Home/ Môn học/Tiếng Anh/Viết đoạn văn bởi Tiếng Anh về lợi ích của việc học online mùa dịch COVID. Gợi ý -. Không gian học tập dễ chịu – thời hạn học tập linh hoạt – D


Bạn đang xem: Lợi ích của việc học online bằng tiếng anh

Viết đoạn văn bằng Tiếng Anh về lợi ích của bài toán học online mùa dịch COVID. Gợi ý -. Không gian học tập thoải mái – thời gian học tập linh động – D


Viết đoạn văn bởi Tiếng Anh về lợi ích của việc học online mùa dịch COVID.Gợi ý-. Không gian học tập thoải mái và dễ chịu – thời gian học tập linh hoạt– dễ dàng lưu trữ tài liệu học tập tập.
Xem thêm: Top 10 Bài Phát Biểu Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 Hay, Ý Nghĩa

*

Mimzyy2509:3

Khoing chép mạng ak .

The Covid 19 translation is currently raging across the country. It has claimed many lives và pain of the people. So in the country we have opened the door lớn online learning for the better. I find that online learning gives me many opportunities that I have never seen before in major lectures, and learning online still helps me acquire the same quantitative knowledge as studying in school. . Firstly, online learning helps me to grasp the lecture better, because the teacher will speak or record the Lecture via microphone and when listening to the lecture, the audio will be very clear và easy lớn hear. This is much more beneficial for listening to my sermons because the sermons are large and broad,. Secondly, in online lessons, besides the gọi called Zoom, teachers often record the lecture và post it on the school’s intranet, so I can easily review the lecture anytime, anywhere. . Furthermore I have: A comfortable study space– Flexible study time– Easy to store study materials. Although that is the case, there are a number of friends who have played & skipped school thanks khổng lồ learning Zoom. That is really spoiled. We should advise you to study better ^^. Protecting our planet is protecting ourselves

Bản dịch :

dịch Covid 19 hiện đang nổi loạn trên toàn quốc. Nó đã cướp đi những sinh mạng và nỗi đau của bé người. Vì chưng vậy, ở non sông chúng tôi, cửa hàng chúng tôi đã xuất hiện thêm cánh cửa ngõ để học tập trực tuyến tốt hơn. Tôi thấy rằng học trực tuyến mang lại cho tôi nhiều thời cơ mà tôi trước đó chưa từng thấy trước đây trong những bài giảng lớn, và học trực tuyến đường vẫn giúp tôi tiếp thu được lượng loài kiến ​​thức như học tập trên trường. . Trang bị nhất, câu hỏi học trực đường giúp mình thâu tóm bài giảng xuất sắc hơn, vày giáo viên đã nói hoặc ghi âm bài xích giảng qua micro và khi nghe đến bài giảng âm thanh sẽ tương đối rõ ràng, dễ dàng nghe. Điều này có ích hơn những cho bài toán nghe các bài giảng của mình vì những bài giảng rất lớn và rộng. Thứ hai, trong các tiết dạy dỗ trực tuyến, xung quanh phần hotline là Phóng to, thầy cô thường xuyên ghi âm bài giảng và gửi lên mạng nội bộ của trường nên tôi rất có thể dễ dàng coi lại bài bác giảng các lúc, hồ hết nơi. . Hơn nữa, tôi có: không khí học tập thoải mái– thời hạn học linh hoạt– tiện lợi tiết kiệm tài liệu học tập tập. Tuy nhiên, có một vài bạn đê mê vui, trốn học dựa vào học Zoom. Đó là thực thụ hư hỏng. đề nghị khuyên chúng ta học xuất sắc hơn ^^. đảm bảo hành tinh của chúng ta là đảm bảo an toàn chính chúng ta# Chúc bạn hok tốt!~