Bạn có thể dùng công thức đơn giản dễ dàng để tính tổng các số trong một phạm vi (một nhóm các ô), tuy thế hàm SUM dễ dùng hơn khi chúng ta làm việc với tương đối nhiều con số hơn. Ví dụ =SUM(A2:A6) ít có tác dụng bị lỗi nhập bàn phím hơn so với =A2+A3+A4+A5+A6.Bạn đã xem: Kí hiệu tổng xích ma


*

Đây là phương pháp dùng hai dải ô: =SUM(A2:A4,C2:C3) tính tổng những số trong số dải ô A2:A4 và C2:C3. Chúng ta nhấn Enter để được tổng 39787.

Bạn đang xem: Ký hiệu xích ma

Để tạo ra công thức:

Nhập =SUM vào một ô, tiếp theo là lốt ngoặc tròn mở (.

Để nhập phạm vi thứ nhất của công thức, được gọi là 1 trong đối số (một mẩu tài liệu mà công thức đề xuất để chạy), hãy gõ A2:A4 (hoặc chọn ô A2 với kéo đến ô A6)

Gõ vệt phẩy (,) để phân cách đối số thứ nhất cùng với đối số tiếp theo.

Nhập tham đối máy hai, C2:C3 (hoặc kéo nhằm chọn các ô).

Gõ vệt đóng ngoặc ), rồi dìm Enter

Mỗi đối số hoàn toàn có thể là một phạm vi, một số, một tham chiếu ô đơn, tất cả đều được phân làn bởi dấu phẩy.

=SUM(A2:A4,2429,10482)

=SUM(4823,A3:A4,C2:C3)

=SUM(4823,12335,9718,C2:C3)

=SUM(A2,A3,A4,2429,10482)

Bạn thử xem

Nếu bạn có nhu cầu thực hành với dữ liệu mẫu của bọn chúng tôi, đây là một vài ba dữ liệu có thể dùng.

Bạn có thể thấy hàm SUM vận động như ráng nào bởi cách sao chép bảng sau vào một trang tính và dán bảng này vào ô A1.

Dữ liệu

-5

15

30

"5

TRUE

Công thức

Mô tả

Kết quả

=SUM(3, 2)

Thêm 3 và 2.

5

=SUM("5", 15, TRUE)

Thêm 5, 15 và 1. Giá trị văn bản "5" đầu tiên được diễn dịch thành chữ số, và giá trị lô-gic TRUE đầu tiên được diễn dịch thành số 1.

21

=SUM(A2:A4)

Thêm giá trị vào các ô từ A2 đến A4.

40

=SUM(A2:A4, 15)

Thêm giá trị trong các ô từ A2 đến A4 rồi thêm 15 vào kết quả đó.

55

=SUM(A5,A6, 2)

Thêm giá trị vào các ô A5 và A6, rồi thêm 2 vào kết quả đó. Do giá trị ko thuộc dạng số vào tham chiếu không diễn dịch được — giá trị vào ô A5 ("5) và giá trị vào ô A6 (TRUE) đều được xử lý như văn bản — giá trị vào các ô đó sẽ bị bỏ qua.

Xem thêm: Top 6 Những Bài Toán Khó Nhất Thế Giới, Bài Toán Siêu Hóc Búa Chỉ 0,001% Người Giải Được

2

Bạn phải thêm trợ giúp?

Bạn luôn hoàn toàn có thể hỏi một chuyên viên trong xã hội Kỹ thuật Excel hoặc nhấn sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.