Giải bài 6: Lũy thừa của một trong những hữu tỉ - Sách VNEN toán 7 tập 1 trang 21. Phần dưới đang hướng dẫn trả lời và giải đáp các thắc mắc trong bài xích học. Phương pháp làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học viên nắm tốt kiến thức bài xích học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


A. B. Chuyển động khởi cồn và sinh ra kiến thức

1.

Bạn đang xem: Lũy thừa của một số hữu tỉ lớp 7

a) Điền vào những ô trống vào bảng dưới đây:

Lũy thừaCơ sốSố mũGiá trị của lũy thừa
2$^3$   
3$^5$   
5$^2$   

Trả lời:

Lũy thừaCơ sốSố mũGiá trị của lũy thừa
2$^3$238
3$^5$35243
5$^2$5225

b) Đọc kĩ nội dung sau

Lũy thừa bậc n của một trong những hữu tỉ x, kí hiệu $x^n$, là tích của n thừa số (n là một vài tự nhiên to hơn 1).

*

$x^n$ phát âm là x mũ n, hoặc x lũy thừa n, hoặc lũy quá bậc n của x; x được gọi là cơ số, n được điện thoại tư vấn là số mũ.

c) Điền vào những ô trống trong bảng sau đây và đối chiếu kết quả với bạn:

Lũy thừaCơ sốSố mũGiá trị của lũy thừa
$(frac45)^n$......$(frac45)^n$ = $frac...^n...^n$
$(frac......)^...$......$(frac-34)^n$ = $frac(...)^n...^n$
$(frac5-7)^n$......$(frac5-7)^n$ = $frac...^n(...)^n$
(-0,5)$^3$.........

Trả lời:

Lũy thừaCơ sốSố mũGiá trị của lũy thừa
$(frac45)^n$$frac45$n$(frac45)^n$ = $frac4^n5^n$
$(frac......)^...$$frac-34$n$(frac-34)^n$ = $frac(-3)^n4^n$
$(frac5-7)^n$$frac5-7$n$(frac5-7)^n$ = $frac5^n(-7)^n$
(-0,5)$^3$-0,53-0,125

2. a) Điền công dụng vào ô trống vào bảng sau:

Phép tínhKết quả
3$^7$.3$^2$ 
5$^9$.5$^7$ 
2$^11$ : 2$^8$ 
5$^8$ : 5$^5$ 

Trả lời:

Phép tínhKết quả
3$^7$.3$^2$3$^9$
5$^9$.5$^7$5$^16$
2$^11$ : 2$^8$2$^3$
5$^8$ : 5$^5$5$^3$

 b) Đọc kĩ ngôn từ sau

Tích của nhị lũy thừa thuộc cơ số là 1 trong những lũy thừa của cơ số kia với số mũ bằng tổng của nhị số mũ:

$x^m$.$x^n$ = $x^m+n$.

Thương của hai lũy thừa thuộc cơ số khác 0 là côn trùng lũy vượt của cơ số đó với số mũ bừng hiệu của nhì số mũ:

$x^m$ : $x^n$ = $x^m-n$ ($x eq 0, mgeq n$).

c) triển khai các phép tính sau:

(-3)$^2$.(-3)$^3$; $(frac23)^5$ : $(frac23)^3$; (0,8)$^3$ : (0,8)$^2$.

Trả lời:

(-3)$^2$.(-3)$^3$ = (-3)$^2 + 3$ = (-3)$^5$ = -243;

$(frac23)^5$ : $(frac23)^3$ = $(frac23)^5 - 3$ = $(frac23)^2$ = $frac49$;

(0,8)$^3$ : (0,8)$^2$ = (0,8)$^3 - 2$ = (0,8)$^1$ = 0,8.

3. A) Tính rồi so sánh: (2$^3$)$^2$ với 2$^6$; <$(frac-12)^2$>$^3$ cùng $(frac-12)^5$.

Trả lời:

(2$^3$)$^2$ = 8$^2$ = 64; 2$^6$ = 64 $Rightarrow$ (2$^3$)$^2$ = 2$^6$;

<$(frac-12)^2$>$^3$ = $(frac14)^3$ = $frac164$; $(frac-12)^5$ = $frac-132$

$Rightarrow$ <$(frac-12)^2$>$^3$ > $(frac-12)^5$.

b) Đọc kĩ nội dung sau:

Khi tính lũy thừa của một lũy thừa, ta giữ nguyên cơ số và nhân nhì số mũ:

$(x^n)^m$ = $x^m.n$.

c) tiến hành các phép tính: <$(frac-34)^3$>$^2$ ; <(0,1)$^4$>$^2$.

Trả lời:

<$(frac-34)^3$>$^2$ = $(frac-34)^3.2$ = $(frac-34)^6$;

<(0,1)$^4$>$^2$ = (0,1)$^4.2$ = (0,1)$^8$.

4. A) triển khai các vận động sau

Em và các bạn em hãy cùng tính, so sánh, viết tiếp vào chỗ trống vào bảng sau:

TínhSo sánh
(2.3)$^2$ = ...2$^2$.3$^2$ = ...(2.3)$^2$ ... 2$^2$.3$^2$
<(-0,5).4>$^3$ = ...(-0,5)$^3$.4$^3$ = ...<(-0,5).4>$^3$ ... (-0,5)$^3$.4$^3$

Trả lời:

TínhSo sánh
(2.3)$^2$ = 362$^2$.3$^2$ = 36(2.3)$^2$ = 2$^2$.3$^2$
<(-0,5).4>$^3$ = -8(-0,5)$^3$.4$^3$ = -8<(-0,5).4>$^3$ = (-0,5)$^3$.4$^3$

b) Đọc kĩ văn bản sau

Lũy thừa của một tích bởi tích những lũy thừa: $(x.y)^n$ = $x^n.y^n$

c) Thực hiện nay các hoạt động sau

Tính: $(frac15)^5$ . 5$^5$; (0,25)$^4$ . 4$^4$.

Trả lời:

$(frac15)^5$ . 5$^5$ = $(frac15.5)^5$ = 1$^$;

(0,25)$^4$ . 4$^4$ = (0,25.4)$^4$ = 1$^4$ = 1.

5. A) Em hãy cùng chúng ta tính, so sánh, điền vào bảng sau:

TínhSo sánh
$(frac-34)^3$ = ...$frac(-3)^34^3$ = ...$(frac-34)^3$ ... $frac(-3)^34^3$
$frac2,4^22^2$ = ...$(frac2,42)^2$ = ...$frac2,4^22^2$ ... $(frac2,42)^2$

Trả lời:

TínhSo sánh
$(frac-34)^3$ = $frac-2764$$frac(-3)^34^3$ = $frac-2764$$(frac-34)^3$ = $frac(-3)^34^3$
$frac2,4^22^2$ = $frac3625$$(frac2,42)^2$ = $frac3625$$frac2,4^22^2$ = $(frac2,42)^2$

b) Em tính với đối chiếu công dụng với bạn: $frac(-12)^2(2,4)^2$; $frac10^52^5$; $(frac12 - frac35)^2$.

Xem thêm: Bộ 3 Đề Thi Toán Lớp 6 Học Kì 1 Có Đáp Án, Đề Thi Học Kì 1 Lớp 6 Môn Toán Mới Nhất

Trả lời:

$frac(-12)^2(2,4)^2$ = $(frac-122,4)^2$ = (-5)$^2$ = 25; 

$frac10^52^5$ = $(frac102)^5$ = 5$^5$ = 3125; 

$(frac12 - frac35)^2$ = $(frac510 - frac610)^2$ = $(frac-110)^2$ = $frac1100$.