Hướng dẫn trả lời câu hỏi và giải bài bác tập SGK bài bác 3: Logarit lớp 12 (Toán Giải tích) hay, ngắn gọn, dễ hiểu từ đội ngũ chuyên viên giàu tay nghề biên soạn và chia sẻ miễn phí.

Bạn đang xem: Lời giải hay toán 12


Nội dung bài xích viết

Giải Toán 12 bài xích 3: LôgaritTrả lời câu hỏi SGK Toán Giải tích 12 bài xích 3:Giải bài xích tập SGK Toán Giải tích 12 bài xích 3:

Nội dung giải bài xích tập SGK Toán Giải tích lớp 12 bài 3 (Chương 2): Lôgarit được soạn rõ ràng, dễ dàng nắm bắt với cách thức giải hay, dễ dàng áp dụng với các dạng bài tập tương tự, bám quá sát nội dung kiến thức triết lý trọng tâm những em được học trên lớp. 

Giải Toán 12 bài 3: Lôgarit

Để giải các dạng bài tập Lôgarit lớp 12 các em học sinh cần nắm rõ kiến thức kim chỉ nan và công thức tính logarit lớp 12 quan tiền trọng, từ kia linh hoạt sử dụng trong việc vận dụng vào giải bài bác tập.

Trả lời thắc mắc SGK Toán Giải tích 12 bài bác 3:

Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích bài xích 3 trang 61: 

Tìm x để:

a) 2x = 8;

b) 2x = 1/4;

c) 3x = 81;

d) 5x = 1/125.

Lời giải:

a) 2x = 8 ⇔ 2x = 23 ⇔ x = 3.

b) 2x = 1/4 ⇔ 2x = 2(-2) ⇔ x = -2.

c) 3x = 81 ⇔ 3x = 34 ⇔ x = 4.

d) 5x = 1/125 ⇔ 5x = 5(-3) ⇔ x = -3.

Trả lời thắc mắc Toán 12 Giải tích bài 3 trang 62:

a) Tính log1/2⁡4, log3⁡1/27.

b) Có các số x, y nào để 3x = 0, 2y = -3 hay không ?

Lời giải:

a) log1/2⁡4 = -2, log3⁡1/27 = -3.

b) không tồn tại số x, y nào nhằm 3x = 0, 2y = -3 vì chưng 3x > 0,2y > 0 với đa số x, y.

Trả lời thắc mắc Toán 12 Giải tích bài 3 trang 62: 

Hãy minh chứng các đặc thù trên

loga⁡1 = loga⁡⁡a0 = 0

loga⁡⁡ a = loga⁡⁡a1 = 1

Lời giải:

Ta có:

aloga⁡⁡b = aα với α = loga⁡⁡b. Từ quan niệm ta gồm aα = b yêu cầu aloga⁡⁡b = aα = b.

Đặt loga⁡aα = b. Theo định nghĩa aα = ab nên α = b. Vậy loga⁡aα = b = α.

Trả lời thắc mắc Toán 12 Giải tích bài 3 trang 63 (1):

 

Lời giải:

Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích bài 3 trang 63 (2):

Cho b1 = 23, b2 = 25.

Tính log2b1 + log2b2; log2b1b2 và so sánh các kết quả.

Lời giải:

log2b1 + log2b2 = log223 + log2 25 = 3 + 5 = 8.

log2b1b2) = log2(23.25 )= log2(2(3+5))= log2(28) = 8.

Vậy log2b1 + log2b2 = log2b1b2

Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích bài bác 3 trang 64: Tính log1/2⁡2 + 2log1/2⁡1/3 + log1/2⁡3/8 .

Lời giải:

log1/2⁡2 + 2log1/2⁡1/3 + log1/2⁡3/8

= log1/2⁡2 + log1/2⁡1/3 + log1/2⁡1/3 + log1/2⁡3/8

= log1/2⁡(2.1/3.1/3 .3/8) = log1/2⁡1/12.

Trả lời thắc mắc Toán 12 Giải tích bài xích 3 trang 64: 

Cho b1 = 25, b2 = 23. Tính log2⁡b1 - log2⁡b2 , log2⁡b1/b2 và so sánh những kết

Lời giải:

Trả lời thắc mắc Toán 12 Giải tích bài xích 3 trang 65: 

Cho a = 4, b = 64, c = 2. Tính loga⁡b, logca, logcb.

Tìm một hệ thức liên hệ giữa ba hiệu quả thu được.

Lời giải:

loga⁡b = log464 = log443 = 3.

logca = log24 = 2.

logcb = log264 = log226 = 6.

Vậy logcb = logca. Loga⁡b

Giải bài xích tập SGK Toán Giải tích 12 bài bác 3:

Bài 1 (trang 68 SGK Giải tích 12): 

Không sử dụng máy tính, hãy tính:

Lời giải:

Bài 2 (trang 68 SGK Giải tích 12): 

Tính

Lời giải:

 

Bài 3 (trang 68 SGK Giải tích 12): 

Rút gọn biểu thức:

Lời giải:

Bài 4 (trang 68 SGK Giải tích 12): 

So sánh những cặp số sau:

Lời giải:

Bài 5 (trang 68 SGK Giải tích 12): 

a) mang lại a = log303; b = log305

Hãy tính log301350 theo a, b.

b) cho c = log153. Hãy tính log2515 theo c.

Xem thêm: " Quả Chuối Đọc Tiếng Anh Là Gì, Quả Chuối Tiếng Anh Là Gì

Lời giải:

 

Ngoài ra những em học viên và thầy cô bao gồm thể xem thêm nhiều tư liệu hữu ích không thiếu thốn các môn được cập nhật liên tiếp tại chăm trang của bọn chúng tôi.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới phía trên để tải về hướng dẫn giải bài tập toán 12 logarit tương đối đầy đủ nhất file Word, pdf trọn vẹn miễn phí!