Các phép toán lôgic cơ bản

Để dễ dàng trong nghiên cứu và phân tích mệnh đề, ta quy mong như sau:

Nếu mệnh đề ngắn gọn xúc tích có quý hiếm đúng, kí hiệu là 1 trong hoặc G(a)=1Nếu mệnh đề xúc tích và ngắn gọn có quý giá sai, kí hiệu là 0 hoặc G(a)=0

1.Phép phủ định

a) Mệnh đề che định: Mệnh đề che định của mệnh đề a là mệnh đề có mức giá trị trái chiều với mệnh đề a, kí hiệu là$overline a $.

Bạn đang xem: Logic mệnh đề

b) đậy địnhmệnh đềalà lập một mệnh đề$overline a $.$overline a$ đúng khiasai và $overline a $ sai khiađúng.

c) tủ định của lấp định:$overlineoverline a = a$

*
*
*
*
*

Chú ý:

1. Vào thực tế, mệnh đề“a tương đương b”thường được biểu đạt dưới nhiều hình thức khác nhau. Chẳng hạn:

“a khi và chỉ khi b” “a nếu và chỉ nếu b” “a với b là nhị mệnh đề tương đương” “a tương tự b”2. Nhì mệnh đề a, b tương tự với nhau trọn vẹn không tức là nội dung của chúng như nhau, cơ mà nó chỉ nói lên rằng chúng tất cả cùng giá trị đạo lý (cùng đúng hoặc thuộc sai).

Ví dụ 1:

A=”6 phân chia hết mang lại 2 tương tự Trái Đất xoay quanh mặt trời” là mệnh đề tương đương.

vì chưng a=”6 chia hết đến 2″ là mệnh đề đúng

b= ” Trái đất xoay quanh mặt trời” là mệnh đề đúng

=> A=ab nhận giá trị đúng.

Xem thêm: Bài Tập Giải Bất Phương Trình Lớp 10 Có Đáp Án, Cách Giải Bất Phương Trình Lớp 10 Hay Nhất

Ví dụ 2:

“3 phân tách hết mang lại 2 nếu còn chỉ nếu 3 là số chẵn” là mệnh đề tương đương có mức giá trị Đúng.“Số chẵn chia hết mang lại 2 khi và chỉ khi 100 là số nguyên tố” là mệnh đề tương đương có mức giá trịSai.” Số 6 phân chia hết mang lại 5 khi còn chỉ khi 2 là số nguyên tố” là mệnh đề tương đương có mức giá trị Sai.

——————————————–