Năm 2022, ngôi trường Đại học tài chính quốc dân tuyển chọn 6.100 tiêu chí với 4 phương thức, trong các số đó xét tuyển theo thi tốt nghiệp trung học phổ thông là 35%.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng nguồn vào ĐHCQ năm 2022 của ngôi trường Đại học tài chính quốc dân áp dụng cho phương thức xét tuyển mã 100 là 20 điểm.

Điểm chuẩn Đại học kinh tế Quốc Dân năm 2022 sẽ được ra mắt đến những thí sinh ngày 17/9.
Bạn đang xem: Kinh tế quốc dân điểm chuẩn 2018

Điểm chuẩn Đại Học tài chính Quốc Dân năm 2021-2022

Tra cứu vãn điểm chuẩn Đại Học kinh tế Quốc Dân năm 2021-2022 chính xác nhất ngay sau thời điểm trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn chỉnh chính thức Đại Học kinh tế Quốc Dân năm 2021

Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đó là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên trường hợp có


Trường: Đại Học kinh tế Quốc Dân - 2021

Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 năm nhâm thìn 2017 2018 2019 2020 2021 2022


STT Mã ngành Tên ngành Tổ hòa hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7310106 Kinh tế quốc tế A00; A01; D01; D07 28.05
2 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D07 28.25
3 7510605 Logistics và thống trị chuỗi cung ứng A00; A01; D01; D07 28.3
4 7340115 Marketing A00; A01; D01; D07 28.15
5 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D01; D07 28.1
6 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D07 27.35
7 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 27.65
8 7340302 Kiểm toán A00; A01; D01; D07 28.1
9 7340101 Quản trị tởm doanh A00; A01; D01; D07 27.55
10 7340121 Kinh doanh yêu quý mại A00; A01; D01; D07 27.9
11 CT1 Ngân hàng A00; A01; D01; D07 27.6
12 CT2 Tài bao gồm công A00; A01; D01; D07 27.5
13 CT3 Tài chính doanh nghiệp A00; A01; D01; D07 27.9
14 7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; D01; D07 27.7
15 7810103 Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành A00; A01; D01; D07 27.2
16 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; D07 27.55
17 7310105 Kinh tế phạt triển A00; A01; D01; D07 27.5
18 7310108 Toán khiếp tế A00; A01; D01; D07 27.4
19 7340405 Hệ thống tin tức quản lý A00; A01; D01; D07 27.5
20 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 27.3
21 7480101 Khoa học đồ vật tính A00; A01; D01; D07 27
22 7380107 Luật kinh tế A00; A01; D01; D07 27.35
23 7380101 Luật A00; A01; D01; D07 27.1
24 7310107 Thống kê kinh tế A00; A01; D01; D07 27.3
25 7340116 Bất rượu cồn sản A00; A01; D01; D07 27.2
26 7340401 Khoa học tập quản lý A00; A01; D01; D07 27.2
27 7340403 Quản lý công A00; A01; D01; D07 27.2
28 7340204 Bảo hiểm A00; A01; D01; D07 27
29 7850101 Quản lý tài nguyên với môi trường A00; A01; D01; D07 26.9
30 7850103 Quản lý khu đất đai A00; A01; D01; D07 27.05
31 7310104 Kinh tế đầu tư A00; A01; D01; B00 27.7
32 7340409 Quản lý dự án A00; A01; D01; B00 27.5
33 7620114 Kinh doanh nông nghiệp A00; A01; D01; B00 26.9
34 7620115 Kinh tế nông nghiệp A00; A01; D01; B00 26.95
35 7850102 Kinh tế khoáng sản thiên nhiên A00; A01; D01; B00 26.95
36 7320108 Quan hệ công chúng A01; D01; C03; C04 28.1
37 7220201 Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh hệ số 2) A01; D01; D09; D10 37.3
38 POHE Các chương trình triết lý ứng dụng (POHE - giờ Anh thông số 2) A01; D01; D07; D09 36.75
39 EBBA Quản trị sale (E-BBA) A00; A01; D01; D07 27.05
40 EPMP Quản lý công và chế độ (E- PMP) A00; A01; D01; D07 26.85
41 EP02 Định giá tiền Bảo hiểm và Quản trị rủi ro khủng hoảng (Actuary) A00; A01; D01; D07 26.95
42 EP03 Khoa học dữ liệu trong kinh tế & sale (DSEB) A00; A01; D01; D07 26.95
43 EP05 Kinh doanh số (E-BDB) A00; A01; D01; D07 27.15
44 EP06 Phân tích marketing (BA) A00; A01; D01; D07 27.3
45 EP07 Quản trị quản lý thông minh (E-SOM) A01; D01; D07; D10 27.1
46 EP08 Quản trị unique và Đổi new (E-MQI) A01; D01; D07; D10 27.1
47 EP09 Công nghệ tài chủ yếu (BFT) A00; A01; D01; D07 27.1
48 EP04 Kế toán tích hợp bệnh chỉ nước ngoài (ACT-ICAEW) A00; A01; D01; D07 27.3
49 EP12 Kiểm toán tích hợp bệnh chỉ nước ngoài (AUD-ICAEW) A00; A01; D01; D07 27.55
50 EP13 Kinh tế học tập tài chủ yếu (FE) A00; A01; D01; D07 26.95
51 EP01 Khởi nghiệp cùng phát triển marketing (BBAE) A01; D01; D07; D09 36.45
52 EP11 Quản trị khách sạn nước ngoài (IHME) A01; D01; D09; D10 36.6
53 EP10 Đầu bốn tài chính (BFI) A01; D01; D07; D10 37.1
54 EP14 Logistics và cai quản chuỗi đáp ứng tích hợp hội chứng chỉ thế giới (LSIC) A01; D01; D07; D10 37.55
học sinh lưu ý, để triển khai hồ sơ đúng mực thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại đây
STT Mã ngành Tên ngành Tổ vừa lòng môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7310106 Kinh tế quốc tế ---
2 7340120 Kinh doanh quốc tế ---
3 7510605 Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng ---
4 7340115 Marketing ---
5 7340122 Thương mại điện tử ---
6 7810201 Quản trị khách sạn ---
7 7340301 Kế toán ---
8 7340302 Kiểm toán ---
9 7340101 Quản trị tởm doanh ---
10 7340121 Kinh doanh yêu quý mại ---
11 CT1 Ngân hàng ---
12 CT2 Tài chính công ---
13 CT3 Tài bao gồm doanh nghiệp ---
14 7340404 Quản trị nhân lực ---
15 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành ---
16 7310101 Kinh tế ---
17 7310105 Kinh tế phân phát triển ---
18 7310108 Toán gớm tế ---
19 7340405 Hệ thống thông tin quản lý ---
20 7480201 Công nghệ thông tin ---
21 7480101 Khoa học đồ vật tính ---
22 7380107 Luật kinh tế ---
23 7380101 Luật ---
24 7310107 Thống kê gớm tế ---
25 7340116 Bất cồn sản ---
26 7340401 Khoa học quản lý ---
27 7340403 Quản lý công ---
28 7340204 Bảo hiểm ---
29 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường ---
30 7850103 Quản lý khu đất đai ---
31 7310104 Kinh tế đầu tư ---
32 7340409 Quản lý dự án ---
33 7620114 Kinh doanh nông nghiệp ---
34 7620115 Kinh tế nông nghiệp ---
35 7850102 Kinh tế khoáng sản thiên nhiên ---
36 7320108 Quan hệ công chúng ---
37 7220201 Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh thông số 2) ---
38 POHE Các chương trình lý thuyết ứng dụng (POHE - tiếng Anh hệ số 2) ---
39 EBBA Quản trị marketing (E-BBA) ---
40 EPMP Quản lý công và cơ chế (E- PMP) ---
41 EP02 Định tầm giá Bảo hiểm & Quản trị rủi ro khủng hoảng (Actuary) ---
42 EP03 Khoa học dữ liệu trong tài chính & sale (DSEB) ---
43 EP05 Kinh doanh thu (E-BDB) ---
44 EP06 Phân tích marketing (BA) ---
45 EP07 Quản trị quản lý thông minh (E-SOM) ---
46 EP08 Quản trị quality và Đổi new (E-MQI) ---
47 EP09 Công nghệ tài thiết yếu (BFT) ---
48 EP04 Kế toán tích hợp hội chứng chỉ thế giới (ACT-ICAEW) ---
49 EP12 Kiểm toán tích hợp bệnh chỉ quốc tế (AUD-ICAEW) ---
50 EP13 Kinh tế học tập tài chính (FE) ---
51 EP01 Khởi nghiệp với phát triển marketing (BBAE) ---
52 EP11 Quản trị khách sạn thế giới (IHME) ---
53 EP10 Đầu bốn tài chính (BFI) ---
54 EP14 Logistics và cai quản chuỗi đáp ứng tích hợp triệu chứng chỉ nước ngoài (LSIC) ---
học sinh lưu ý, để làm hồ sơ đúng chuẩn thí sinh coi mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển chọn năm 2022 tại đây
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7310106 Kinh tế quốc tế ---
2 7340120 Kinh doanh quốc tế ---
3 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng ---
4 7340115 Marketing ---
5 7340122 Thương mại điện tử ---
6 7810201 Quản trị khách sạn ---
7 7340301 Kế toán ---
8 7340302 Kiểm toán ---
9 7340101 Quản trị khiếp doanh ---
10 7340121 Kinh doanh yêu đương mại ---
11 CT1 Ngân hàng ---
12 CT2 Tài thiết yếu công ---
13 CT3 Tài thiết yếu doanh nghiệp ---
14 7340404 Quản trị nhân lực ---
15 7810103 Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành ---
16 7310101 Kinh tế ---
17 7310105 Kinh tế phạt triển ---
18 7310108 Toán gớm tế ---
19 7340405 Hệ thống tin tức quản lý ---
20 7480201 Công nghệ thông tin ---
21 7480101 Khoa học trang bị tính ---
22 7380107 Luật khiếp tế ---
23 7380101 Luật ---
24 7310107 Thống kê khiếp tế ---
25 7340116 Bất đụng sản ---
26 7340401 Khoa học quản lý ---
27 7340403 Quản lý công ---
28 7340204 Bảo hiểm ---
29 7850101 Quản lý tài nguyên với môi trường ---
30 7850103 Quản lý đất đai ---
31 7310104 Kinh tế đầu tư ---
32 7340409 Quản lý dự án ---
33 7620114 Kinh doanh nông nghiệp ---
34 7620115 Kinh tế nông nghiệp ---
35 7850102 Kinh tế khoáng sản thiên nhiên ---
36 7320108 Quan hệ công chúng ---
37 7220201 Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh thông số 2) ---
38 POHE Các chương trình triết lý ứng dụng (POHE - tiếng Anh hệ số 2) ---
39 EBBA Quản trị marketing (E-BBA) ---
40 EPMP Quản lý công và chế độ (E- PMP) ---
41 EP02 Định phí tổn Bảo hiểm và Quản trị rủi ro (Actuary) ---
42 EP03 Khoa học dữ liệu trong kinh tế tài chính & kinh doanh (DSEB) ---
43 EP05 Kinh doanh số (E-BDB) ---
44 EP06 Phân tích marketing (BA) ---
45 EP07 Quản trị quản lý điều hành thông minh (E-SOM) ---
46 EP08 Quản trị quality và Đổi mới (E-MQI) ---
47 EP09 Công nghệ tài bao gồm (BFT) ---
48 EP04 Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ACT-ICAEW) ---
49 EP12 Kiểm toán tích hợp chứng chỉ nước ngoài (AUD-ICAEW) ---
50 EP13 Kinh tế học tập tài chủ yếu (FE) ---
51 EP01 Khởi nghiệp cùng phát triển sale (BBAE) ---
52 EP11 Quản trị khách hàng sạn quốc tế (IHME) ---
53 EP10 Đầu tứ tài thiết yếu (BFI) ---
54 EP14 Logistics và quản lý chuỗi đáp ứng tích hợp hội chứng chỉ nước ngoài (LSIC) ---
học viên lưu ý, để gia công hồ sơ đúng đắn thí sinh coi mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển chọn năm 2022 tại đây
Xét điểm thi trung học phổ thông Điểm ĐGNL ĐHQGHN Điểm tư duy ĐHBKHN

Click để tham gia luyện thi đh trực đường miễn phí tổn nhé!


*
*
*
*
*
*
*
*Xem thêm: Giải Sgk Toán 10 Nâng Cao - Giải Bài Tập Toán 10 Nâng Cao

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021-2022

Bấm để xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021-2022 256 Trường update xong tài liệu năm 2021


Điểm chuẩn Đại Học tài chính Quốc Dân năm 2021-2022. Xem diem chuan truong dẻo Hoc gớm Te Quoc Dan 2021-2022 đúng đắn nhất trên magdalenarybarikova.com