Một dây dẫn đồng chất bao gồm chiều lâu năm (l), máu diện (S) bao gồm điện trở (8Omega ) được gập đôi thành một dây dẫn mới có chiều nhiều năm (dfracl2). Điện trở của dây dẫn new này là bao nhiêu?


Khi gập dây lại thì chiều lâu năm dây bớt nhưng ngày tiết diện S của dây tăng lên.

Bạn đang xem: Một dây dẫn đồng chất có chiều dài l

Theo đề bài xích ta có: 

(left{ eginarrayll_1 = l,S_1 = S,R_1 = 8Omega \l_2 = dfracl2,S_2 = 2 mS,R_2 = ?endarray ight.)

Áp dụng biểu thức tính điện trở của dây dẫn, ta có:

 

(left{ egingatheredR_1 = ho dfracl_1S_1 hfill \R_2 = ho dfracl_1S_2 hfill \ endgathered ight.)

( o dfracR_1R_2 = dfracl_1S_2l_2S_1 = dfracl.2Sdfracl2S = 4)

( o R_2 = dfrac extR_14 = dfrac84 = 2Omega )


Đáp án nên chọn là: d


...

Bài tập có liên quan


Bài tập điện trở dây dẫn phụ thuộc vào các yếu tố của dây Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Chọn tuyên bố đúng tuyệt nhất trong những phát biểu dưới đây?


Biểu thức nào tiếp sau đây xác định năng lượng điện trở của dây dẫn?


Để mày mò sự phụ thuộc của điện trở dây đem vào vật liệu có tác dụng dây dẫn, đề xuất phải xác minh và so sánh điện trở của những dây dẫn có những đặc điểm nào?


Biết năng lượng điện trở suất của nhôm là (2,8.10^ - 8Omega m), của vonfram là (5,5.10^ - 8Omega m), của sắt là (12.10^ - 8Omega m) . đối chiếu nào dưới đó là đúng?


Dây dẫn bằng đồng được thực hiện rất phổ biến. Điều này không nên vì lí vị nào dưới đây?


Điện trở của dây dẫn không phụ thuộc vào yếu tố dưới đây?


Chọn câu vấn đáp đúng?

Một dây dẫn bằng đồng dài (l_1 = 10m) gồm điện trở (R_1) cùng một dây dẫn bởi nhôm lâu năm (l_2 = 2m) tất cả điện trở (R_2). So sánh giữa (R_1) với (R_2) nào dưới đó là đúng?


Hai đoạn dây bởi đồng, cùng chiều dài bao gồm tiết diện cùng điện trở tương ứng là (S_1,R_1) và (S_2,R_2). Hệ thức như thế nào dưới đây là đúng?


Hai dây dẫn bằng nhôm tất cả chiều dài, ngày tiết diện và điện trở tương ứng là (l_1,S_1,R_1) với (l_2,S_2,R_2). Biết (l_1 = 4l_2) cùng (S_1 = 2 mS_2). Lập luận nào sau đây về mối quan hệ giữa những điện trở (R_1) và (R_2) của nhị dây dẫn này là đúng?


Một dây dẫn đồng chất gồm chiều lâu năm (l), huyết diện (S) có điện trở (8Omega ) được gập đôi thành một dây dẫn mới gồm chiều nhiều năm (dfracl2). Điện trở của dây dẫn new này là bao nhiêu?


Một dây đồng nhiều năm (50m), tất cả tiết diện là (0,8mm^2) thì tất cả điện trở là (1,6Omega ). Một dây đồng khác có tiết diện (0,4mm^2) thì bao gồm điện trở là (2,4Omega ) thì tất cả chiều dài bằng bao nhiêu?


Hai dây bởi nhôm có cùng tiết diện, một dây tương đối dài (2m) tất cả điện trở (R_1), dây kia dài (6m) gồm điện trở (R_2). Tỉ số (fracR_1R_2 = ?)


Một dây dẫn dài (120m) được dùng làm quấn thành một cuộn dây. Khi đặt hiệu điện ráng (30V)vào hai đầu cuộn dây này thì cường độ cái điện qua cuộn dây là (125mA). Mỗi đoạn dây khá dài (1m) của cuộn dây gồm điện trở bởi bao nhiêu?


Người ta sử dụng dây niken làm dây nung cho một bếp điện. Giả dụ dùng nhiều loại dây này với 2 lần bán kính tiết diện là (0,5mm) thì cần dây bao gồm chiều nhiều năm (4,68m). Ví như không thay đổi điện trở của dây nung, nhưng cần sử dụng dây nhiều loại này với 2 lần bán kính tiết diện (0,3mm) thì dây phải có chiều dài bằng bao nhiêu?


Trong số những vật liệu sau, vật tư nào dẫn điện giỏi nhất:


Trong số các vật liệu sau, vật tư nào dẫn điện kém nhất?


Có cha dây dẫn cùng với chiều dài cùng tiết diện như nhau. Dây trước tiên bằng bội nghĩa có điện trở (R_1), dây lắp thêm hai bằng đồng đúc có điện trở (R_2) với dây thứ tía bằng nhôm tất cả điện trở (R_3). Biết năng lượng điện trở suất của bạc, đồng, nhôm có giá trị thứu tự là (1,6.10^ - 8Omega m;1,7.10^ - 8Omega m;2,8.10^ - 8Omega m). Lúc so sánh các điện trở này, ta có:


Một cuộn dây dẫn bằng đồng với khối lượng của dây dẫn là (0,5kg) với dây dẫn có tiết diện (1mm^2). Điện trở của cuộn dây là bao nhiêu biết năng lượng điện trở suất của đồng là (1,7.10^ - 8Omega m) và khối lượng riêng của đồng là (8900kg/m^3).


Người ta dùng dây nicrom tất cả điện trở suất là (1,1.10^ - 6Omega m) để làm dây nung cho một bếp điện. Điện trở của dây nung này sinh hoạt nhiệt độ thông thường là (4,5Omega ) và có chiều dài tổng cộng là (0,8m). Hỏi dây nung này bắt buộc có đường kính tiết diện là bao nhiêu?


Đường dây dẫn của mạng năng lượng điện trong một gia đình nếu nối dài tiếp tục với nhau sẽ có chiều dài tổng số là 500m với điện trở của từng đoạn tất cả chiều nhiều năm 1m của mặt đường dây này còn có điện trở trung bình là 0,02Ω. Tính điện trở tổng cộng của tổng thể đường dây dẫn nối dài liên tục này.

Xem thêm: 12 Tháng 4 Là Cung Gì - Người Sinh 12 Tháng 4 Là Cung Hoàng Đạo Gì


Hai đoạn dây dẫn có cùng tiết diện và được thiết kế từ thuộc một một số loại vật liệu, có chiều dài là l1 và l2. Theo lần lượt đặt và một hiệu điện nỗ lực vào nhị đầu của mỗi đoạn dây này thì dòng điện chạy qua chúng tất cả cường độ tương xứng là I1 và I2. Biết I1 = 0,25.I2, hỏi l1 dài gấp từng nào lần l2?


Ở các nhà cao tầng, tín đồ ta đính cột thu lôi để chống sét. Dây nối đầu cột thu lôi xuống khu đất là dây sắt, tất cả điện trở suất là 12,0.10-8Ω.m. Tính năng lượng điện trở của một dây dẫn bằng sắt này nếu nó lâu năm 40m với có đường kính tiết diện là 8mm?


Hình vẽ màn trình diễn một đoạn dây dẫn AB đồng chất, tiết diện đều, nhị điểm M cùng N chia dây dẫn AB thành cha đoạn dài bởi nhau: AM = MN = NB. Cho mẫu điện cường độ I chạy qua dây dẫn này. Hãy đối chiếu hiệu điện cố UANvà UMB

*


Một dây dẫn nhiều năm 120m được dùng làm quấn thành một cuộn dây. Khi đặt hiệu điện vậy 30V vào hai đầu cuộn dây này thì cường độ cái điện chạy qua nó là 125mA. Tính năng lượng điện trở cuộn dây?


Người ta sử dụng dây Nikêlin (một loại hợp kim) làm cho dây nung đến một phòng bếp điện. Ví như dùng các loại dây này với 2 lần bán kính tiết diện là 0,6mm thì cần dây bao gồm chiều nhiều năm là 2,88m. Hỏi giả dụ không đổi khác điện trở của dây nung, nhưng sử dụng dây các loại này với đường kính tiết diện là 0,4mm thì dây phải có chiều lâu năm là bao nhiêu?


Một đoạn dây dẫn hình trụ, đồng chất, huyết diện đều phải có điện trở là R. Nếu giảm đoạn dây đó thành tứ đoạn tất cả chiều dài bằng nhau thì từng đoạn tất cả điện trở là


*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - trằn Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ mạng xã hội trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT vì Bộ tin tức và Truyền thông.