Các dung dịch axit đều có một số đặc điểm chung, chính là tính chất của các cation H+ trong dung dịch.

Bạn đang xem: Lý thuyết hóa 11 bài 2

2. Axit các nấc

Axit nhiều nấc, phân li từng mức ra ion H+. Thông thường nấc sau yếu hơn nấc trước từ 104 đến 105 lần.

Ví dụ:

*

Phân tử H3PO4 phân li tía nấc ra ion H+, H3PO4 là axit tía nấc.

II. BAZƠ

1. Định nghĩa

Theo thuyết A-rê-ni-ut, bazơ là hóa học khi tan trong nước phân li ra anion OH−.

Ví dụ:

NaOH → Na+ + OH−

Các hỗn hợp bazơ đều sở hữu một số đặc thù chung, chính là tính chất của những anion OH− trong dung dịch.

2. Bazơ nhiều nấc

Bazơ các nấc phân lí từng mức ra ion OH−

Ví dụ:

Ba(OH)2 là bazơ hai nấc, phân li nhị nấc ra ion OH−.

*

III. HIĐROXIT LƯỠNG TÍNH


Hiđroxit lưỡng tính là hiđroxit khi tan nội địa vừa có thể phân li như axit vừa hoàn toàn có thể phân li như bazơ.

Ví dụ Al(OH)3 là hiđroxit lưỡng tính

Sự phân li theo phong cách bazơ:

*

Sự phân li theo kiểu axit:

*

Các hiđroxit lưỡng tính thường gặp là Zn(OH)2, Pb(OH)2, Sr(OH)2, Cr(OH)3... Chúng đầy đủ ít chảy trong nước với lực axit (khả năng phân li ra ion), lực bazơ các yếu.

IV. MUỐI

1. Định nghĩa

Muối là hợp hóa học khi tung trong nước phân li ra cation kim loại (hoặc cation NH+4 ) và anion cội axit.

Ví dụ:

*

Muối nhưng mà anion nơi bắt đầu axit không còn hiđro có tác dụng phân li ra ion H+ (hiđro bao gồm tính axit) được điện thoại tư vấn là muối trung hoà.

Ví dụ: NaCl, (NH4)3SO4, Na2CO3 

Nếu anion cội axit của muối vẫn tồn tại hiđro có tác dụng phân li ra ion H+ thì muối này được gọi là muối axit.

Ví dụ: NaHCO3, NaH2PO4, NaHSO4

2. Sự năng lượng điện li của muối trong nước

Hầu hết những muối khi tan trong nước phân li trọn vẹn ra cation sắt kẽm kim loại (hoặc cation NH+4) với anion nơi bắt đầu axit (trừ một vài muối như HgCl2, Hg(CN)2 ... Là các chất điện li yếu).

Xem thêm: Toán 12 Bài 4 : Đường Tiệm Cận, Giải Toán 12 Bài 4

Ví dụ:

*

Nếu anion gốc axit còn hiđro bao gồm tính axit, thì cội này liên tục phân li yếu hèn ra ion H+.