Một đội công nhân chuẩn bị gạo cho 40 người ăn trong 15 ngày. Sau 3 ngày có 20 công nhân được điều đi nơi khác. Hỏi số công nhân còn lại ăn hết số gạo nam 2022


Bạn đang xem: Câu hỏi của mai ngọc anh

✅ Một đội công nhân chuẩn bị gạo cho 40 người ăn trong 15 ngày. Sau 3 ngày có 20 công nhân được điều đi nơi khác. Hỏi số công nhân còn lại ăn hết số gạo

Một đội công nhân chuẩn bị gạo cho 40 người ăn trong 15 ngày.Sau 3 ngày có 20 công nhân được điều đi nơi khác.Hỏi số công nhân còn lại ăn hết số gạo


Hỏi:

Một đội công nhân chuẩn bị gạo cho 40 người ăn trong 15 ngày.Sau 3 ngày có 20 công nhân được điều đi nơi khác.Hỏi số công nhân còn lại ăn hết số gạo

Một đội công nhân chuẩn bị gạo cho 40 người ăn trong 15 ngày.Sau 3 ngày có 20 công nhân được điều đi nơi khác.Hỏi số công nhân còn lại ăn hết số gạo trong bao nhiêu ngày? (mức ăn như nhau)


Đáp án:24 ngày 

 

Giải thích các bước giải:

 số gạo đủ cho 40 người ăn trong số ngày Ɩà 15-3=12 ngày 

khi chuyển 20 người thì còn 20 người 

40 người gấp 20 người 2 lần nên:

số gạo đủ cho 20 người ăn trong 12*2=24 ngày


Đáp án:24 ngày 

 

Giải thích các bước giải:

 số gạo đủ cho 40 người ăn trong số ngày Ɩà 15-3=12 ngày 

khi chuyển 20 người thì còn 20 người 

40 người gấp 20 người 2 lần nên:

số gạo đủ cho 20 người ăn trong 12*2=24 ngày


Đáp án:24 ngày 

 

Giải thích các bước giải:

 số gạo đủ cho 40 người ăn trong số ngày Ɩà 15-3=12 ngày 

khi chuyển 20 người thì còn 20 người 

40 người gấp 20 người 2 lần nên:

số gạo đủ cho 20 người ăn trong 12*2=24 ngày


Một đội công nhân chuẩn bị gạo cho 40 người ăn trong 15 ngày.Sau 3 ngày có 20 công nhân được điều đi nơi khác.Hỏi số công nhân còn lại ăn hết số gạo


Vừa rồi, seonhé.vn đã gửi tới các bạn chi tiết về chủ đề Một đội công nhân chuẩn bị gạo cho 40 người ăn trong 15 ngày. Sau 3 ngày có 20 công nhân được điều đi nơi khác. Hỏi số công nhân còn lại ăn hết số gạo nam 2022 ❤️️, hi vọng với thông tin hữu ích mà bài viết "Một đội công nhân chuẩn bị gạo cho 40 người ăn trong 15 ngày. Sau 3 ngày có 20 công nhân được điều đi nơi khác. Hỏi số công nhân còn lại ăn hết số gạo nam 2022" mang lại sẽ giúp các bạn trẻ quan tâm hơn về Một đội công nhân chuẩn bị gạo cho 40 người ăn trong 15 ngày. Sau 3 ngày có 20 công nhân được điều đi nơi khác. Hỏi số công nhân còn lại ăn hết số gạo nam 2022 < ❤️️❤️️ > hiện nay. Hãy cùng seonhé.vn phát triển thêm nhiều bài viết hay về Một đội công nhân chuẩn bị gạo cho 40 người ăn trong 15 ngày. Sau 3 ngày có 20 công nhân được điều đi nơi khác. Hỏi số công nhân còn lại ăn hết số gạo nam 2022 bạn nhé.


Cửa hàng có 1 số gạo . Buổi sáng bán được 1/3 số gạo và 150 kg gạo , buổi chiều bán được 1/5 số gạo còn lại và 200 kg gạo thì vừa hết số gạo . Hỏi cửa nam 2022


Một kho gạo có 41 tấn gạo 6tạ gạo nếp và gạo tẻ. Biết số gạo nếp bằng 60% số gạo tẻ. Hỏi mỗi loại gạo có bao nhiêu tấn gạo nam 2022


, một đơn vị bộ đội chuẩn bị đủ số gạo cho 150 người ăn trong 30 ngày Tuy nhiên sau 8 ngày thì 40 người đi nhận nhiệm vụ nơi khác hỏi số gạo còn lại đ nam 2022


Chuẩn bị một số gạo đủ cho 60 người ăn ỷan trong 20 ngày sau khi ăn hết nửa số gạo đó bếp ăn nhận thêm một số người nên số gạo còn lại chỉ đủ ăn trong nam 2022


Một người có 280 kg gạo tẻ và gạo nếp . Sau khi người đó bán đi 3/4 số gạo tẻ và 2/3 số gạo nếp thì số gạo tẻ và số gạo nếp còn lại bằng nhau . Hỏi lú nam 2022


1 người có số gạo tẻ nhiều hơn số gạo nếp 10 kg . Sau khi người đó bán đi 1/3 số gạo tẻ và 1/5 số gạo nếp thì còn lại số gạo tẻ bằng số gạo nếp . Hỏi nam 2022


Một đơn vị bộ đội chuẩn bị gạo cho 30 người ăn trong 15 ngày.Sau khi ăn được 3 ngày thì có 10 người chuyển đi nơi khác.Vậy đơn vị đó ăn hết số gạo đ nam 2022


Một đơn vị bộ đội chuẩn bị gạo cho 30 người ăn trong 15 ngày.Sau khi ăn được 3 ngày thì có 10 người chuyển đi nơi khác.Vậy đơn vị đó ăn hết số gạo đ nam 2022


Có tất cả 720 kg gạo gồm 3 loại : 1/6 số gạo là gạo thơm, 3/8 số gạo là gạo nếp, còn lại là gạo tẻ. Tính số kg gạo mỗi loại. nam 2022
Xem thêm: Trình Bày Suy Nghĩ Về Khổ Thơ Kết Thúc Bài Ánh Trăng Của Nguyễn Duy

Seonhé.vn là một trong những website chuyên nghiệp chuyên hệ thống kiến thức, chia sẻ lại bạn đọc những thông tin hottrend trong nước và quốc tế. Lưu ý: Mọi tin tức trên website Seonhé.vn đều được hệ thống Bot cập nhật tự động. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho những tin tức mà hệ thống Bot tự cập nhật.