Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1 Bạn đã xem: Kính lúp dễ dàng được cấu trúc bởi 1

Kính lúp đơn giản và dễ dàng được cấu tạo bởi một:

A.Thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn

B.Thấu kính phân kì tất cả tiêu cự ngắn

C.Lăng kính thuỷ tinh có góc tách quang nhỏ

D.Lăng kính thuỷ tinh bao gồm góc chiết quang là góc vuông
Bạn đang xem: Kính lúp đơn giản được cấu tạo bởi

*

Một thấu kính bởi thuỷ tinh (chiết suất n = 1,5) đặt trong không khí có độ tụ 8 điôp. Khi nhúng thấu kính vào một chất lỏng nó biến đổi một thấu kính phân kì tất cả tiêu cự 1 m. Tính chiết suất của hóa học lỏng.

Một lăng kính thuỷ tinh bao gồm chiết suất n = 1,5. Một tia sáng qua lăng kính có góc lệch cực tiểu bởi góc tách quang A của lăng kính. Tính góc phân tách quang A

A. 70 độ

B. 75 độ

C. 83 độ

D. 63 độ

Cho một thấu kính thuỷ tinh nhị mặt lồi với bán kính cong là 30cm cùng 20cm. Hãy tính độ tụ và tiêu cự của thấu kính lúc nó đặt trong ko khí, trong nước có chiết suất n " = 4 3 với trong chất lỏng gồm chiết suất n "" = 1 , 64 . Cho biết thêm chiết suất của chất liệu thủy tinh n = 1 , 5

Vật kính của kính thiên văn là 1 trong thấu kính hội tụ L 1 bao gồm tiêu cự lớn; thị kính là 1 trong những thấu kính hội tụ L 2 bao gồm tiêu cự nhỏ. Góc trông của phương diện Trăng từ Trái Đất là 33’ (1’ = 1/3500rad). Tính đường kính hình ảnh của khía cạnh Trăng tạo vị vật kính cùng góc trông hình ảnh của khía cạnh Trăng qua thị kính.

Một thấu kính thủy tinh bao gồm chiết suất n=1,5 đặt trong ko khí có độ tụ 8 d phường . Khi nhúng thấu kính vào một chất lỏng nó đổi thay một thấu kính phân kì gồm tiêu cự 1m . Phân tách suất của hóa học lỏng là:

A.1,2

B.1

C.1,6

D.1,7

Một thấu kính phân kì gồm tiêu cự 20 cm được ghép đồng trục với 1 thấu kính hội tụ có tiêu cự 40 cm, đặt giải pháp thấu kính đầu tiên 50 cm. Đặt một đồ gia dụng phẳng nhỏ tuổi vuông góc với trục thiết yếu và trước thấu kính một trăng tròn cm. Ảnh cuối cùng

A. Thiệt và cách kính nhì 120 cm

B. ảo và biện pháp kính hai 120 cm

C. Thật và bí quyết kính hai 40 cm

D. ảo và phương pháp kính hai 40 cm

Một kính lúp dễ dàng được cấu tạo bởi một thấu kính hội tụ có tiêu cự f. Một người mắt không có tật có khoảng cách từ mắt tới điểm rất cận Đ = O C c . Công thức khẳng định có bội giác khi người đó nhìn chừng ngơi nghỉ vô cực là

A. G=f/Đ

B. G=Đ/2f

C. G=2f/Đ

D. G=Đ/f

Một kính lúp đơn giản được cấu trúc bởi một thấu kính quy tụ có tiêu cự f. Một người mắt không tồn tại tật có khoảng cách từ mắt tới điểm cực cận D = O C C . Công thức xác minh có bội giác khi tín đồ đó nhìn chừng ở vô rất là:

A. G = f O C C

B. G = O C C 2 f

C. G = 2 f O C C

D. G = O C C f

Một kính lúp đơn giản được kết cấu bởi một thấu kính quy tụ có tiêu cự f. Một fan mắt không tồn tại tật có khoảng cách từ mắt tới điểm cực cận D = O C C . Công thức xác định có bội giác khi người đó ngắm chừng ở vô rất là:

A. G = f Đ

B. G = Đ 2 f

C. G = 2 f Đ

D. G = Đ f

Một kính lúp đơn giản được cấu trúc bởi một thấu kính quy tụ có tiêu cự f.

Xem thêm: Giống Cây Trồng Có Vai Trò Như Thế Nào Trong Trồng Trọt ? Ai Đó Làm Ơn Giúp Mình Với ! Mình Đang Cần Gấp!

Một người mắt không có tật có khoảng cách từ mắt tới điểm rất cận Đ = OC c . Công thức khẳng định có bội giác khi người đó ngắm chừng sinh sống vô cực là