Phụ thuộc vào trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.

Bạn đang xem: Lực đẩy acsimets phụ thuộc vào các yếu tố nào

Để chứng minh được câu trả lời trên hãy cùng Top lời giải tìm hiểu nhé!

Dựa vào công thức của lực đẩy Ác si mét: F = d.V

Trong đó d là trọng lượng riêng của chất lỏng

V là thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.

1. Tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng chìm trong nó

Một vật nhúng vào chất lỏng bị chất lỏng đó đẩy thẳng đứng từ dưới lên với lực có độ lớn bằng trọng lượng của phần chất lỏng mà vật chiếm chỗ. Lực này gọi là lực đẩy Ác-simét.

*
Lực đẩy ác si mét phụ thuộc vào yếu tố nào" width="772">

- Đặc điểm của lực acsimet: 

- Cùng phương và ngược hướng với trọng lực. 

- Chúng quyết định đến sự nổi hay chìm của một vật.

2. Những ứng dụng quan trọng của lực đẩy Acsimets trong cuộc sống


Trong chỉ trong lý thuyết, lực đẩy acsimets có những ứng dụng vô cùng quan trọng trong cuộc sống hiện nay, ta có thể liệt kê cơ bản như sau: 

a. Ứng dụng lực đẩy acsimet để thiết kế tàu, thuyền

Trong thực tế, lực đẩy acsimet được ứng dụng khá nhiều trong cuộc sống. Ví dụ nổi bật nhất phải kể đến để thiết kế tàu thuyền. Các nhà thiết kế đã áp dụng lực đẩy acsimet như sau: Họ sẽ tạo ra các khoảng trống lớn để giúp tăng thể tích cho tàu, qua đó sẽ khiến tàu thuyền di chuyển dễ dàng trên bề mặt nước. Đó là lý do giải thích vì sao, tàu thuyền có trọng tải rất lớn nhưng lại không bị chìm khi chúng đi trên mặt nước. 

b. Ví dụ về sự nổi của cá nhờ lực đẩy acsimet

Còn trong tự nhiên, các loài cá cũng có cấu tạo cơ thể chứa một bong bóng lớn để giúp điều chỉnh khả năng lặn hay nổi của chúng, đó cũng chính là nguyên lý của lực đẩy acsimet. Theo đó, nếu cá muốn nổi, bong bóng sẽ căng lên để tăng thể tích làm cho lực đẩy tăng lên, giúp cho cá nổi cao hơn một cách dễ dàng và ngược lại. 

c. Ứng dụng vào sản xuất khinh khí cầu nhờ lực đẩy acsimet

Ứng dụng của nguyên lý lực đẩy ác-si-mét trong không khí, người ta đã áp dụng để sản xuất khinh khí cầu thành công. Nếu khinh khí cầu muốn bay lên trên cao, người ta sẽ dùng lửa đốt để giúp tăng thể tích không khí bên trong khinh khí cầu, quá trình giãn nở này giúp tăng thể tích để tăng lực đẩy. Đồng thời, họ cũng sẽ làm giảm khối lượng riêng của khinh khí cầu. Đó cũng chính là lý do vì sao khí heli được sử dụng trong trường hợp này.

3. Bài tập luyện tập

Bài tập 1: Hãy chứng minh rằng thí nghiệm dưới đây chứng tỏ dự đoán về độ lớn của lực đẩy Acsimets nêu trên là đúng.

Treo cốc A chưa đựng nước và vật nặng vào lực kế, lực kế chỉ giá trị P1.


Nhúng vật nặng vào bình tràn đựng đầy nước, nước từ bình tràn chảy vào cốc B. Lực kế chỉ giá trị P2.

Đổ nước từ cốc B vào cốc A, lực kế chỉ giá trị P1.

Trả lời: 

Khi nhúng vật nặng vào trong bình tràn, nước từ trong bình tràn ra một thể tích gọi là V. Thể tích của phần nước này đúng bằng thể tích của vật.Khi vật nhúng trong nước sẽ bị nước tác dụng lực đẩy hướng từ dưới lên trên.

Lúc này, số chỉ của lực kế lúc là: P2 = P1 – FA 1, trong đó P1 là trọng lượng của vật và FA là định luật Acsimets.

Khi ta đổ nước lại từ cốc B vào cốc A, lực kế chỉ giá trị P1. Qua đó có thể thấy lực đẩy về acsimets có độ lớn bằng trọng lượng của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.

 Vậy dự đoán của Ác si mét về độ lớn của lực đẩy này là đúng.

Bài tập 2: Trong các câu sau, câu nào đúng?

A. Lực đẩy Ac si met cùng chiều với trọng lực.

B. Lực đẩy Ac si met tác dụng theo mọi phương vì chất lỏng gây áp suất theo mọi phương.

C. Lực đẩy Ac si met có điểm đặt ở vật.

D. Lực đẩy Ac si met luôn có độ lớn bằng trọng lượng của vật.

Trả lời: 

Đáp án B

Vì: Lực đẩy Ac si met có điểm đặt ở vật. Có phương thẳng đứng và có chiều hướng từ dưới lên trên.

Bài tập 3: Một thỏi nhôm và một thỏi thép có thể tích bằng nhau cùng được nhúng chìm trong nước. Nhận xét nào sau đây là đúng?

A. Thỏi nào nằm sâu hơn thì lực đẩy Ác si met tác dụng lên thỏi đó lớn hơn.

B. Thép có trọng lượng riêng lớn hơn nhôm nên thỏi thép chịu tác dụng của lực đẩy Ác si met lớn hơn.

C. Hai thỏi nhôm và thép đều chịu tác dụng của lực đẩy Ác si met như nhau vì chúng cùng khối lượng.

D. Hai thỏi nhôm và thép đều chịu tác dụng của lực đẩy Ác si met như nhau vì chúng chiếm thể tích trong nước như nhau.

Xem thêm: Ca Có Phải Kim Loại Không - Những Điều Có Thể Bạn Chưa Biết Về Canxi

Trả lời: 

Đáp án D

Vì: Lực đẩy Ác-si-mét phụ thuộc vào trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ. Hai vật này có cùng thể tích nên phần thể tích nước bị chúng chiếm chỗ là như nhau. Vì vậy lực đẩy Ác-si-mét tác dụng vào chúng là như nhau.