Những thí nghiệm đúng đắn cho thấy, hóa học khí thực (chất khí tổn tại trongthực tế như ôxi, nitơ, cacbonic...) chỉ tuân theo gần đúng những định hình thức Bôi-lơ- Ma-ri-ốt cùng Sác-lơ. Quý giá của tích $p.V$ và thương $fracpT$ thay đổi theobản chất, nhiệt độ và áp suất của chất khí. Chỉ tất cả khí lí tưởng là tuân theođúng những định pháp luật về hóa học khí đang học.

Bạn đang xem: Mối liên hệ giữa áp suất thể tích nhiệt độ

Tuy nhiên, sự khác hoàn toàn giữa khí thực cùng khí lí tưởng khiêm tốn ở nhữngnhiệt độ với áp suất thông thường. Vị đó, trong đời sống và kĩ thuật, lúc khôngyêu mong độ đúng mực cao, ta có thể áp dụng các định luật pháp về chất khí lí tưởngđể tính áp suất, thể tích và nhiệt độ của khí thực.

II. PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG

*

Đường màn biểu diễn hai giai đoạnbiến thay đổi trên đồ vật thị $p - V$

Kí hiệu $p_1,V_1,T_1$ là áp suất, thể tích và ánh sáng của lượng khímà ta xét sống trạng thái 1. Tiến hành một quy trình bất kì gửi khí sang trạngthái 2 bao gồm áp suất $p_2$, thể tích $V_2$ và nhiệt độ $T_2$. Bọn họ đitìm mối tương tác giữa những giá trị đó.

*

Việc lựa chọn trạng thái 1, 2 là bất kì, vị vậy rất có thể viết:

$fracp_1V_1T_1 = fracp_2V_2T_2 RightarrowfracpVT = $ hằng số

Phương trình bên trên được nhà đồ vật lí bạn Pháp Clapeyron (Cla-pê-rôn) đưa ranăm 1834 với được điện thoại tư vấn là phương trình tâm lý của khí lí tưởng hay phươngtrình Clapeyron.

III.QUÁ TRÌNH ĐẲNG ÁP

1. Quátrình đẳng áp

Quá trình đổi khác trạng thái khi áp suất ko đổi hotline là quá trình đẳngáo.

2. Liênhệ thân thể tích và nhiệt độ tuyệt vời trong quá trình đẳng áp

Quá trình biến đổi trạng thái khi áp suất không đổi hotline là quá trình đẳngáp.

$fracV_1T_1= fracV_2T_2 Rightarrow fracVT = $ hằng số

Trong quá trình đẳng áp của một lượng khí độc nhất vô nhị định, thể tích tỉ trọng thuậnvới nhiệt độ tuyệt đối.

3. Đườngđẳng áp

Đường biểu diễn sự biến chuyển thiên của thể tích theo ánh nắng mặt trời khi áp suất không đổigọi là đường đẳng áp.

*

Ứng với những áp suất khác nhau của và một lượng khí bao hàm đường đẳng ápkhác nhau.

4.Định phép tắc Gay-Lussac (Gay Luy-xác)

Xét một quá trình đẳng áp, trong các số đó áp suất $p$ không đổi và bởi $p_1$. Phươngtrình tâm lý khí lí tưởng trở thành:

$fracVT = fracCp_1 = $ hằng số

Nội dụng định phương tiện Gay-Lussac: Thể tích $V$ của một lượng khí có áp suất khôngđổi thì tỉ lệ với nhiệt độ độ tuyệt vời nhất của khí.

IV. ĐỘKHÔNG TUYỆT ĐỐI

Nếugiảm nhiệt độ tới $0K$ thì $p = 0$ với $V= 0.$ hơn thế nữa ở nhiệtđộ bên dưới $0K,$ áp suất cùng thể tích sẽ sở hữu được giá trị âm. Đólà điều không thể triển khai được.

Do đó, Ken-vin đã đưa ramột nhiệt độ giai ban đầu bằng ánh nắng mặt trời $0K$ call là độ không tốt đối. Các nhiệt độtrong sức nóng giai của Ken-vin đều phải sở hữu giá trị dương và mỗi độ phân tách trong nhiệtgiai này cũng bởi mỗi độ chia trong sức nóng giai Xen-xi-út (Celsius).

Xem thêm: Đồng Biến Nghịch Biến Lớp 12 Bài 1: Sự Đồng Biến, Nghịch Biến Của Hàm Số

Chính xác thì độ khôngtuyệt đối thấp rộng $-273^o$Cmột chút (vào khoảng tầm $-273,15^o$C).Nhiệt độ thấp độc nhất mà nhỏ người triển khai được trong phòng thí nghiệm hiện naylà $10^-9 $K.