Công của lực điện trường thực hiện được khi điện tích đi được quãng đường 5cm là

A = q.E.d = -10-6.300.0,5 = -15.10-6J

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số câu hỏi: 736
Bạn đang xem: Một điện tích điểm q 10 6

Đáp án ACông của lực điện trường thực hiện được khi điện tích đi được quãng đường 5cm làA = q.E.d = -10-6.300.0,5 = -15.10-6J

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Một electron được bắn vào trong một điện trường đều, vận tốc ban đầu cùng hướng với cường độ điện trường và có độ lớn vo=1,6.106m/s. Biết cường độ điện trường E = 910 V/m. Cho điện tích và khối lượng của electron lần lượt là –e =-1,6.10-19C; m = 9,1.10-31kg. Vận tốc của electron giảm xuống đến 0 sau khi vào điện trường một khoảng thời gian là

Tại hai điểm A, B cách nhau 6cm, trong chân không. Lần lượt đặt tại A và B các điện tích điểm tương ứng làqA vàqB với qA= 4qB. Gọi M là vị trí mà cường độ điện trường do hai điện tích trên gây ra tại đó bằng 0. Khoảng cách từ M đến A và B lần lượt là


Cho đoạn mạch có sơ đồ như hình, R1= 2Ω, R3= 3,2Ω, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là U = 12V, cường độ dòng điện quaR2 là 0,5A. Điện trởR2 có giá trị là


*

Một tụ điện có điện dung C, được mắc vào một hiệu điện thế U thì điện tích trên tụ điện là Q. Biểu thức liên hệ giữa chúng là:

Dòng chuyển dời có hướng của các ion dưới tác dụng của điện trường là bản chất của dòng điện trong

Một dòng điện có cường độ I = 2A chạy qua một vật dẫn có điện trở R = 200Ω thì nhiệt lượng toả ra trong 40s là

Điều nào sau đây về chất bán dẫn là không đúng?

Điều nào sau đây là không đúng.Lực tương tác giữa hai điện tích điểm đứng yên trong một chất điện môi


Một quả cầu nhẹ khối lượng m = 10g, tích điện q được treo ở đầu một sợi dây nhẹ, không dẫn điện rồi đặt trong một điện trường đều có phương ngang. Khi quả cầu cân bằng thì dây treo lệch khỏi phương thẳng đúng góc 30o. Cho cường độ điện trường E=103V/m. Lấy g=10m/s2. Điện tích của quả cầu có độ lớn gần đúng là

Điều nào sau đây là không đúng?

Một bộ nguồn điện có suất điện động E, điện trở trong r. Nếu mắc một ampe kế có điện trở không đáng kể vào hai cực của bộ nguồn thì thấy ampe kế chỉ 2A. Nếu mắc một vôn kế có điện trở rất lớn vào hai cực của bộ nguồn thì số chỉ của vôn kế là 6V. Nếu mắc một điện trở R = 21Ω vào hai cực của bộ nguồn thì cường độ dòng điện mạch chính là

Tia lửa điện được ứng dụng trong

Điều nào sau đây là không đúng?

Hai quả cầu nhỏ bằng kim loại tích điện dương lần lượt là q1vàq2 đặt cách nhau r = 3cm trong chân không, lực tương tác giữa chúng có độ lớn là F1=3.10-3N. Cho hai quả cầu tiếp xúc với nhau (không tiếp xúc với bất kì vật nào khác), sau khi cân bằng điện tích, đưa hai quả cầu về vị trí cũ thì thấy chúng đẩy bằng bằng lực F2=4.10-3N. Biết độ lớn của điện tíchq1 lớn hơn độ lớn điện tích q2. Mối quan hệ giữaq1 vàq2 là

Một bình điện phân có hai điện cực làm bằng đồng được mắc nối tiếp với một biến trở rồi mắc vài hai cực của một bộ nguồn điện có suất điện động E = 24V, điện trở trong r = 1Ω. Cho đương lượng gam của đồng là 32 g/mol; điện trở của bình điện phân R = 15Ω. Biết trong thời gian 16 phút 5 giấy, khối lượng đồng bám vào catot là 0,256g. Biến trở có giá trị là:

Xem thêm: De Thi Lich Su Lop 4 Cuoi Hoc Ki 2 Theo Thông Tư 22, Đề Thi Học Kì 2 Môn Lịch Sử

Công của lực điện trường thực hiện được khi điện tích đi được quãng đường 5cm là

A = q.E.d = -10-6.300.0,5 = -15.10-6J

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số câu hỏi: 30


Một điện tích điểm q=-10-6C dịch chuyển dọc theo đường sức của một điện trường đều, chiều chuyển động cùng chiều đường sức điện. Biết cường độ điện trường E = 300 V/m. Công của lực điện trường thực hiện được khi điện tích đi được quãng đường 5cm là