Phân tử mARN được phiên mã tử mạch mã gốc gồm chiều 3" → 5" → phân tử mARN gồm chiều 5" → 3".

Bạn đang xem: Mã di truyền trên marn được đọc theo

Mã di truyền được đọc tiếp tục từ 5" → 3"


Một loài thực vật, xét 6 ren mã hóa 6 chuỗi polipeptit nằm trên đoạn không cất tâm hễ của một nhiễm sắc đẹp thể. Từ trên đầu mút nhiễm sắc đẹp thể, những gen này sắp xếp theo máy tự: M, N, P, Q, S, T. Theo lí thuyết, tất cả bao nhiêu tuyên bố nào sau đây đúng?

I. Đột mất tích 1 cặp nuclêôtit trung tâm gen M đã làm thay đổi trình từ bỏ coodon của các phần tử mARN được phiên mã từ các gen N, P, Q, S và T.

II. Nếu xẩy ra đột lay chuyển đoạn nhiễm dung nhan thể khiến cho gen N gửi vào vị trí giữa gene S và gen T thì hoàn toàn có thể làm đổi khác mức độ hoạt động của gen N.

III. Nếu xẩy ra đột biến hóa lặp đoạn nhiễm sắc thể đựng gen N và gen p thì luôn vô ích cho thể tự dưng biến.

IV. Nếu xảy ra đột trở nên điểm ở gen S thì rất có thể không làm biến hóa thành phần các loại nuclêôtit của ren này.


A. 3.


B.1.


C.4.


D. 2.


Câu 6:


Trong quy trình nhân đôi ADN, quá trình nào dưới đây không xảy ra?


A. A của môi trường thiên nhiên liên kết cùng với T mạch gốc.


B. T của môi trường thiên nhiên liên kết cùng với A mạch gốc.


C. U của môi trường liên kết cùng với A mạch gốc.


D. G của môi trường xung quanh liên kết với X mạch gốc.


Bình luận


phản hồi
Hỏi bài

Hỗ trợ đăng ký khóa huấn luyện và đào tạo tại magdalenarybarikova.com


*

liên kết
thông tin magdalenarybarikova.com
Tải vận dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN coi

Hãy chọn chính xác nhé!


Đăng ký


cùng với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng cam kết

Bạn đã tài năng khoản? Đăng nhập


magdalenarybarikova.com

Bằng biện pháp đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản áp dụng và cơ chế Bảo mật của chúng tôi.


Đăng nhập


cùng với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


magdalenarybarikova.com

Bằng giải pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản áp dụng và chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Xem thêm: Cách Xét Tính Chẵn Lẻ Của Hàm Số, Xét Tính Chẵn Lẻ Của Hàm Số Lớp 10


Quên mật khẩu


Nhập địa chỉ email các bạn đăng ký để mang lại mật khẩu đăng nhập
đem lại mật khẩu đăng nhập

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


magdalenarybarikova.com

Bằng giải pháp đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản thực hiện và chế độ Bảo mật của chúng tôi.


Bạn vui mắt để lại tin tức để được TƯ VẤN THÊM
lựa chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
magdalenarybarikova.com