- Thức ăn lipit không được tiêu hóa trong dạ dày, vì dịch vị không có các men tiêu hóa lipit- Thức ăn gluxit tiếp tục được tiêu hóa ở khoang miệng một phần nhỏ ở giai đoạn đầu ( không lâu), khi dịch vị chưa HCL làm pH thấp (2-3) chưa trộn đều với thức ăn. Enzim amilaza đã được trộn đều với thức ăn từ khoang miệng tiếp tục phân giải một phần tinh bột thành đường mantozo.

Bạn đang xem: Loại thức ăn gluxit và lipit được tiêu hóa trong dạ dày như thế nào


*

- Thức ăn lipit không được tiêu hóa trong dạ dày, vì dịch vị không có các men tiêu hóa lipit- Thức ăn gluxit tiếp tục được tiêu hóa ở khoang miệng một phần nhỏ ở giai đoạn đầu ( không lâu), khi dịch vị chưa HCL làm pH thấp (2-3) chưa trộn đều với thức ăn. Enzim amilaza đã được trộn đều với thức ăn từ khoang miệng tiếp tục phân giải một phần tinh bột thành đường mantozo.

Bạn đang xem: Loại thức ăn gluxit và lipit được tiêu hóa trong dạ dày như thế nào

Trả lời :

- Thức ăn Gluxit được tiêu hóa 1 phần ở giai đoạn đầu

- Thức ăn Lipit không được tiêu hóa ở dạ dày ( vì : trong dịch vị không có enzim tiêu hóa Lipit )

Chúc các bạn học tốt và thành công nhaa

#su_2k5


*

Trình bày cấu tạo của dạ dày phù hợp với chức năng ?Với khẩu phần thức ăn đầy đủ các chất, sau tiêu hóa ở dạ dày thì còn những loại chất nào trong thức ăn nào cần tiêu hóa tiếp ?

*dạ dày :

-Có lớp cơ rất dày và khoẻ gồm 3 lớp là cơ dọc, cơ vòng và cơ chéo

-Có lớp niêm mạc với nhiều tuyến tiết dịch vị.

+ Ruột non :

- Ruột non dài

- hệ thống mao mạch dày đặc

- chứa nhiều emzym quan trọng để biến đổi thức ăn

*Với khẩu phần thức ăn đầy đủ nhất, sau khi tiêu hóa ở dạ dày vẫn còn những chất trong thức ăn cần được tiêu hóa tiếp ở ruột là : lipit, gluxit, prôtêin.


với khẩu phần ăn đầ đủ các chất, sau tiêu hóa ởdạ dày thì còn những loại chất nào trong thức ăn cần được tiêu hóa tiếp ?

Vs khẩu phần ăn đầy đủ các chất, sau khi tiêu hóa ở dạ dày thì còn những loại chất trong thức ăn cần đc tiêu hóa tiếp là: gluxit, protein và lipit

Với khẩu phần ăn đầ đủ các chất, sau tiêu hóa ởdạ dày thì ruột non sẽ tiêu hóa tiếp: tinh bột và đường đơn, protein, lipit, axit nucleic


*

Trật tự tiêu hóa thức ăn trong dạ dày ở trâu như thế nào?

A. Dạ cỏ Dạ múi khế Dạ lá sách Dạ tổ ong.

B.Dạ cỏ Dạ múi khế Dạ tổ ong Dạ lá sách.

C.Dạ cỏ Dạ lá sách Dạ tổ ong Dạ múi khế.

D.Dạ cỏ Dạ tổ ong Dạ lá sách Dạ múi khế.

Đáp án D

Dạ dày trâu bò có 4 ngăn( dạ cỏ dạ tổ ong dạ lá sách dạ múi khế) nên quá trình tiêu hóa diễn ra như sau:

+ thức ăn sau khi được trâu bò ăn vào sẽ được chuyển vào dạ cỏ. dạ cỏ là nơi chứa, làm mềm thức ăn, có các vi sinh vật cộng sinh tiết emzim xenlulaza giúp trâu bò tiêu hóa xenlulozo và các chất khác

+ thức ăn sau khi được lên men và làm mền sẽ được chuyển qua dạ tổ ong ( cùng với một lượng lớn vi sinh vật ). Sau khi trâu bò ngừng ăn, thì thức ăn sẽ được ợ lên miệng để nhai kĩ lại

+ thức ăn ( sau khi được nhai kĩ) sẽ được chuyển xuống dạ lá sách để hấp thụ bớt nước

+ thức ăn sau khi đã hấp thụ bớt nước sẽ được chuyển qua dạ múi khế , dạ múi khế đóng vai trò như dạ dày thật sự, có chức năng tiết pepsin và HCl tiêu hóa protein ở cỏ và vi sinh vật

Đúng 0Bình luận (0)

Trật tự tiêu hóa thức ăn trong dạ dày ở trâu như thế nào?

A. Dạ cỏ à Dạ lá sách à Dạ tổ ong à Dạ múi khế.

B. Dạ cỏ à Dạ múi khế à Dạ tổ ong à Dạ lá sách.


C. Dạ cỏ à Dạ tổ ong à Dạ lá sách à Dạ múi khế.

D.

Dạ cỏ à Dạ múi khế à Dạ lá sách à Dạ tổ ong.Lớp 0 Sinh học10Gửi Hủy

Chọn C

Đúng 0
Bình luận (0)

Trật tự tiêu hóa thức ăn trong dạ dày ở trâu như thế nào?

A. Dạ cỏ dạ lá sách dạ tổ ong dạ múi khế

B. Dạ tổ ong dạ cỏ dạ lá sách dạ múi khế

C. Dạ cỏ dạ múi khế dạ lá sách dạ tổ ong

D. Dạ cỏ dạ tổ ong dạ lá sách dạ múi khế

Lớp 0 Sinh học10Gửi Hủy

Đáp án D

Đúng 0
Bình luận (0)

Trật tự tiêu hóa thức ăn trong dạ dày ở trâu như thế nào?

A. Dạ cỏ dạ lá sách dạ tổ ong dạ múi khế

B. Dạ tổ ong dạ cỏ dạ lá sách dạ múi khế

C. Dạ cỏ dạ múi khế dạ lá sách dạ tổ ong

D. Dạ cỏ dạ tổ ong dạ lá sách dạ múi khế

Lớp 0 Sinh học10Gửi Hủy

Đáp án D


*

*

Đúng 0
Bình luận (0)

Trật tự tiêu hóa thức ăn trong dạ dày ở trâu như thế nào?

A. Dạ cỏ dạ lá sách dạ tổ ong dạ múi khế

B. Dạ tổ ong dạ cỏ dạ lá sách dạ múi khế

C. Dạ cỏ dạ múi khế dạ lá sách dạ tổ ong

D.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Điểm Chuẩn 2020

Dạ cỏ dạ tổ ong dạ lá sách dạ múi khế

Lớp 0 Sinh học10Gửi Hủy

Đáp án D

Quá trình tiêu hóa trong dạ dày 4 ngăn diễn ra như sau: thức ăn được nhai qua loa ở miệng rồi nuốt vào dạ cỏ khoảng 30 60 phút sau khi ngừng ăn, thức ăn đã được lên men chuyển sang dạ tổ ong ợ lên miệng để nhai lại cho kĩ dạ lá sách để hấp thụ bớt nước chuyển sang dạ múi khế (tiết enzim pepsin và HCl tiêu hóa protein có trong vi sinh vật và cỏ).