4 = 52 (m)

Cạnh miếng đất hình vuông vắn bằng:

52 : 2 = 26 (m)

Diện tích miếng đất hình vuông bằng:

26 x 26 = 676 (m2)

Đáp số: 676 (m2)

Tham khảo các bài tập về hình vuông:

Giải bài xích tập trang 88 SGK Toán 3: Chu vi hình vuông

Giải bài xích tập trang 85, 86 SGK Toán 3: Hình vuông

Giải vở bài tập Toán 3 bài bác 85: Chu vi hình vuông

Giải vở bài xích tập Toán 3 bài xích 85: Chu vi hình vuông vắn trang 99, 100 Vở bài tập Toán 3 có đáp án cụ thể cho từng bài tập giúp chúng ta học sinh cố kỉnh được cách tính chu vi hình vuông. Đồng thời biết cách ứng dụng quy tắc để tính chu vi hình có hình dáng vuông.

Xem thêm: Top 9 Bài Tóm Tắt Văn Bản Hoàng Lê Nhất Thống Chí Ngắn Gọn, Tóm Tắt Hoàng Lê Nhất Thống Chí Ngắn Nhất (5 Bài)

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 99, 100 Vở bài tập Toán 3 tập 1

Câu 1. Viết vào ô trống (theo mẫu):

Cạnh hình vuông

Chu vi hình vuông

5cm

5 ⨯ 4 = trăng tròn (cm)

16cm

8m

24dm

30mm

Câu 2. Người ta uốn một đoạn dây đồng toàn vẹn thành một hình vuông vắn cạnh 15cm. Tính độ nhiều năm đoạn dây đồng đó.