Một con lắc đơn giao động với tần số (f). Giả dụ tăng khối lượng của bé lắc lên gấp đôi thì tần số giao động của con lắc đối kháng là:
Bạn đang xem: Một con lắc đơn dao động

Ta có, tần số của con lắc đối kháng (f = dfrac12pi sqrt dfracgl ) ta thấy tần số của con lắc đối chọi không phụ thuộc vào vào khối lượng nên khi tăng khối lượng của bé lắc không làm tác động đến tần số của chính nó và vẫn bởi (f)


*
*
*
*
*
*
*
*

Một nhỏ lắc đối chọi chiều nhiều năm l dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng ngôi trường g. Chu kỳ dao động của bé lắc được tính:


Một con lắc đối kháng gồm quả cầu nhỏ tuổi khối lượng m được treo vào trong 1 đầu sợi dây mềm, nhẹ, ko dãn, dài 64cm. Nhỏ lắc xê dịch điều hòa tại chỗ có vận tốc trọng ngôi trường g. Mang g = π2 (m/s2). Chu kì xấp xỉ của nhỏ lắc là :


Tại thuộc một khu vực trên Trái Đất, nhỏ lắc đối chọi có chiều nhiều năm l dao động điều hòa cùng với chu kì (2s), nhỏ lắc 1-1 có chiều lâu năm (2l) xấp xỉ điều hòa với chu kì:


Tại một nơi xác định, hai bé lắc đơn có độ lâu năm l1 với l2, dao động điều hoà với tần số tương xứng f1 và f2. Tỉ số (fracf_1f_2) bằng:


Con lắc solo có chiều lâu năm dây treo là l = 1 m tiến hành 10 xê dịch mất 20s. Mang π = 3,14 . Tốc độ trọng ngôi trường tại vị trí đặt con nhấp lên xuống là:


Tại thuộc một nơi trên Trái Đất, hai bé lắc đơn có chiều nhiều năm l1, l2 với chu kỳ xê dịch riêng thứu tự là T1 = 0,3 s cùng T2 = 0,4 s. Chu kỳ giao động riêng của nhỏ lắc thứ tía có chiều dài l3 = l1 + l2 là:


Con lắc đối chọi có chiều dài (ell ), trong khoảng thời gian (Delta )t thực hiện được 40 dao động. Nếu như tăng chiều dài dây của dây treo thêm 19 cm, thì cũng vào khoảng thời gian trên nhỏ lắc chỉ triển khai được 36 dao động. Chiều dài ban sơ của con lắc là:


Con rung lắc đơn dao động điều hòa với phương trình (s = cos (2t + 0,69) mcm), t tính theo đơn vị chức năng giây. Lúc t = 0,135s thì pha giao động là:


Một nhỏ lắc đối kháng đang xấp xỉ điều hòa cùng với biên độ góc bởi (9^0) dưới tác dụng của trọng lực. Ở thời điểm (t_0), vật bé dại của nhỏ lắc gồm li độ góc với li độ cong lần lượt là (4,5^0) với (2,5 pi cm). đem (g = 10 m/s^2). Vận tốc của trang bị ở thời gian (t_0)bằng


Một con lắc solo đang xê dịch điều hòa cùng với biên độ góc 5o. Khi vật nặng đi qua vị trí cân bằng thì bạn ta ổn định điểm ở chính giữa của dây treo, tiếp nối vật tiếp tục dao động ổn định với biên độ góc α0. Cực hiếm của α0 bằng:


Cho một bộ thí nghiệm khảo sát dao hễ của con lắc 1-1 như hình bên. Tên các thiết bị trong cỗ thí nghiệm kia là:


*

Trong bài thực hành đo gia tốc trọng ngôi trường của Trái Đất tại chống thí nghiệm, một học viên đo được chiều dài của con lắc đối chọi l = 800 ± 1 (mm) thì chu kỳ dao động là T = 1,78 ± 0,02 (s). đem π = 3,14. Tốc độ trọng ngôi trường của Trái Đất tại phòng thí nghiệm đó là:


Con rung lắc đơn xê dịch điều hòa gồm s0= 4cm, tại khu vực có vận tốc trọng ngôi trường g = 10m/s2. Biết chiều lâu năm của dây làl= 1m. Hãy viết phương trình xấp xỉ biết cơ hội t = 0 vật đi qua vị trí thăng bằng theo chiều dương?


Một nhỏ lắc đơn dao động với biên độ góc α0 = 0,1 rad có chu kì xấp xỉ T = 1s. Chọn gốc tọa độ là vị trí cân bằng, khi vật bước đầu chuyển cồn vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm. Phương trình xấp xỉ của bé lắc là:


Một bé lắc đơn dao động điều hòa gồm chu kì dao động T = 2s. Mang g = 10m/s2, π2=10. Viết phương trình giao động của con lắc biết rằng tại thời điểm ban đầu, vật bao gồm li độ góc (alpha = 0,05ra md) và gia tốc v = 15,7 cm/s.


Một tua dây nhẹ, ko dãn, dài $100cm$ được buộc chặt vào hai điểm cố định và thắt chặt $A$ cùng $B$ trên một đường thẳng ở ngang phương pháp nhau $60cm$. Một hạt cườm nhỏ, nặng, được xâu vào dây và có thể trượt ko ma giáp dọc theo dây. Lúc đầu hạt cườm đứng yên tại vị trí cân nặng bằng. Kéo hạt cườm lệch ngoài vị trí thăng bằng một đoạn nhỏ tuổi rồi buông nhẹ mang đến nó dao động điều hòa trong phương diện phẳng vuông góc cùng với $AB$ và bỏ qua mất sức cản của không khí. Hạt cườm xấp xỉ với tần số góc có giá trị gần cực hiếm nào sau đây nhất?


Ở một nơi trên Trái Đất, hai con lắc đơn có thuộc chiều nhiều năm đang giao động điều hòa với thuộc biên độ. điện thoại tư vấn (m_1,F_1) và (m_2,F_2) lần lượt là khối lượng, độ bự lực kéo về cực to của bé lắc thứ nhất và nhỏ lắc máy hai. Biết (m_1 + m_2 = 1,2) kg với (2F_2 = 3F_1). Quý hiếm của m1 là


Một học viên thực hiện nay thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng của chiều dài bé lắc solo với chu kì dao động kiểm hội chứng chu kì dao động. Từ tác dụng thí nghiệm, học viên này vẽ vật thị màn trình diễn sự dựa vào của (T^2)vào chiều lâu năm (l)) của nhỏ lắc như hình vẽ. Góc ( malpha ) đo được trên hình bởi 76,10. Rước (pi approx 3,14). Theo công dụng thí nghiệm của học sinh này thì vận tốc trọng ngôi trường tại khu vực làm phân tách là


*

Một nhỏ lắc đối kháng có chiều lâu năm 1 m, được treo tại khu vực có gia tốc trọng trường(g = pi ^2) m/s2. Giữ vật nhỏ của con lắc ở trong phần có li độ góc ( - 9^0) rồi thả nhẹ . Bỏ qua lực cản của ko khí. Con lắc đơn giao động điều hòa. Lựa chọn gốc thời hạn (t = 0) là thời điểm vật nhỏ dại của con lắc hoạt động chậm dần dần qua vị trí có li độ góc ( - 4,5^0). Phương trình dao động của vật là


Trong thời gian ∆t, một nhỏ lắc 1-1 có chiều nhiều năm l triển khai được 10 xấp xỉ điều hoà. Giả dụ tăng chiều dài thêm 36cm thì vẫn trong thời gian ∆t nó thực hiện được 8 giao động điều hoà. Chiều lâu năm l có giá trị là


Một nhỏ lắc solo có chiều lâu năm (50 cm) xê dịch điều hòa trên nơi tất cả (g = 9,8;;dfracms^2) với biên độ góc (alpha _0). Thời gian ngắn nhất thiết bị đi từ vị trí biên dương cho vị trí có li độ góc (alpha = dfracalpha _0sqrt 2 ) gần cực hiếm nào nhất sau đây?


Hai con lắc đối chọi có chiều nhiều năm (l_1) với (l_2) dao động ổn định tại và một nơi bao gồm chu kì xê dịch lần lượt là (T_1) với (T_2). Biết tại khu vực này, nếu con lắc tất cả chiều nhiều năm (ell _1 + ell _2) thì giao động với chu kì 1,0s; nếu bé lắc tất cả chiều lâu năm (ell _2-ell _1) thì xấp xỉ với chu kì 0,53s. Quý giá của (T_1) với (T_2) là
Xem thêm: Đáp Án Chi Tiết Đề Thi Thpt Quốc Gia 2021 Môn Toán Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021

Đề thi thpt QG - 2020

Một bé lắc đối chọi có chiều nhiều năm 81 cm đang xấp xỉ điều hòa cùng với biên độ góc (8^0) tại nơi có (g = 9,87m/s^2,,(pi ^2 approx 9,87)). Lựa chọn t = 0 lúc vật nhỏ của nhỏ lắc ở trong phần biên. Quãng con đường vật nhỏ tuổi đi được trong khoảng thời hạn từ t = 0 mang lại t = 1,2 s là


Phát biểu nào sau đây đúng nhất khi nói tới dao đụng của một con lắc 1-1 trong trường hợp bỏ lỡ lực cản của môi trường?