Hướng dẫn trả lời câu hỏi và giải bài tập SGK Bài 3: Logarit lớp 12 (Toán Giải tích) hay, ngắn gọn, dễ hiểu từ đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm biên soạn và chia sẻ miễn phí.

Bạn đang xem: Lời giải hay toán 12


Nội dung bài viết

Giải Toán 12 Bài 3: LôgaritTrả lời câu hỏi SGK Toán Giải tích 12 Bài 3:Giải bài tập SGK Toán Giải tích 12 Bài 3:

Nội dung giải bài tập SGK Toán Giải tích lớp 12 Bài 3 (Chương 2): Lôgarit được biên soạn rõ ràng, dễ hiểu với phương pháp giải hay, dễ dàng áp dụng với các dạng bài tập tương tự, bám sát nội dung kiến thức lý thuyết trọng tâm các em được học trên lớp. 

Giải Toán 12 Bài 3: Lôgarit

Để giải các dạng bài tập Lôgarit lớp 12 các em học sinh cần nắm vững kiến thức lý thuyết và công thức tính logarit lớp 12 quan trọng, từ đó linh hoạt sử dụng trong việc ứng dụng vào giải bài tập.

Trả lời câu hỏi SGK Toán Giải tích 12 Bài 3:

Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích Bài 3 trang 61: 

Tìm x để:

a) 2x = 8;

b) 2x = 1/4;

c) 3x = 81;

d) 5x = 1/125.

Lời giải:

a) 2x = 8 ⇔ 2x = 23 ⇔ x = 3.

b) 2x = 1/4 ⇔ 2x = 2(-2) ⇔ x = -2.

c) 3x = 81 ⇔ 3x = 34 ⇔ x = 4.

d) 5x = 1/125 ⇔ 5x = 5(-3) ⇔ x = -3.

Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích Bài 3 trang 62:

a) Tính log1/2⁡4, log3⁡1/27.

b) Có các số x, y nào để 3x = 0, 2y = -3 hay không ?

Lời giải:

a) log1/2⁡4 = -2, log3⁡1/27 = -3.

b) Không có số x, y nào để 3x = 0, 2y = -3 vì 3x > 0,2y > 0 với mọi x, y.

Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích Bài 3 trang 62: 

Hãy chứng minh các tính chất trên

loga⁡1 = loga⁡⁡a0 = 0

loga⁡⁡ a = loga⁡⁡a1 = 1

Lời giải:

Ta có:

aloga⁡⁡b = aα với α = loga⁡⁡b. Từ định nghĩa ta có aα = b nên aloga⁡⁡b = aα = b.

Đặt loga⁡aα = b. Theo định nghĩa aα = ab nên α = b. Vậy loga⁡aα = b = α.

Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích Bài 3 trang 63 (1):

 

Lời giải:

Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích Bài 3 trang 63 (2):

Cho b1 = 23, b2 = 25.

Tính log2b1 + log2b2; log2b1b2 và so sánh các kết quả.

Lời giải:

log2b1 + log2b2 = log223 + log2 25 = 3 + 5 = 8.

log2b1b2) = log2(23.25 )= log2(2(3+5))= log2(28) = 8.

Vậy log2b1 + log2b2 = log2b1b2

Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích Bài 3 trang 64: Tính log1/2⁡2 + 2log1/2⁡1/3 + log1/2⁡3/8 .

Lời giải:

log1/2⁡2 + 2log1/2⁡1/3 + log1/2⁡3/8

= log1/2⁡2 + log1/2⁡1/3 + log1/2⁡1/3 + log1/2⁡3/8

= log1/2⁡(2.1/3.1/3 .3/8) = log1/2⁡1/12.

Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích Bài 3 trang 64: 

Cho b1 = 25, b2 = 23. Tính log2⁡b1 - log2⁡b2 , log2⁡b1/b2 và so sánh các kết

Lời giải:

Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích Bài 3 trang 65: 

Cho a = 4, b = 64, c = 2. Tính loga⁡b, logca, logcb.

Tìm một hệ thức liên hệ giữa ba kết quả thu được.

Lời giải:

loga⁡b = log464 = log443 = 3.

logca = log24 = 2.

logcb = log264 = log226 = 6.

Vậy logcb = logca. loga⁡b

Giải bài tập SGK Toán Giải tích 12 Bài 3:

Bài 1 (trang 68 SGK Giải tích 12): 

Không sử dụng máy tính, hãy tính:

Lời giải:

Bài 2 (trang 68 SGK Giải tích 12): 

Tính

Lời giải:

 

Bài 3 (trang 68 SGK Giải tích 12): 

Rút gọn biểu thức:

Lời giải:

Bài 4 (trang 68 SGK Giải tích 12): 

So sánh các cặp số sau:

Lời giải:

Bài 5 (trang 68 SGK Giải tích 12): 

a) Cho a = log303; b = log305

Hãy tính log301350 theo a, b.

b) Cho c = log153. Hãy tính log2515 theo c.

Xem thêm: " Quả Chuối Đọc Tiếng Anh Là Gì, Quả Chuối Tiếng Anh Là Gì

Lời giải:

 

Ngoài ra các em học sinh và thầy cô có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu hữu ích đầy đủ các môn được cập nhật liên tục tại chuyên trang của chúng tôi.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về hướng dẫn giải bài tập toán 12 logarit đầy đủ nhất file Word, pdf hoàn toàn miễn phí!