Home/ Môn học/Toán/Một miếng bìa hình chữ nhật có chu vi vội 5 lần chiều rộng. Nếu tăng chiều rộng lớn thêm 9cm, tăng chiều dài thêm 4cm thì miếng bìa thay đổi một hình vuô


Bạn đang xem: Một hình chữ nhật có chu vi gấp 5 lần chiều rộng

Một miếng bìa hình chữ nhật tất cả chu vi cấp 5 lần chiều rộng. Nếu tăng chiều rộng lớn thêm 9cm, tăng chiều nhiều năm thêm 4cm thì miếng bìa vươn lên là một hình vuô


Một miếng bìa hình chữ nhật gồm chu vi vội 5 lần chiều rộng. Nếu tăng chiều rộng lớn thêm 9cm, tăng chiều lâu năm thêm 4cm thì miếng bìa biến một hình vuông. Diện tích miếng bìa thuở đầu là: a) 150cm2 b) 100cm2 c) 75cm2 d) 1242 cm2


*

Đáp án:

150cm2

Giải thích các bước giải:

Chu vi HCN cấp 5 lần chiều rộng vậy chiều lâu năm gấp 3/2.

Chiều rộng lớn tăng 9cm, chiều nhiều năm tăng 4 cm, thì miếng bìa biến hình vuông.

CD hơn CR số cm là: 9 – 4 = 5 (cm)

Hiệu số phần đều nhau là: 3 – 2 = 1 (phần)

Chiều lâu năm HCN đó là: 5 : 1 x 3 = 15 (cm)

Chiều rộng lớn của HCN kia là: 5 : 1 x 2 = 10 (cm)

Diện tích miếng bìa là: 10 x 15 = 150 (cm²)" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">Diện tích miếng bìa là: 10 x 15 = 150 (cm²)


*

mocmien
0
Reply

Một miếng bìa hình chữ nhật tất cả chu vi cấp 5 lần chiều rộng. Trường hợp tăng chiều rộng lớn thêm 9cm, tăng chiều lâu năm thêm 4cm thì miếng bìa vươn lên là một hình vuông. Diện tích s miếng bìa ban đầu là:

a) 150cm2

b) 100cm2

c) 75cm2

d) 1242 cm2

GIẢI:

chu vi hcn cấp 5 lần chiều rộng=>chiều dìa gấp 3/2

vì trường hợp tăng chiều rộng thêm 9cm, tăng chiều dài thêm 4cm thì miếng bìa đổi thay một hình vuông

nên chiều dài ra hơn nữa chiều rộng lớn là:

9-4=5(cm)hiệu số phần bằng nhau là:3-2=1(phần)chiều dài hcn là:5:1×3=15(cm)

chiều rộng lớn hcn là:5:1×2=10(cm)

Diện tích miếng bìa ban sơ là:10×15=150(cm2)


Leave an answer


Name*

E-Mail*

website


Featured image
Select tệp tin Browse

Captcha*35:5x4+1-9:3 = ? ( )


Answer*


Click here lớn cancel reply.
Ximena
*

About Ximena


Xem thêm: Dàn Bài Nhiễu Điều Phủ Lấy Giá Gương Người Trong Một Nước Phải Thương Nhau Cùng

Đặt Câu Hỏi